Aktører: SF-forslag om elfærger er overflødigt

FÆRGEFART: SF vil lave en national strategi for indfasning af elfærger og fjerne statstilskud til ruter, der ikke ved fremtidige færgekøb vælger el frem for diesel. V afviser forslag. Man sparker en åben dør ind, lyder det fra aktører.

I en rapport udarbejdet af Siemens fremhæves 30 danske småfærger, hvor det er rentabelt at omlægge fra diesel til el. Færgen Orø, som sejler mellem Holbæk og Orø, er en af dem.
I en rapport udarbejdet af Siemens fremhæves 30 danske småfærger, hvor det er rentabelt at omlægge fra diesel til el. Færgen Orø, som sejler mellem Holbæk og Orø, er en af dem.Foto: Færgesekretariatet
Lise-Lotte Skjoldan

Der er allerede rigeligt vind i sejlene, når det gælder omlægningen fra diesel- til elfærger i Danmark. Derfor er der ingen grund til, at SF vil drive udviklingen frem med statslig styring.

Sådan lyder reaktionen fra Rederiforeningen og Dansk Energi til et beslutningsforslag fra SF, som onsdag næste uge skal førstebehandles i Folketinget.

SF ønsker, at man fra statens side skal lave en tidsplan for udskiftning af dieselfærger til elfærger for korte ruter i Danmark, hvor elektrificering vil være rentabelt. Samtidig vil partiet fratage statstilskuddet til ruter, der ikke vælger en elfærge frem for en dieselfærge, næste gang der skal købes en ny færge.

Dokumentation

SF's beslutningsforslag

Folketinget pålægger regeringen at fremme brugen af elfærger ved at gennemføre følgende tiltag:

1) Sikre, at der foretages en vurdering af, om omlægning til elfærger er økonomisk ansvarligt ved indgåelse af nye aftaler om drift af »småfærger« og ved køb af nye færger. Hvis det er tilfældet, pålægges regeringen at sikre, at staten i tiden efter indkøb af nye færger kun yder tilskud til billetpriser etc. for de enkelte ruter, såfremt der i forbindelse med færgeindkøbet vælges en elfærge.

2) Undersøge, om der er økonomi i at genforhandle eksisterende kontrakter og udskifte eksisterende dieselfærger gennem f.eks. et bestemt statsligt tilskud.

3) Udarbejde en tidsplan for den forventede udskiftning af dieselfærger til elfærger, så danske værfter får mulighed for at tilpasse sig og få optimale betingelser for at vinde udbud.

Kilde: Folketinget

Læs forslaget med bemærkninger her.


Altinget logoTransport
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget transport kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00