Analyse: Løkke holdt klar strammertale

ANALYSE: Med en nytårstale, hvor kampen mod bander, ghettoer og tvangsægteskaber dominerede, rakte statsministeren hånden ud til forlig med DF. Løkke lægger op til særregler i parallelsamfund.

Udlændingepolitik og fejlslagen integration var denne gang det helt gennemgående element i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) nytårstale. Temaet dominerede i et omfang, der næppe er set tidligere i en nytårstale, og dermed sendte statsministeren et klart politisk signal.

Lars Løkke Rasmussen havde opbygget nytårstalen som en sammenhængende gennemgang af hele det udlændingepolitiske kompleks. Og det var problemerne, der blev kredset om:

”Rundt om i landet er der parallelsamfund. Mange mennesker med de samme problemer er klumpet sammen. Det skaber en negativ spiral. En modkultur [...] Der er slået huller i danmarkskortet. Det bekymrer mig dybt,” sagde statsministeren og knyttede derefter an til krigen mellem indvandrerbanderne:

”Ghettoerne sender fangarme ud på gaderne, hvor kriminelle bander skaber utryghed. Ind i skolerne, hvor forsømte børn hænger på kanten. Ned i kommunekassen, hvor indtægterne bliver mindre og udgifterne større. Og ud i samfundet, hvor danske værdier som ligeværd, frisind og tolerance taber terræn.”

Ingen illusioner
Lars Løkke Rasmussen er ikke kendt som en politiker, der har været brændende optaget af udlændingepolitikken. Særligt på den baggrund virkede nytårstalen markant. Statsministeren anlagde en mere pessimistisk grundtone end normalt:

”Vi må droppe illusionen om, at parallelsamfund og ghettoer nok skal forsvinde, hvis vi bare giver tid. Det gør de ikke. Når jeg besøger for eksempel Vollsmose, er magtesløsheden og isolationen desværre den samme som da jeg var der sidst. Ja, måske endnu værre.”

Lars Løkke Rasmussen understregede flere gange, at ”langt de fleste udlændinge tager ansvar og bidrager” og understregede: ”I er velkomne. I gør det godt. Bliv ved med det.”

Løkkes eget mantra i udlændingepolitikken har længe været, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. Men lukket for dem, der ikke kan og vil. Her frygter statsministeren, at de dårlige eksempler kan føre til en mere restriktiv linje, end han egentlig ønsker:

”I sidste ende risikerer vi at miste den brede folkelige opbakning til, at Danmark skal være et åbent land for dem, der kan og vil: Dygtig udenlandsk arbejdskraft. De udenlandske talenter. Dem, der har forelsket sig i en dansker.”

Ændret grundtone
Lars Løkke Rasmussen havde tydeligt skiftet fokus siden sit pressemøde kort før jul, hvor han lagde afstand til Dansk Folkeparti, som han åbent kritiserede i forbindelse med de strandede skatteforhandlinger. Dengang blev der lagt mærke til, at Løkke brugte et begreb som ”ordentlighed” i udlændingepolitikken som en bevidst markering over for Dansk Folkeparti.

Men der var intet i nytårstalen, der er uforeneligt med DF's krav til et forlig om skat og udlændinge.

Ganske vist slog Løkke fortsat fast, at flygtninge ”skal arbejde og uddanne sig, mens de er i Danmark”. Men han sagde i samme åndedrag, at det skal være ”med det klare mål, at de skal hjem igen”.

Skat nævnt i forbifarten
Den forkætrede skattereform var reduceret til få sætninger, og statsministeren understregede samtidig, at der skal være ”råd til at investere mere i velfærden”. Vægtningen i talen var dermed meget tættere på prioriteterne hos Kristian Thulesen Dahl (DF) end hos Anders Samuelsen (LA).

Talen øger spændingen før det udspil om parallelsamfund, som regeringen vil komme med først på året. For selvom statsministeren var meget klar i mælet i beskrivelsen af problemerne, var der få konkrete løsningsforslag i talen.

Der mangler således svar på, hvad samfundet konkret skal gøre, hvis man ”river ghettoerne ned”, som Løkke lagde op til. Hvis ghettoernes beboere spredes til resten af den almene sektor, risikerer man, at velfungerende almene områder også går ned. Så Løkke har sat selv på en meget hård opgave.

Særregler i ghettoer
Noget tyder på, at man kan forvente utraditionelle initiativer med særregler i ghettoområder. Eller som Løkke sagde det i talen:

”Jeg er nået til den erkendelse, at der er brug for en langt mere præcis indsats. Hvor vi ikke generer samtlige danskere i hele Danmark. Men sætter ind de steder, hvor problemerne er størst. Og kun der.”

Nytårstalen viste om noget, hvor Løkkes fokus vil være i det kommende år. Det er værdipolitikken, der er nøglen til et forlig med DF - og til regeringens håb om en blå valgsejr.

Talen tyder på, at Løkke er villig til at gå langt for at imødekomme kravene fra DF.

Forrige artikel Jakob Nielsen: Fusk med bilafgifter kan blive næste store skandale i Skat Jakob Nielsen: Fusk med bilafgifter kan blive næste store skandale i Skat
 • Anmeld

  niels hansen

  Tør Lars Løkke tage konsekvenserne af sin udmelding

  Det er en nødvendig og god ide at sætte ind mod paralelsamfund ved at blande befolningen på kryds og tværs. Den logiske konsekvens er at der opføres mange boliger der til at betale i Gentofte Hørsholm og alle de andre rigmandsgettoer. Kun på den måde får man børnehaver , skoler osv derer mangfoldige

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Klar pointe fra Niels Hansen

  Der er i den grad brug for en fast politik overfor det parallelsamfund der mere end noget andet truer sammenhængskraften i Danmark. Trods mere end 30 års lempelser af skatten for den økonomiske magtelite dyrker miljøet stadig en asocial selvforståelse der gør at de med effektive snabler nede i de af fælleskabet skabte værdier sender mia. i skattely. I deres loger og netværk sørger de for gennem økonomisk pleje af politikerne at skaffe nye lempelser af arvebeskatningen når det bliver for besværligt at gemme formuerne væk. Læs tema side 12-21:
  http://docplayer.dk/62090509-Roed-groen-tema-er-danmark-blevet-en-bananrepublik-september-2017-nr-94.html
  Deres respekt for den danske model på arbejdsmarkedet er ikke eksisterende. De er den samfundsgruppe der mest systematisk bruger sort arbejde:
  https://fagbladet3f.dk/nyheder/afb9bfa15c1d44b683bd4ed6d95c3b64-20160322-rige-danskere-koeber-mest-sort-arbejde.
  Deres magt og selvforståelse plejes i rigmandsghettoerne i nordsjælland og hvis ikke det kan lykkes at sprede dem ved frivillige udflytninger til udkantsdanmark, må vi nedrive palæerne.
  http://raeson.dk/2015/danmarks-magtelite-hvide-maend-over-60-fra-nordsjaelland/
  Løkke rammer plet når han siger: ”Jeg er nået til den erkendelse, at der er brug for en langt mere præcis indsats. Hvor vi ikke generer samtlige danskere i hele Danmark. Men sætter ind de steder, hvor problemerne er størst. Og kun der.”

 • Anmeld

  Birger Josephsen · x

  NEMT OG ENKELT

  Fratag dem deres ydelser ,og fortæl dem at de må forsørge sig selv ..Hvis ikke de gør dette ..Kan man oprette fattigdoms centre hvor de kan være indtil de retter ind .Eller belsutter sig for at forlade Danmark ..???
  Det er ikke rigtigt ,at man kan komme til Danmark og råbe asyl og så bliver man forsørget -For manges vedkommene resten af deres liv .. De kvindelige lykkeriddere Muslimske er alle til hobe på overførsels indkomst .. Hvad man kan få i overførsels indkomst burde være afhængig af hvad man har ydet og hvor lang tid man har opholdt sig i Danmark ..Den radikale politik/slendrian har stået på i for lang tid .. De Radikale glimmer så udmærket med deres LARMENDE TAVSHED ..De holder lav profil ... Tænk Danmark kan spare 30 milliarder ved at fratage dem deres ydelser

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen” · Borger, vælger og pens. lærer

  At tale med mange tunger....?

  En nytårstale, hvor der blev talt med mange tunger: Ingen tvivl om, at Statsministeren er klemt indefra i sit eget parti, i sin egen regering.... og af et højtlarmende DF udefra, som han ikke tør sige imod.
  ....
  God idé, hvis man endelig vil begynde at prioritere en fornuftig boligpolitik, for fraværet af og en interesse for familie- bolig- og socialpolitik er og har været så at sige fraværende. Der har (citat) :"..været slået huller i Danmarkskortet"
  De politiske udmeldinger, handlingerne og beslutningerne er i stigende grad blevet taget under største hensyn til egne taburetter og indre politiske magtspil i det politiske parallelsamfund indenfor murene.... uden megen forståelse for, indsigt i og hensyntagen til de betingelser, de vilkår og det liv, der leves i virkelighedens Danmark.
  Når det er sagt, kan det da foreslås,
  **....at man også begynder at renovere indenfor murene..i det politiske parallelsamfund på Slotsholmen, hvor nok (citat) "Mange mennesker med de samme problemer er klumpet sammen."...??
  Kan kun give statsministeren ret, når han også udtaler(citat):
  "Jeg er nået til den erkendelse, at der er brug for en langt mere præcis indsats. Hvor vi ikke generer samtlige danskere i hele Danmark. Men sætter ind de steder, hvor problemerne er størst. Og kun der.”
  ....Gælder det også i eget opbyggede parallelsamfund på Slotsholmen?
  ....Eller har man kun kikkerten rettet udad mod Odense, Nørrebro, Århus og Ishøj?
  Den annoncerede renovering bliver spændende at iagttage og følge med i.
  Godt nytår og God arbejdslyst i 2018.