Anlægsbranchen: En pose blandede bolsjer til infrastrukturen

DEBAT: Hans Christian Schmidt skal roses for Femern-forbindelsen. Men i for mange tilfælde har ministeren henvist til kasseeftersyn og finansloven som begrundelse for at udskyde nye infrastruktur-projekter, skriver Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører.

Af Niels Nielsen
Branchedirektør, Danske Anlægsentreprenører

Da Hans Christian Schmidt for et års tid siden blev udnævnt til transport- og bygningsminister, var vi ikke i tvivl om, at linjen med dedikerede ministre for en velfungerende infrastruktur blev fortsat.

På det punkt er vi bestemt ikke blevet skuffede, men for Hans Christian Schmidt har betingelserne været de samme som for hans seneste forgængere, nemlig at en transportminister ikke kan gøre meget uden at spørge finansministeren. Det har vist sig som en stor udfordring for at få gennemført de nødvendige beslutninger om nye infrastrukturprojekter.

Der er i Hans Christians Schmidts første år som minister truffet vigtige beslutninger. Det overskygges dog af det forhold, at alt for mange beslutninger ikke er blevet truffet, og af de gode projekter, der er udskudt.

Ros for Femern-forbindelse 
Det skal roses, at ministeren fik samlet flertal for at indgå de betingede kontrakter om bygningen af Femernforbindelsen. Kontrakterne er betingede af de tyske miljøgodkendelser, og i slutfasen kom også en sag ved Klagenævnet for Udbud.

Det skal dog ikke overskygge, at der er blevet lagt ministermuskler i kursen mod en 18 kilometer lang og dermed verdens længste sænketunnel for kombineret tog- og vejtrafik - et projekt, der kan bidrage til udviklingen og velstanden i Danmark og det øvrige Skandinavien. En både modig og visionær beslutning, som man kan håbe på, at ministeren får lov til at tage første spadestik til.

Det tæller også på plussiden, at det er blevet sikret, at landanlæggene for Femernforbindelsen også kommer med i den første pakke om Femern, ligesom det første spadestik allerede er taget til den nye Kronprinsesse Marys Bro, der skal supplere den nuværende fjordforbindelse ved Frederikssund.

Skidt med udskydelser og aflysninger
Men der er så sandelig også plads til bekymring over de mange beslutninger, der er udskudt eller helt aflyst. Det er skidt, fordi der synes at mangle forståelse for, hvor lang tid der går fra et stort infrastrukturprojekt besluttes, til det kan tages i brug. Derfor skal man have det lange lys på, når man planlægger og beslutter nye infrastrukturprojekter. Det kan ministeren godt hilse og fortælle kassemesteren.

I for mange tilfælde har ministeren henvist til kasseeftersyn, den aktuelle økonomiske situation og finansloven for 2016 som begrundelse for at udskyde nye og samfundsnyttige infrastrukturprojekter.

Den lange tidshorisont for gennemførelse af infrastrukturprojekter betyder, at den beslutningspause, som vi har oplevet i ministerens første år, ikke kan undgå at føre til samfundsøkonomiske tab.

Gennemfør togfonden
Et af de projekter, der er nødlidende, er den samling af projekter under Togfonden, som med elektrificering og timemodel rummer stor samfundsnytte og god sammentænkning og derfor bør gennemføres.

Problemet er, at forligskredsen valgte cigarkasseprincippet som finansieringsmodel. Finansieringen skulle komme fra oliebeskatningen fra Nordsøen. Nu ville skæbnen så, at forliget blev indgået med en oliepris på 121 dollars og en forventning om en stigning til 147 dollars. Derfor er finansieringen væk med den nuværende lave oliepris. Det understreger, at cigarkasser og infrastrukturinvesteringer ikke er harmoniske størrelser. Den finansieringsmodel må for evigt være skrottet.

Det interessante bliver så, hvordan ministeren vil redde Togfonden og sikre det fremsyn, som en minister for infrastruktur vil kendes for. Projekterne hænger i vid udstrækning sammen, og hvis man for eksempel gennemfører elektrificering på en strækning og udskyder en udretning med en ny linjeføring til senere, vil besparelsen blot betyde betragtelige ekstraudgifter senere, og det kan samfundet ikke være tjent med. Der lurer derfor nogle grimme ekstraregninger, som skal betales for at gennemføre kortsigtede besparelser og lave andenrangsløsninger. Det bør ministeren også hilse og fortælle kassemesteren.

Vejenes tur 
Men heldigvis er der lang vej endnu og masser af muligheder for at få sat konstruktive og opbyggelige dagsordener. Mange gode projekter venter på startskuddet. Ministeren vil gerne tilgodese vejene i de kommende år, så her har vi udbygningen af E45/E20, en vestlig ringkorridor i Hovedstadsområdet og fremrykning af Storstrømsbroen - som blot nogle få eksempler på, at der er nok af beslutninger at kaste sig over for ministeren.

Lad os få lidt mere af dedikationen tilbage - husk vækst handler også om fremkommelighed.

Forrige artikel V: Vejene fører til vækst og velfærd V: Vejene fører til vækst og velfærd Næste artikel 3F: Schmidt undgår øretæver 3F: Schmidt undgår øretæver