Cepos til Movia: Drop monopolet og giv borgerne bedre bustransport

DEBAT: Movia frygter, at konkurrence fra private busselskaber vil skade Cityringens fremtid. Men de rejsende skal ikke være midler for den offentlige transport, skriver Jonas Herby, specialkonsulent i Cepos.

Af Jonas Herby
Specialkonsulent i CEPOS

Markedsværdien af Nokia — der tidligere sad på en stor del af markedet for mobiltelefoner — toppede i 2007, hvor selskabet var tæt på 100 milliarder dollars værd.

Få år senere var værdien reduceret til 5 procent, da man efterhånden havde indset, at smartphones var fremtiden, og Nokia havde mistet sin førerposition som skaberen af nogle af verdens bedste mobiltelefoner.

Nokias nedtur viser, hvorfor mange i Vesten var nervøse for, at kommunismen på sigt ville vinde over de vestlige frihedsidealer. For hvordan skulle den liberale økonomi klare sig mod planøkonomien, når konkurrencen uundgåeligt måtte føre til dyrere produkter på grund af ’spild’?

Historien viste heldigvis, at bekymringerne var overflødige. Og netop den frie konkurrence med dens produktvariation og ”kreative destruktion” er en af årsagerne til, at Vestens idealer om frihed for det enkelte menneske i sidste ende vandt over kommunismen.

Man ser dog stadig med jævne mellemrum indlæg i den offentlige debat, hvor der bliver argumenteret for skaderne af den frie konkurrence. Ofte er argumentet, at den frie konkurrence vil ødelægge værdien af det eksisterende, hvilket vil gøre os alle fattigere.

Man skriver det ikke direkte, men konklusionen er den samme: Smartphones og Nokias efterfølgende nedtur har været til skade for samfundet.

Transporten skal være til for de rejsende
Et af denne slags indlæg så man med Thomas Gyldal Petersens (TGP) debatindlæg på Altinget.dk den 22. marts 2018.

TGP var bekymret for Cityringens fremtid (den nye metro i København), for er der noget, der vil være skadeligt for økonomien i Cityringen, så er det konkurrence fra private busselskaber — præcis som konkurrencen fra Apple var skadelig for Nokia.

Og derfor skal staten ifølge TGP ikke tillade private busselskaber at konkurrere med den offentlige trafik.

For hvad vil private busselskaber gøre i konkurrencen med for eksempel Cityringen? De vil med TGP’s ord ”øge antallet af busafgange betragteligt og sænke priserne i busserne”.

De vil altså tilbyde et samlet set bedre produkt, præcis som Apple gjorde. Og selvom smartphones har glædet ufatteligt mange mennesker, så er tabet af værdierne i Nokia åbenbart vigtigere ifølge logikken i TGP’s indlæg.

Cityringens økonomi er ifølge TGP så vigtig for samfundet, at busserne er tilpasset til ”at sikre et tilstrækkeligt passagergrundlag i en Cityring, der kører i København og på Frederiksberg.”

De rejsende i den offentlige trafik er altså midler for den offentlige transport. Det er ikke den offentlige transport, der er til for borgernes skyld.

Ud fra samme logik burde vi have brugt offentlige midler og regulering til at sikre, at Nokia havde et tilstrækkeligt kundegrundlag, så ikke vi mistede den enorme værdi i selskabet. Problemet er selvfølgelig, at grunden til, at værdien af Nokia raslede ned, var, at Nokia ikke længere var noget værd.

Og det samme vil være tilfældet for Cityringen, hvis kunderne vælger de private busselskaber i den frie konkurrence (jeg har dog selv meget svært ved se, at det skulle ske).

Monopol dækker over fejlslagne beslutninger
Nu ER Nokia og Cityringen trods alt ikke det samme.

Blandt andet er Cityringen finansieret af skatteborgerne, som ikke selv har valgt at købe aktier, der kan give et økonomisk tab.

Men det ændrer ikke på, at konkurrence er sundt og til stor glæde for borgerne.

Det siger TGP jo selv, når han siger, at busselskaberne vil sænke priserne og øge frekvensen i konkurrencen mod Cityringen.

Hvis ikke Cityringen kan klare sig i konkurrencen, må borgerne jo fyre de politikere, der vedtog den — præcis som Nokia fyrede direktøren, der ikke kunne klare kampen mod smartphones.

Det sidste, vi som borgere ønsker, er politikere, der fastholder et monopol for at dække over egne fejlslagne beslutninger (her er Københavns Kommunes kamp mod det private bycykelfirma, Donkey Republic, i øvrigt et andet trist eksempel).

6. marts 2018 offentliggjorde jeg et notat, som viste, at en liberalisering af den kollektive transport — så private fjernbusser må konkurrere med det det offentlige i hele landet og ikke kun på rejser over Storebælt — vil gøre det langt billigere for borgerne at vælge den kollektive transport frem for bilen.

Man får altså billigere og bedre kollektiv transport til glæde for trafikken og miljøet. Er det ikke det, Movia med videre har argumenteret for i årevis?

Forrige artikel FDM: Danskernes mobilitet er endt som offer i ideologisk skyttegravskrig FDM: Danskernes mobilitet er endt som offer i ideologisk skyttegravskrig Næste artikel Vognmænd til politikere: Hjælp os med at nedkæmpe social dumping Vognmænd til politikere: Hjælp os med at nedkæmpe social dumping
 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  CEPOS på glatis

  CEPOS er igen på glatis, når man beskæftiger sig med kollektiv trafik, som CEPOS vitterlig ikke har meget begreb om. Som vanligt lader man sig lede af lykken ved at alt sendes i udbud, privatiseres, og at det off. afstår fra at beskæftige sig med det, der nu er på dagsordenen.

  Jeg er bestemt ikke tilhænger af den måde metroen er blevet planlagt og bygget på. Forfejlet linieføring, for langt mellem stationerne, ingen muligheder for at op- og nedformere togsættene efter aktuelt behov, og værst af alt - det hele finansieres via gemen grundspekulation. Vi ville få langt mere letbane for det samme som metroen koster i forholdet 1:5.

  Og jeg synes bestemt ikke, at Thomas Gyldal er egnet til at sidde i spidsen for Movia, manden aner intet om kollektiv trafik, og har kun fået sit ben, fordi han er en god socialdemokrat med indflydelsesrige venner i partiet. Gyldal var en ledende kraft i at sabotere betalingsringen, og en sådan mand skal ikke stå i spidsen for et kollektivt trafikselskab.

  Endelig synes jeg, at taksterne i den kollektive trafik er alt for høje. Kritisabelt, at det er hensynet til Metroselskabets lasede økonomi, der fastsætter taksterne for HELE den kollektive trafik i Movia-området. DSB har jo gentagne gange brokket sig over, at taksterne er for højre, og de at derved modarbejder DSB's ønsker og muligheder for at få fat i flere rejsende.

  Men uanset alt dette, så man det forlanges, at CEPOS sætte sig ordentligt ind i tingene, før man farer i tasterne. Hvem skulle køre i konkurrence med Citymetroen? Hvor mange busser skal der sættes ind på ruten? Muligt, at busserne kan gøre det billigere, men ofte vil de køre? Det er jo en kendt sag, at private busoperatører kun kører på tidspunkter, hvor der er mange passagerer, mens den kollektive trafik er forpligtiget til også at køre i de passagerfattige timer. Metroen kører således også om natten. Vil en privat busoperatør mon gøre det? Næppe, for de private skummer fløden, og overlader det sure dvs. det tabsgivende til det offentlige. Lige som med de private hospitaler.

  Hertil kommer, at metroen koordineres med andre kollektive transportmidler. Den slags ligger de private fjernt, de kører når de vil.
  En fordel som metroen har, er at den medtager cykler, barnevogne, kørestole. En privat vil højest medtage er par barnevogne - og så fremdeles.

  Jeg ved ikke hvad det er for en liberalisering af fjernbusserne, Herby efterlyser. Den er der jo allerede og har været det siden Thorning-regeringen åbnede på for fjernbustrafik over Storebælt. I 2006 havde fjernbusserne ca. 4 pct. af passagererne i øst-vest-trafikken. I 2016 var tallet steget til 13 pct.

  Jeg ved heller ikke, hvad det er for en liberalisering af bustrafikken i Movias som Herby efterlyser. Ikke en eneste bus drives af det offentlige, alt er sendt i udbud. At udbuddene så vindes af 3-4 store selskaber er en sag for sig, for her kan man virkelig tale om monopoler, og hvor manglen på konkurrence er helt åbenlys. Små vognmænd, der vil ind på markedet, har ikke én chance. Har de, CEPOS?

  Slutteligt - det er dårlig debatstil, at henvise til egne skriverier for at sætte trumf på argumenterne. Det kan enhver jo gøre. Brug andres - stikfaste - argumenter, det fremmer lødigheden.

 • Anmeld

  Kim Houmøller

  Cepos og købmandsregning?

  Hvis Cepos kommer igennem med en total ødelæggelse af den kollektive trafik, som de lægger op til kan Vandkantsdanmark godt finde vandrestøvlerne og cykelspænderne frem.

  At drive busdrift koster!

  Kan i huske Combus? Her lå timeprisen så lav, at en femte klasse kunne regne det ud. Alligevel gik firmaet konkurs, og trafikministeren måtte trække sig.

Regeringen vil forlænge postaftale midlertidigt

Regeringen vil forlænge postaftale midlertidigt

UDSKUDT: Regeringen vil forlænge den nuværende postaftale midlertidigt, selvom aftalen løber ud ved årets udgang. Blå partier og Radikale er utilfredse med, at der først nu er blevet indkaldt til drøftelser.