Dansk Byggeri: Tunnel til Sverige berører hele Nordsjælland

DEBAT: Ole Birk Olesen vil undersøge muligheden for en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg. Det er glædeligt, men man bør huske den øvrige infrastruktur på Nordsjælland, skriver Niels Nielsen fra Dansk Byggeri.

Af Niels Nielsen,
Branchedirektør, Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri.

Infrastruktur skal planlægges og besluttes langsigtet og ud fra langsigtede samfundsøkonomiske mål. Det kan ingen formentlig være imod – heller ikke vores kære politikere – men alligevel ser man alt for ofte, at manglende forudseenhed kommer til at stå i vejen for udviklingen med samfundsøkonomiske tab til følge.

Derfor er der ros til transportminister Ole Birk Olesen for, at han er åben over for at få en fast HH-forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg belyst nærmere gennem grundige analyser, som kan skabe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for bygningen af tunnelforbindelsen.

Det er en fremsynethed, som er helt nødvendig, når vi taler store infrastrukturprojekter, fordi hele processen med drøftelser, undersøgelser, beslutninger, tilladelser, udarbejdelse af projekt og udførelsen er en så langstrakt affære, at samfundet sammen med tog og biler må vente ganske mange år på at kunne høste gevinsterne ved for eksempel en fast HH-forbindelse.

Man kan naturligvis ærgre sig over, at det selv med en positivt stemt transportminister vil vare mange år, før en fast HH-forbindelse kan indvies. Det er ærgerligt, fordi beregninger viser, at der er tale om et projekt, der vil give en nettogevinst på hele 27 milliarder kroner og et samfundsøkonomisk afkast på mere end seks procent.

Husk den tilstødende infrastruktur
Det er vel de samfundsøkonomiske gevinster, som transportministeren ser for sig, men der er naturligvis barrierer, hvis man ikke får rammerne omkring projektet på plads, inden den faste HH-forbindelse bliver en realitet.

Det handler blandt andet om at få den tilstødende infrastruktur på plads, inden HH-forbindelsen indvies, men det er jo ikke sådan, at man kan undlade investeringer i udbygningen af infrastrukturen i Nordsjælland, hvis HH-forbindelsen ikke bygges.

Nordsjælland er under alle omstændigheder afhængig af en udbygning af infrastrukturen. Derfor er det også fint, at transportførerne hos Dansk Folkeparti og de Radikale, Kim Christiansen og Andreas Stenberg, i forbindelse med ministerens åbning for undersøgelser af HH-forbindelsen peger på behovet for udbygningen af infrastrukturen i Nordsjælland.

Det er en politisk opgave at sikre den tilstødende infrastruktur til en kommende fast HH-forbindelse ligesom til andre store infrastrukturprojekter, men den opgave glemmer politikerne desværre for ofte. Bare se fjordforbindelsen ved Frederikssund.

Byggeriet af broen er allerede i gang, men hvorfor i al verden får man så ikke besluttet sidste etape af Frederikssundmotorvejen, så man kan få fuldt udbytte af den nye bro? Det er der ikke en fornuftig forklaring på.

Forbindelse er forudsætning for udvikling
Transportminister Ole Birk Olesen er åben for, at forbindelsen kan etableres med privat finansiering. Det synes Andreas Stenberg ikke så godt om, mens Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, ikke er så bekymret for den private finansiering.

Han tror ganske vist ikke så meget på, at den faste HH-forbindelse vil blive prioriteret frem for så mange andre projekter, men de nærmere undersøgelser, som transportminister Ole Birk Olesen er åben over for, skal jo netop ændre tro til viden, så mon ikke socialdemokraterne trods alt vil spille positivt med – også i en privatfinansieret model? 

Rasmus Prehns tilgang til den private finansiering er, at hvis man kan få det til at hvile i sig selv, så er det bare om at komme i gang. Den tilgang lyder fornuftig, for hvorfor sige nej til en stor samfundsøkonomisk gevinst, bare fordi man kun har mulighed for at høste den, hvis en privat partner også tjener på det?

Mon ikke de politiske signaler kalder på et konstruktivt samarbejde mellem Socialdemokratiet og regeringen om at få belyst en fast HH-forbindelse nærmere?

Hvis de er i tvivl om behovet, så kan de blot spørge borgmesteren i Helsingør, Benedikte Kiær, for hun vil gerne have udvikling i sin kommune og hele Nordsjælland og en væsentlig forudsætning for, at dette ønske går i opfyldelse, er en fast HH-forbindelse og udbygning af infrastrukturen i Nordsjælland.

Forrige artikel Norwegian: Vi vil gøre statsministerens drømme til virkelighed Norwegian: Vi vil gøre statsministerens drømme til virkelighed Næste artikel DI: Løft infrastrukturen med 30 milliarder DI: Løft infrastrukturen med 30 milliarder