Debat

Dansk PersonTransport: Fraværet af en national mobilitetsplan truer sammenhængskraften i Danmark

Udgangspunktet for en national mobilitetsplan bør være en samfundskontrakt, hvor danskerne får en mobilitetsgaranti, som sikrer, at de på alle tidspunkter og til en rimelig og ikke mindst forståelig pris kan transportere sig selv. Både lokalt, regionalt og nationalt, skriver Michael Møller Nielsen. 

Hvis ikke danskerne kommer tilbage i busserne, vil det føre til
dårligere betjening og færre ruter, skriver Michael Møller Nielsen.
Hvis ikke danskerne kommer tilbage i busserne, vil det føre til dårligere betjening og færre ruter, skriver Michael Møller Nielsen.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Michael Møller Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Mobilitet handler traditionelt om at flytte sig fra A til B, men i dag handler det også om, at vi skal flytte os på en grøn og bæredygtig måde. Samtidig skal vi undgå trængsel og sikre den sociale sikkerhed og sammenhængskraften i samfundet.

Danmark har brug for en national mobilitetsplan, som tager udgangspunkt i danskernes mobilitetsbehov.

Selvom nationale planer inviterer til at flyve op i helikopteren og anskue udfordringerne oppefra og ned, så er der i stedet brug for at tage udgangspunkt i det lokale og regionale.

Temadebat

Hvordan skal en national mobilitetsplan skal se ud?

Igennem en længere periode har der både fra aktørernes og politikernes side været fokus på behovet for en national mobilitetsplan. Derfor tager vi i den kommende tid på Altinget Transport spadestikket dybere i en ny temadebat for at finde ud, hvad en sådan plan mere konkret skal indeholde. 

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected]

 

Over 80 procent af danskernes transportarbejde finder nemlig sted indenfor kommune- eller regionsgrænsen. Her er det bustrafikken, der udgør hjørnestenen i den kollektive transport.

Der er næsten 20 procent flere passagerer i busserne end i togene. Alligevel løber togene ofte med mest af opmærksomheden – også på Christiansborg.

Der er ellers et enormt vækstpotentiale for bustrafikken. I 2021 var der 184,1 millioner passagerer sammenholdt med 298 millioner passagerer i 2019.

Her spiller corona en central rolle, fordi danskerne fik besked på at holde sig væk fra busserne. Og når folk først forsvinder, så er det svært at få dem tilbage. Derfor burde politikerne stå i kø med forslag, der kan vende udviklingen, så vi kan få folk tilbage i busserne.

Trafikplanlægningen er usammenhængende
I dag foregår 87,4 procent af transportarbejdet i Danmark med bil, 8,2 procent med bus eller tog og 3,7 procent med cykel. En national mobilitetsplan skal have som målsætning at rykke balancen væsentligt til fordel for de bæredygtige transportformer.

De seneste års kraftige vækst i antallet af biler er ikke et udtryk for mere velstand, velfærd og mobilitet. Det er et udtryk for, at vi – i fraværet af en national mobilitetsplan - hidtil ikke har formået at tilpasse den kollektive trafik lokalt, regionalt og nationalt til danskernes behov.

Vi skal derfor ændre den måde, vi laver trafikplanlægning på. Hvert fjerde år udarbejder Staten en trafikplan for jernbanetrafikken, og først herefter bliver der udarbejdet en plan for serviceniveauet i den kollektive trafik på kommunalt og regionalt plan.

Kommunerne arbejder sideløbende med egne mobilitetsplaner med alt fra veje til cykler og forgængere, og selv om de forskellige planer udarbejdes med de bedste intentioner, udgør de små brikker i et mudret og usammenhængende billede, der ikke sikrer et effektivt transportsystem.

Derfor er det en bunden opgave, at der udarbejdes en national mobilitetsplan, som tager et opgør med den måde, som tingene fungerer på i dag, og som sikrer en national koordinering af den kollektive trafik.

Danskerne skal tilbage i busserne
Udgangspunktet for en national mobilitetsplan bør være en samfundskontrakt, hvor danskerne får en mobilitetsgaranti, som sikrer, at de på alle tidspunkter og til en rimelig og ikke mindst forståelig pris kan transportere sig selv. Både lokalt, regionalt og nationalt.

Ressourcerne og indsatserne skal prioriteres bedre, og vi foreslår, at mobilitetsplanen tager udgangspunkt i følgende mål og principper.

For det første skal danskerne have en mobilitetsgaranti, som giver alle ret til kollektiv transport ud fra en række minimumsstandarder. Derudover skal der fastsættes konkrete mål om, at flere passagerer skal flyttes over i grønne og bæredygtige transportformer.

Der skal også ske en omprioritering af infrastrukturmidlerne, så der afsættes langt flere ressourcer til at flytte passagerer over i grønne og bæredygtige transportformer. Og så skal kommunerne og staten i langt højere grad bruge planloven og lokalplaner til at sikre stærkere kollektiv transport.

Det kan for eksempel være ved at behandle busholdepladser på lige fod med togstationer i forhold til stationsnærhedsprincippet eller ved brug af Transit Orienteret Byudvikling.

Udgangspunktet for en national mobilitetsplan bør være en samfundskontrakt

Michael Møller Nielsen
Adm. direktør i Dansk PersonTransport

Endelig skal kommuner, regioner og trafikselskaber i langt højere grad koordinere deres arbejde med kollektiv transport, og staten skal spille en større rolle. Det er staten, der har evnerne og midlerne til at vende udviklingen og sørge for, at flere danskere kommer tilbage i busserne.

Fraværet af en national mobilitetsplan truer sammenhængskraften i Danmark. Hvis ikke danskerne kommer tilbage i busserne, vil det føre til dårligere betjening og færre ruter - især i landdistrikterne.

Det risikerer at føre til en negativ spiral, som rammer socialt skævt og skaber ubalance i samfundet. Den udvikling er allerede i gang. Det bør derfor være en klar politisk prioritet at få lavet en plan, der vender udviklingen hurtigst mulig.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Møller Nielsen

Adm. direktør, Dansk PersonTransport, fhv. adm. direktør, Danske Busvognmænd
civilingeniør

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024