Debat

Forbrugerrådet Tænk: Passagererne skal i centrum, hvis vi skal fremtidssikre kollektiv transport

Passagererne – både de nuværende og de potentielle – ligger inde med unik viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer på rejsen fra A til B. Den viden bør være fundamentet for udviklingen af kollektiv transport, skriver Anja Philip.

En samlet mobilitetsplan vil kun for alvor indfri potentialet i den kollektive transport,
hvis passagererne og deres behov sættes i centrum for arbejdet, skriver Anja Philip.
En samlet mobilitetsplan vil kun for alvor indfri potentialet i den kollektive transport, hvis passagererne og deres behov sættes i centrum for arbejdet, skriver Anja Philip.Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix
Anja Philip
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Kollektiv transport spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling og fremtidens mobilitet som helhed. Derfor skal vi sørge for, at alle danskere uanset bopæl og alder har mulighed for at vælge kollektive transportformer, og at de også oplever dem som et attraktivt alternativ eller fornuftigt supplement til bilen. Både nu og i fremtiden.

For at kunne vurdere, hvordan vi gør det bedst, er der behov for at starte hos hverdagseksperterne: Brugerne af bus, tog, metro og letbane.

Temadebat

Hvordan skal en national mobilitetsplan skal se ud?

Igennem en længere periode har der både fra aktørernes og politikernes side været fokus på behovet for en national mobilitetsplan. Derfor tager vi i den kommende tid på Altinget Transport spadestikket dybere i en ny temadebat for at finde ud, hvad en sådan plan mere konkret skal indeholde. 

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected].

Med godt en million daglige rejser spiller den kollektive transport en helt central rolle, når danskerne skal på arbejde, i skole, til fritidsaktiviteter og på familiebesøg. Og der er stort potentiale til at øge antallet af rejser og få flere med ombord.

Passagertilfredsheden har nemlig været stigende set over de seneste fem til seks år, og otte ud af ti passagerer vil gerne bruge kollektiv transport mere, hvis der sker forbedringer. Her er det afgørende, at passagererne er i centrum for udviklingen og for en samlet mobilitetsplan.  

Det gælder uanset om forbedringerne kræver investeringer eller kan opnås inden for den eksisterende økonomiske ramme alene ved at ændre, hvordan vi gør i dag. Uden passagerer ingen kollektiv transport.

Inspiration fra nabolandene
Der er allerede tænkt adskillige gode tanker om fremtiden for den kollektive transport. Men de gode tanker er ofte udtænkt af skarpe fagfolk og specifikt forbundet til særlige geografiske områder, trafikselskaber og transportformer. Det er en udfordring af flere årsager.

For det første: Passagererne – både de nuværende og de potentielle – ligger inde med unik viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer på rejsen fra A til B. Den viden bør være fundamentet for udviklingen af kollektiv transport.

Og for det andet: Millioner af danskere rejser netop på tværs af landet, selskaber og transportformer, og derfor kommer udbyttet af gode løsninger inden for én region langt fra alle passagerer til gode.

Ingen kan være i tvivl om, at den kollektive transport er hårdt spændt for

Anja Philip

En samlet plan for fremtidens mobilitet kan være en del af løsningen og kan samle op, hvor det seneste visionsarbejde indenfor kollektiv transport slap, nemlig: en grøn transportpolitik fra 2009.

Hvis vi skal lave gode løsninger i dag og i morgen, bliver vi nødt til at have en idé om, hvor vi gerne vil være om 10, 20 eller 30 år. Det vil gøre udviklingen af kollektiv transport og mobilitet generelt mere bæredygtig, ligesom det vil samle aktører og politikere i branchen og sikre, at alle arbejder hen mod det samme mål på tværs af geografi, trafikselskaber og transportformer.

Der er god inspiration at hente i Sverige, hvor man for år tilbage satte et fælles mål om at fordoble antallet af rejser i den kollektive trafik. I både Norge og Sverige udarbejder man nationale transportplaner, som gælder i 10 år, men revideres hvert fjerde år.

Passagernes viden i centrum
En langsigtede plan må dog ikke stå i vejen for de ændringer, som der er brug for her og nu. Ingen kan være i tvivl om, at den kollektive transport er hårdt spændt for og har været det de sidste 10 år med faldende passagertal, hvilket er blevet yderligere forstærket under og efter Covid-19.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk er Danmarks første og eneste organisation, der samlet varetager passagerernes interesser på tværs af transportformer, selskaber og geografi. Siden 2014 har Passagerpulsen blandt andet gennem en række undersøgelser og passagerkonferencer genereret viden om passagerernes oplevelser, behov og ønsker.

Læs også

Den viden har vi omsat til anbefalinger på både kort og længere sigt, så politikere, trafikselskaber og andre aktører har gode forudsætninger for at udvikle den kollektive transport med passagerne for øje.

En samlet mobilitetsplan er nødvendig for at sikre, at den kollektive transport i alle dens former kan imødekomme efterspørgslen fra fremtidens passagerer og udnytte de potentialer, den bringer.

Sådan en plan vil desuden være med til at sikre, at vi som samfund bruger pengene bedst muligt, når vi investerer i ny infrastruktur og udvikling af kollektiv transport som helhed. Men den vil kun for alvor indfri potentialet i den kollektive transport, hvis passagererne og deres behov sættes i centrum for arbejdet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anja Philip

Formand, Forbrugerrådet Tænk, medlem, 2030-panelet
cand.scient. cellebiologi (Københavns Uni. 1991), ledelsesfag DOL

0:000:00