Debat

Danske Regioner: En national mobilitetsplan skal også understøtte transporten i landdistrikterne

I regionerne spejder vi efter en national mobilitetsplan, som både regioner, kommuner, virksomheder og organisationer kan spille bold op ad, og som vil understøtte og supplere regionale planer for mobilitet og ønsket om at kunne bo og leve overalt i Danmark, skriver Anders G. Christensen.

Med fælles sigtelinjer mellem stat, region, kommune og transportvirksomheder kan vi øge værdien af vores investeringer i kollektiv trafik, mobilitet og infrastruktur. Til gavn for borgere bosat i hele landet, skriver Anders
G. Christensen.
Med fælles sigtelinjer mellem stat, region, kommune og transportvirksomheder kan vi øge værdien af vores investeringer i kollektiv trafik, mobilitet og infrastruktur. Til gavn for borgere bosat i hele landet, skriver Anders G. Christensen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Anders G. Christensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I regionerne arbejder vi omhyggeligt med at få den kollektive trafik og borgernes mobilitet til at passe sammen. Det skal være muligt at bo, arbejde og uddanne sig i hele landet, også hvis man har bosat sig uden for de store byer. Det betyder blandt andet, at hver region udarbejder en mobilitetsplan, der er tilpasset landsdelens geografi.

For eksempel er man i Region Nordjylland gået sammen med de nordjyske kommuner og Nordjyllands Trafikselskab om at udarbejde strategien ’Fremtidens Kollektive Transport’.

Her har man sat flere regionale ekspresbusser ind for at få alle ender til at passe, og sammen med kommunerne finansierer regionen servicen ’Plustur’, der bringer borgerne til/fra stoppesteder.

Temadebat

Hvordan skal en national mobilitetsplan skal se ud?

Igennem en længere periode har der både fra aktørernes og politikernes side været fokus på behovet for en national mobilitetsplan. Derfor tager vi i den kommende tid på Altinget Transport spadestikket dybere i en ny temadebat for at finde ud, hvad en sådan plan mere konkret skal indeholde. 

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected].

Desuden kan borgerne via knudepunkter fortsætte deres rejser med offentlig transport eller private mobilitetsordninger, så rejsen bliver så sømløs som muligt. Mobilitetsplanen bidrager til, at der gode forbindelser og transportmuligheder for borgerne i hele Nordjylland.

I Region Hovedstaden har man i mobilitetsplanen taget initiativ til mulighed for samkørsel, der skal få de mange studerende på uddannelsesinstitutioner i Hillerød til at køre sammen. Hvis de unge ikke går, cykler eller tager bus eller tog, er det at foretrække, at de kører sammen, fremfor at de kører i hver deres bil.

I Danske Regioner har vi kigget til Holland og i Utrecht-regionen. Vi har fået indblik i, hvordan deres provinser, som svarer til vores regioner, har et tæt samarbejde med staten om mobilitet, klima, trængsel og sundhed. Disse emner går på tværs af både stat, region og kommune og kræver, at man arbejder sammen.

Samarbejdet understøttes af en fælles fremtidsvision, som tager udgangspunkt i et nationalt program, der skal styrke og videreudvikle den kollektive transport.

Den grønne transport
I regionerne spejder vi efter en national mobilitetsplan, som både regioner, kommuner, virksomheder og organisationer kan spille bold op ad, og som vil understøtte og supplere regionale planer for mobilitet og ønsket om at kunne bo og leve overalt i Danmark.

Den kollektive transport og grønne mobilitetsløsninger skal styrkes markant for at nå regeringens målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030. Det bør en national mobilitetsplan vise vejen for.

Der er også inspiration at hente i Sverige og Norge, hvor man har en langsigtet transport- og mobilitetsplan, der bliver til med bidrag fra blandt andre regionerne.

Det skal være muligt at bo, arbejde og uddanne sig i hele landet

Anders G. Christensen

En national mobilitetsplan bør omfatte den brede vifte af transportformer og mobilitetsløsninger: bus, tog, bil, samkørsel, cykling, dele-løsninger, bedre ’parker og rejs ’-muligheder med mere.

Erfaringerne fra Holland viser, at et skarpt fokus på ”first and last mile” kan få flere passagerer over i den kollektive transport. Den samlede rejse fra A til B skal være sømløs og bekvem for borgerne.

Vi ser derfor også frem til det digitale Rejsekort – den kommende fælles nationale mobilitetsapp – som Rejsekort A/S arbejder på, der vil understøtte en nem kombination af transportformer.

Både regeringen og det kommende ekspertudvalg, der skal se nærmere på busdriften i Danmark, skal være velkomne til at trække på regionernes erfaringer med mobilitetsplaner.

Vi bidrager gerne med konstruktive og internationale erfaringer på såvel gode mobilitetsløsninger samt forslag til, hvordan samarbejdet mellem stat, region, kommune og transportvirksomheder kan styrkes.

Med fælles sigtelinjer kan vi øge værdien af vores investeringer i kollektiv trafik, mobilitet og infrastruktur. Til gavn for borgere bosat i hele landet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anders G. Christensen

Regionsrådsmedlem (V), Region Midtjylland, bestyrelsesformand, Sundhedshuset Hadsten, bestyrelsesformand PenSam Pension, formand for Regionaludvikling og EU, Danske Regioner, bestyrelsesmedlem, Danske Regioner
Diplomuddannelse i ledelse (Aarhus Erhvervsakademi 2020), bestyrelsesuddannelse (Aarhus BSS 2018), landbruger (Bygholm Landbrugsskole 1986)

0:000:00