Danske Speditører: Chauffører skal ordentligt ud af førerhusene

DEBAT: Der skal skabes ordentlige forhold for chaufførerne både i forhold til parkering og sovefaciliteter, før man håndhæver det nye forbud mod langt hvil i førerhuset, skriver Karl Christensen og Henrik Beck fra Danske Speditører.

Af Karl Christensen og Henrik Beck
Formand for Fagudvalg, VEJ & BANE i Danske Speditører og politik- og kommunikationschef, Danske Speditører.

Når nu direktøren for vognmandsorganisationen DTL, Erik Østergaard, i sin kommentar 29. juni 2017 nævner udmeldingen fra Danske Speditører om de praktiske udfordringer i forbindelse med, at chaufførerne skal holde deres lange hvil væk fra deres lastbiler, bliver vi nødt til at præcisere et par ting. Dermed håber vi, at Altingets læsere kan få et lidt mere nuanceret billede af, hvad det handler om. 

Der skal skabes ordentlige forhold for chauffører
Allerførst skal vi slå fast, at under hele transportforløbet er det vognmanden, der har ansvaret for bilen og godset ombord. 

Dernæst skal det slås fast med syvtommersøm, at Danske Speditører ikke har noget imod, at der skabes ordentlige forhold omkring det lange chaufførhvil. 

Ordentlige forhold betyder efter vores opfattelse i denne forbindelse to ting.

For det første skal det eksisterende forbud mod at opholde sig i lastbilen under de lange hvil håndhæves. Og for det andet skal der på en helt anden måde end hidtil tages hånd om de praktiske udfordringer, som en håndhævelse vil føre med sig, og som ingen, os bekendt, har benægtet betydningen af. 

Praktiske udfordringer tager tid at løse
De praktiske udfordringer som følge af håndhævelsen af forbuddet kan opdeles i to.

Første del består i at skaffe sikrede parkeringspladser/rastepladser i et omfang, der svarer til efterspørgslen. Skal man som chauffør parkere og forlade en lastbil med farligt gods for at afholde det lange hvil andetsteds, er det ekstra nødvendigt med sikrede parkeringsfaciliteter. Parkeringsfaciliteter langs motorvejene er et statsligt ansvar. Det er en sag for Vejdirektoratet.  

Andel del af den praktiske øvelse går ud på at skaffe chaufførerne adgang til egnede og anstændige faciliteter, hvor de kan afholde det lange hvil, såfremt de ikke kan afholde det på en privat beliggenhed. Det er hævet over enhver tvivl, at der skal være sovefaciliteter på højere niveau end i førerhusene. Sanitet skal der også være. Det er arbejdsgiverens forpligtelse, altså vognmandens. Faktisk bliver ansvaret for dette nu mere entydigt placeret med EU-vejpakken, der præciserer det, så ingen kan være i tvivl. 

For fuldstændighedens skyld bliver vi også nødt til at slå fast, hvad det er, Danske Speditører er modstander af.  

Vi er betænkelige ved, at det allerede gældende forbud mod langt hvil i førerhuset bliver håndhævet fra den ene dag til den anden uden en rimelig overgangsperiode, hvor statslige vejmyndigheder og vognmandsarbejdsgivere kan gøre deres. Altså det, de skal gøre for at leve op til deres ansvar for henholdsvis parkeringsforhold langs statsvejnettet og egnet indkvartering.

Det er den politiske dagsorden, vi har rejst. Hverken mere eller mindre.

Forrige artikel V-ordfører om ny strategi: Godt nyt for provinsens lufthavne V-ordfører om ny strategi: Godt nyt for provinsens lufthavne Næste artikel ITD: Grønne lastbiler er ikke utopi ITD: Grønne lastbiler er ikke utopi
 • Anmeld

  Robert Grandt · Lastbilchauffør

  Speditør hykleri på højt plan

  Alle i vejgodstransportbranchen ved at DASP aktivt har modarbejdet ordnede løn og arbejdsvilkår i årevis.
  Som så ofte før løbes der med halve vinde, i forsøg på at spinne sagesløse læsere væk fra problemskaberne.
  Misbruget af fattige og billige udenlandske chauffører har stået på i så mange år og nu bliver det pludselig belejligt for DASP, at bekymre sig om chaufførers velfærd.
  DASP fornemmer vel at deres anseelse skrumper for hver dag.
  Mon det er derfor man nu vender blad med lidt slesk tale og billig portvin?

  Det kan ikke være rimeligt at de skatteborgere der har mistet deres jobs, nu også skal finansiere gratis parkering, så speitører uhindret kan skabe endnu flere rekord regnskaber.

  Der er langt fra tale og håndhævelse af forbud fra dag til dag.
  Frankrig tog sig tid efter vedtagelsen af deres lovpakke til bekæmpelse af social dumping, hvor forbuddet mod 45 timer i lastbilens kabine var inkluderet.

  Belgien har brugt 2 års tilløb, hvor man ellers kun har håndhævet 45 timers forbudet i området omkring Battice i det østlige Belgien.
  Først for nylig lavede man en razzia på en parkeringsplads i Zeebrugge.

  Tyskland vedtog deres lovændring til håndhævelse af 45 timers forbuddet den 25 maj 2017. Indtil videre er der endnu ikke sanktioneret.
  Det forventes tidligst at ske fra 1. sedptember,- altå efter mere end 3 mdr.

  Man har altså haft rigeligt med tid til at indrette sig for at kunne efterleve forordning 561/2006. Faktisk mere end 10 år hvis man skal sætte det på spidsen.

  Især danske speditører har været dem der har gået forrest når der skulle udtænkes nye kreative metoder til at skaffe så billige chauffører som muligt.
  Ikee een gang har man standset op og sat foden ned mod misbruget af fattige chaufførers armod i deres hjemlande. Man har tværtimod tjent fedt på det.

  Der findes mange retskafne og empatiske speditører derude på kontorerne i Danmark. De ved godt at det er rivende galt som nogle chauffører behandles.
  Måske er det frygt for repressalier der gør at de vælger at tie?

  Måske er det tiden til at de empatiske og retskafne speditører begynder at stille krav til DASP om en anstændig opførsel.
  Eller at de slet og ret stifter en ny forening, der blandt andet kan og vil fortælle politikerne, at misbrugen og vanrøgten af udenlandske chauffører skal stoppe. Det er politikerne der sidder med reguleringen og det er deres forbandede pligt at føre den ud i livet og håndhæve den.