Debat

Danske Speditører: Chauffører skal ordentligt ud af førerhusene

DEBAT: Der skal skabes ordentlige forhold for chaufførerne både i forhold til parkering og sovefaciliteter, før man håndhæver det nye forbud mod langt hvil i førerhuset, skriver Karl Christensen og Henrik Beck fra Danske Speditører.

Foto: Colourbox
Kirsten Ida Enemark
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Karl Christensen og Henrik Beck
Formand for Fagudvalg, VEJ & BANE i Danske Speditører og politik- og kommunikationschef, Danske Speditører.

Når nu direktøren for vognmandsorganisationen DTL, Erik Østergaard, i sin kommentar 29. juni 2017 nævner udmeldingen fra Danske Speditører om de praktiske udfordringer i forbindelse med, at chaufførerne skal holde deres lange hvil væk fra deres lastbiler, bliver vi nødt til at præcisere et par ting. Dermed håber vi, at Altingets læsere kan få et lidt mere nuanceret billede af, hvad det handler om. 

Der skal skabes ordentlige forhold for chauffører
Allerførst skal vi slå fast, at under hele transportforløbet er det vognmanden, der har ansvaret for bilen og godset ombord. 

Dernæst skal det slås fast med syvtommersøm, at Danske Speditører ikke har noget imod, at der skabes ordentlige forhold omkring det lange chaufførhvil. 

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Ordentlige forhold betyder efter vores opfattelse i denne forbindelse to ting.

For det første skal det eksisterende forbud mod at opholde sig i lastbilen under de lange hvil håndhæves. Og for det andet skal der på en helt anden måde end hidtil tages hånd om de praktiske udfordringer, som en håndhævelse vil føre med sig, og som ingen, os bekendt, har benægtet betydningen af. 

Vi er betænkelige ved, at det allerede gældende forbud mod langt hvil i førerhuset bliver håndhævet fra den ene dag til den anden uden en rimelig overgangsperiode

Karl Christensen og Henrik Beck
Danske Speditører

Praktiske udfordringer tager tid at løse
De praktiske udfordringer som følge af håndhævelsen af forbuddet kan opdeles i to.

Første del består i at skaffe sikrede parkeringspladser/rastepladser i et omfang, der svarer til efterspørgslen. Skal man som chauffør parkere og forlade en lastbil med farligt gods for at afholde det lange hvil andetsteds, er det ekstra nødvendigt med sikrede parkeringsfaciliteter. Parkeringsfaciliteter langs motorvejene er et statsligt ansvar. Det er en sag for Vejdirektoratet.  

Andel del af den praktiske øvelse går ud på at skaffe chaufførerne adgang til egnede og anstændige faciliteter, hvor de kan afholde det lange hvil, såfremt de ikke kan afholde det på en privat beliggenhed. Det er hævet over enhver tvivl, at der skal være sovefaciliteter på højere niveau end i førerhusene. Sanitet skal der også være. Det er arbejdsgiverens forpligtelse, altså vognmandens. Faktisk bliver ansvaret for dette nu mere entydigt placeret med EU-vejpakken, der præciserer det, så ingen kan være i tvivl. 

For fuldstændighedens skyld bliver vi også nødt til at slå fast, hvad det er, Danske Speditører er modstander af.  

Vi er betænkelige ved, at det allerede gældende forbud mod langt hvil i førerhuset bliver håndhævet fra den ene dag til den anden uden en rimelig overgangsperiode, hvor statslige vejmyndigheder og vognmandsarbejdsgivere kan gøre deres. Altså det, de skal gøre for at leve op til deres ansvar for henholdsvis parkeringsforhold langs statsvejnettet og egnet indkvartering.

Det er den politiske dagsorden, vi har rejst. Hverken mere eller mindre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Beck

Fhv. politik- og kommunikationschef, Danske Speditører (2015-2020), fhv. pressechef i Radikale Venstre (1993-95)
Cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1989)

0:000:00