Vognmænd: Endelig tager EU vores bekymringer alvorligt

REPLIK: De nationale transportmarkeder har fået trukket tæppet væk under sig siden EU's øst-udvidelse. Kommissionens nyeste udspil er et lille plaster på såret, skriver Erik Østergaard fra Danske Vognmænd.

Erik Østergaard
Administrerende direktør, DTL-Danske Vognmænd

I et Altinget-interview med DI Transports Michael Svane om den del af Vejtransportpakken fremstilles det som om, erhvervslivet bredt har et mere skeptisk syn på EU-Kommissionens udspil end fagbevægelsen. Jeg tror dog virkeligheden er lidt mere nuanceret, end interviewet lader ane.

I Vejtransportpakkens første del (for vi ved allerede, at der kommer flere supplerende elementer senere på året, hvorfor vi endnu ikke kender helheden) er der, set fra de danske vognmænds side, grundlag for en forsigtig optimisme.

EU-udvidelse har skadet branchen
Og når jeg skriver ”danske vognmænd”, så mener jeg vognmænd, der dels har deres primære arbejde på dansk grund, dels følger danske overenskomster og løn- og arbejdsvilkår og endelig kører på danske nummerplader.

For dem gælder det, at som Kommissionsudspillet ser ud nu, så bliver det vanskeligere for udenlandske aktører at slå bunden yderligere ud af transportmarkedet på løn- og arbejdsvilkår.

Vel at mærke under forudsætning af, at de nationale myndigheder håndhæver og sanktionerer effektivt på reglerne, den dag de måtte blive en realitet.

DI Transport undlader at forklare, at den holdning som DTL-Danske Vognmænd står for, grundlæggende også er det syn, vores søsterorganisationer har i Sverige, Norge og Finland.

Og det undlades også, meget bekvemt, at nævne, at Kommissionens udspil kommer som en direkte reaktion på, at en lang række europæiske lande over en årrække har taget en række nationale skridt i form af for eksempel mindsteløn, skærpede bøder, klampning, nationale tolkninger af cabotagereglerne osv. – altså som direkte reaktion på de eksisterende forhold.

Der er derfor ikke tale om et ”dansk” problem. Der er ikke tale om ”fagbevægelsens” problem.

Der er derimod tale om, at de - primært vesteuropæiske - nationale transportmarkeder har fået trukket tæppet væk under sig siden seneste EU-udvidelse i en skønsom blanding af fri bevægelighed, uklare EU-regler, enorme forskelle i de nationale løn- og arbejdsmarkedsforhold samt tilsat en god portion fusk og regelshopping – noget som i øvrigt også ses i luftfartsindustrien, hvor Michael Svane har en nok så grundig indsigt i problemerne.

Kommissionen tager medlemslandene alvorligt
Det er derfor lidt vigtigt for mig at få slået et par ting fast: I en lang række lande i EU er både erhvervsliv og fagbevægelse enige om, at det nuværende regime ikke kan fortsætte.

I Danmark er en endog meget stor del af transporterhvervet smerteligt bevidste om, at de eksisterende regler – med alle de problemer de giver – er uholdbare for fremtiden.

Vi ser en række positive muligheder i EU-Kommissionens udspil – under forudsætning af, dels at balancerne mellem de enkelte delforslag opretholdes, dels at myndighedstrykket og sanktionsregimet følges op nationalt samt med et stærkere samarbejde mellem landenes myndigheder. Dermed er det altså heller ikke et repræsentativt billede for erhvervslivet, Michael Svane får tegnet.

Så, ja – udspillet bærer naturligvis præg af, at Kommissionen ønsker at tage medlemslandenes bekymringer alvorligt, og som Michael Svane formulerer det ”læner sig op ad en dagsorden, hvor man tager bekymringer om østeuropæeres indtog på arbejdsmarkederne i andre medlemslande alvorligt”.

Det manglede da sådan set også bare. Alternativet – nemlig at man blæser medlemslandenes og de nationale arbejdsmarkeder et stykke – har jo åbenlyst givet problemer. Så lidt lydhørhed – ikke mindst i kølvandet på Brexit – forekommer mig ærlig talt også som eneste farbare vej herfra.

Forrige artikel DTL: Hvil i lastbilen undergraver vognmandserhvervet DTL: Hvil i lastbilen undergraver vognmandserhvervet Næste artikel V-ordfører om ny strategi: Godt nyt for provinsens lufthavne V-ordfører om ny strategi: Godt nyt for provinsens lufthavne