DI til politikerne: Lav en 2030-plan for trafikal infrastruktur

DEBAT: Der er behov for en ny langsigtet plan for infrastrukturen. Den skal strække sig frem til 2030, styrke vej- og baneinfrastruktur og sikre fremkommeligheden til og fra og i de store byer, mener DI Transport.

Af Michael Svane
Branchedirektør, DI Transport

Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt – også selv om den konkrete dato endnu ikke er kendt.

Kampagnestrategier, plakater med mere er klar i værkstederne.

Kampen om vælgernes gunst er for længst sat i gang.

Og dermed også om de temaer, som skal på bordet.

Transport er et valgtema
Set fra min stol, så er jeg overbevist om, at transport og infrastruktur bliver et tema.

Måske ikke et hovedtema, men med sikkerhed et tema, som har meget stor opbakning fra landets virksomheder, borgmestre og helt almindelige borgere.

Mobilitet er et grundvilkår for alle, uanset hvor man bor i landet. Eller hvor ens virksomhed er beliggende.

Tilgængelighed er nu engang et MUST for vækst, beskæftigelse, velstand og velfærd.

Historisk har vi i Danmark været begunstiget af forudseende politikere, som i fællesskab har ”tegnet” de store og afgørende streger på det trafikale landkort i Danmark. Det store H, fingerplanen og de faste forbindelser har været ganske afgørende for, at vi i Danmark har en god og veludbygget overordnet trafikal infrastruktur.

Vi skal fortsat holde fast i en overordnet vision for vores mobilitet, ligesom vi skal prioritere klogt og nu også klimasmart.

Lav en 2030-plan
Vejen til en fremtidssikring af den trafikale infrastruktur i Danmark er efter min opfattelse en masterplan for investeringerne frem mod 2030 med henblik på at sikre en robust og sammenhængende prioritering.

Vi skal have én forligskreds, der sikrer en fælles politisk prioritering af projekter inden for såvel vejene som den kollektive trafik.

Vi skal og må finde en fælles platform frigjort af ideologiske holdninger. Endelig skal vi have et markant løft af investeringsniveauet, for at vi kan fremtidssikre mobiliteten for os alle.

For erhvervslivet er det helt afgørende, at vi gentager kunststykket fra 2009 med den såkaldte infrastrukturfond. Det er vigtigt, at prioriteringen er langsigtet og dermed ikke indgår i de årlige finanslovsforhandlinger.

Infrastrukturen skal styrkes
Ønskerne til, hvad en masterplan skal indeholde, er mange. I DI mener vi, at vi skal realisere de projekter, der styrker den overordnede vej- og baneinfrastruktur, fremkommeligheden til og fra og i de store byer samt sammenhængen i Danmark.

Hertil kommer også ønsket om at styrke tilgængeligheden nationalt som internationalt med fokus på blandt andet lufthavne og havne.

Vi skal også evne at inddrage ny teknologi og nye forretningsmodeller, der kan øge den samlede mobilitet. Vi skal derfor også tænke i transportpolitik og erhvervspolitik med fokus på landtransport, søtransport og luftfart.

Det er dyrt at investere i infrastruktur, men det er dyrere blot at lade stå til.

Det gælder ikke kun i et valgår!

Forrige artikel Vognmænd: Nej, staten skal ikke betale for lastbilparkering langs motorvejene Vognmænd: Nej, staten skal ikke betale for lastbilparkering langs motorvejene Næste artikel Alternativist: Klimaet venter ikke på markedskræfterne Alternativist: Klimaet venter ikke på markedskræfterne
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.