SF: Transportsektoren skal have flere og billigere tog, busser og letbaner

DEBAT: Der er brug for at omlægge hele transportsektoren, mener SF. Karsten Hønge præsenterer i dette debatindlæg otte tiltag, som partiet mener, der skal gennemføres for at skabe en mere bæredygtig transportsektor.

Af Karsten Hønge (SF)
Transportordfører

Folketingsvalget er også et valg om Danmarks infrastruktur.

Flere og flere biler på flere og flere veje? Eller holdbare, fremtidssikre kollektive løsninger?

Kampen for en bæredygtig fremtid, mod klimaforandringerne, for et bedre miljø, for et Danmark og Europa, der trafikmæssigt hænger sammen, mod bilforstoppelse på vejene og så videre.

Ja, alt taler for massive investeringer i en langt mere omfattende kollektiv transport, og SF lægger ambitiøse planer frem.

Hele sektoren skal forandres
Vi har brug for at lægge hele transportsektoren om. Der skal være flere, bedre og billigere tog, busser, letbaner. Cyklismen skal fremmes langt mere i hele landet, men især i byerne. Meget mere gods skal flyttes fra lastbiler over på jernbane og skibe. Det er der fremtid og perspektiv i.

Siden 2010 er der kommer mere end 350.000 flere biler på vejene. Store dele af det danske vejnet lider af forstoppelse, og det er en rigtigt træls følelse. Billigere biler og flere veje vil med garanti betyde endnu flere biler, og så kan vi bruge endnu mere tid på at sidde i kø og nærstudere nummerpladen på bilen foran.

Den gamle bilfabrikant Ford sagde det på denne måde: ”Jo flere biler vi producerer, jo stærkere står kravet om flere veje. Med flere veje kommer ønsket om flere biler.” Og sådan fortsætter det. Sikkert godt for bilfabrikanter og vejentreprenører, men en helt uholdbar retning for samfundet.

Mange steder i Danmark, især uden for byerne, kan det være svært at klare sig uden egen bil. Der er til gengæld også steder, hvor der ikke er plads til flere biler. Vi må sætte skub i udviklingen af et driftssikkert system for ”roadpricing”. Det vil sige en særlig beskatning af kørslen, alt efter hvor man kører.

Så kan bilkørsel i for eksempel Thy, Langeland og Samsø være gratis, mens det koster en afgift at køre på H.C. Andersens Boulevard midt i København. Det vil være et retfærdigt system, som skåner klima og miljø, og en hjælp til borgere, som bor i et støjhelvede.

Her er SF's plan for 2020'erne
SF ønsker en grøn transportplan for tyverne, som sikrer mobilitet for alle, også dem uden bil. Bilisterne skal have gode alternativer til at tage bilen, og de, der alligevel tager bilen, vil få glæde af, at der er mindre trængsel, når andre bilister har valgt tog, letbane, bus eller cykel.

Uanset hvad vi gør, vil der gå lang tid, før den sidste benzin- og dieselbil er skrottet, og derfor er bedre kollektiv transport og cykelforhold også vigtige for at nedbringe klimabelastning og luftforurening. Færre biler betyder også større trafiksikkerhed og mindre støj.

SF vil:

  1. Timemodellen gennemføres: Rejsetid på en time mellem de største byer
  2. Bedre sidebaner: Ikke mindst i Midt- og Vestjylland
  3. Bedre S-tog: S-tog er afgørende, for at København kan fungere.
  4. Flere letbaner: Udbygningen med letbaner skal fortsætte.
  5. Godstog gennem Jylland: Kapacitetsproblemerne på den østjyske motorvej skal løses ved at flytte lastvognslæs over på godstog.
  6. Bedre forhold for busser: Busbaner, prioriterede trafiklys med videre
  7. Mere cyklisme: Der er brug for flere cykelstier og bedre parkeringsforhold og udbygning af supercykelstier.
  8. Bedre skifte- og parkeringsforhold: Mange rejser omfatter flere transportmidler.

Forrige artikel Greater Copenhagen: Nyt transport­selskab vil splitte Sjælland i to Greater Copenhagen: Nyt transport­selskab vil splitte Sjælland i to Næste artikel Danske Havne og Danske Maritime: Regulering dræner Det Blå Danmark Danske Havne og Danske Maritime: Regulering dræner Det Blå Danmark