DI Transport: Investér i infrastruktur, så vi kan blive grønne

DEBAT: Vi ser en meget dedikeret vilje til at byde ind med grønne løsninger, men omstillingen er betinget af investeringer i infrastruktur, skriver Michael Svane.

Af Michael Svane
Branchedirektør i DI Transport

Vi ved af gode grunde endnu ikke, hvornår danskerne skal til valgboksene. Det ved kun statsministeren.

Det betyder imidlertid ikke, at temaerne for i den kommende valgkamp er ukendte.

Man skal ikke være spåmand for at pege i hvert fald to valgtemaer ud. Det ene tema er infrastruktur og en investeringsplan. Det andet er den grønne omstilling.

Begge temaer vil med sikkerhed sætte sig spor i hverdagen, hvad enten man er virksomhed eller borger.

Skal gå hånd i hånd
Bundlinjen er, at hvis vi ikke gør en indsats på begge områder, så vil det koste os dyrt.

Temaerne hænger i min verden sammen. Mobilitet og en grøn omstilling af transportsektoren må og skal gå hånd i hånd, da det handler om, hvordan fremtidens transport skal se ud.

Valgkampen har længe været i gang. Regeringen har varslet med en række udspil på begge områder. Listen går via det store klimaudspil i efteråret med navnlig målet om en millioner el- og hybridbiler samt målet om, at de konventionelle benzin- og dieselbiler skal udfases.

På transportområdet med videre har aftaler om nye kunstige øer i og ved København set dagens lys. Og allersenest har vi set et ambitiøst hovedstadsudspil, herunder med en ny organisering af den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

I samme omgang er fingerplanen og stationsnærhedsprincippet også blevet revideret, således at der er lagt op til en højere grad af fleksibilitet.

Vores vilkår rangerer lavt 
Vi mangler fortsat en investeringsplan for Danmarks trafikale infrastruktur. Den forventer jeg, at vi ser inden for de kommende uger.

Omdrejningspunktet i enhver valgkamp er at møde vælgernes ønsker. Når man ser forskellige meningsmålinger over, hvad danskerne er optagede af, så er det flygtninge- og indvandrerpolitik, sundhedspolitik og miljø- og klimapolitik, der nævnes.

Erhvervslivets vilkår rangerer ikke umiddelbart højt.

Netop derfor har vi i erhvervslivets organisationer en bunden opgave i at sikre et stærkt fokus på såvel mobilitet som grøn omstilling. En indsats på begge områder er en del af fundamentet for, at vi kan skabe de muligheder, økonomiske som vækst- og beskæftigelsesmæssige, som er grundlaget for, at der kommer "penge i kassen", så andre politiske ønsker kan imødekommes.

I DI Transport har vi valgt grønt. Virksomhederne inden for de forskellige dele af transportområdet har taget behovet for en omstilling til en grøn transportsektor til sig. Det gælder til lands, til vands og i luften.

Det grønne valg
Vi ser en meget dedikeret vilje til at byde ind med grønne løsninger, også i en forpligtende grad, vi ikke har set tidligere.

Det er der grund til at glæde sig over. Grøn transportpolitik indebærer valg af alternative drivmidler, øget satsning på kollektiv trafik, cykling, men også af en effektiv omstilling af flåden af køretøjer, tog og fly. Denne omstilling kan kun ske, såfremt vi også investerer i vores infrastruktur.

Vi ser frem mod to valg i foråret, nemlig valget til Europa-Parlamentet og valget til Folketinget. Uanset spekulationer om valgdatoer så er vi i DI Transport parate til at tage det grønne valg.

God valgkamp.

Forrige artikel Havnedirektør: Skibe og tog kan mindske trængselsproblemer Havnedirektør: Skibe og tog kan mindske trængselsproblemer Næste artikel L&F: Det danske vejnet er ved at blive en af de største barrierer for erhvervslivet L&F: Det danske vejnet er ved at blive en af de største barrierer for erhvervslivet