FDM: Vi skal have et opgør med den lokale trafikmafia

DEBAT: I de seneste år har en ny stor plan for fremtidens infrastruktur manglet, og derfor har det virket, som om hver landsdel har fået sin egen trafikmafia. Men fremtidens infrastruktur bør overordnet planlægges nationalt, mener FDM's direktør.

Af Thomas Møller Thomsen
Direktør, FDM

Transportpolitik skal være et af de vægtige temaer i den forestående valgkamp.

Det er i hvert fald intentionen fra Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

Mens Socialdemokratiet allerede har spillet ud med deres tanker om fremtidige investeringer i infrastruktur, venter vi stadig på et mere detaljeret udspil fra Venstre. Parallelt har en række partier det seneste år luftet tanker om grøn omstilling på transportområdet.

I FDM mener vi, at det er vigtigt at se de to dagsordener i sammenhæng, da mobilitet og infrastruktur også handler om eksempelvis opladning af elbiler og samspillet mellem kollektiv trafik og personbiler.

Når fremtidens infrastruktur skal bygges, er det derfor vigtigt også at se ind i fremtidens udvikling af biler, som for eksempel selvkørende biler.

Plan har manglet i flere år
Grundlæggende er det positivt, at der fra politisk hold er blevet lyttet til FDM og en række andre interessenter, der længe har påpeget behovet for en ny stor plan for fremtidens infrastruktur.

De seneste år har vi manglet en sådan plan, og det har givet grobund for en lang række mere lokale initiativer, hvoraf enkelte har haft sognerådspolitikkens karakter.

Det er, som om hver landsdel har skullet have sin egen infrastrukturlobby eller trafikmafia, om man vil, der kæmper for netop deres lokale særinteresser.

Det er helt forståeligt, når der landspolitisk er opstået et beslutningsmæssigt vakuum som følge af anlægsinvesteringsstoppet, men også en manglende politisk vilje til at håndtere udfordringerne med den stigende mobilitet.

Hensigtsmæssigt er det ikke.

Ikke et spørgsmål om enten-eller
Det, som danskerne har behov for, er ikke snævre infrastrukturløsninger, der kun gavner lokalt. Det giver sjældent gode løsninger med mest mobilitet for pengene.

Er man i tvivl, kan det anbefales, at man op til valgkampen genlæser Produktivitetskommissionens afdækning af fortidens synder på infrastrukturområdet, hvor listen af projekter med dårlig samfundsøkonomi er lang.

Det, som danskerne har behov for, er en langsigtet plan for udviklingen og finansieringen af infrastrukturen under hensyntagen til de ændringer, som den grønne omstilling af transportsektoren vil medføre og kræver.

Debatten kan hurtigt komme til at handle om, hvorvidt det er vej eller jernbane, biler eller kollektiv trafik, der skal prioriteres.

For FDM er det ikke et spørgsmål om enten-eller, men om både-og. Kollektiv transport og cykler er ofte de oplagte valg i navnlig større byområder, hvor mange skal frem og tilbage, og hvor pladsen er trang.

Privatbilen er optimal til de fleste andre opgaver. Det er derfor, at tæt på 80 procent af persontransportarbejdet stadig foregår i bil.

Vejudvidelse er en god idé
Den grønne omstilling af transportsektoren vil også ændre på nogle af de gammelkendte sandheder. Eksempelvis at biler sviner, mens kollektiv trafik er den eneste rigtige transportløsning.

I takt med at bilparken bliver mindre miljøbelastende, eksempelvis ved elektrificering, forsvinder hovedparten af miljøargumentet imod privatbilerne.

Tilbage står trængslen, men den kan der heldigvis gøres noget ved især uden for de største byer.

Løsningen er flere og bredere veje. Kritikere vil sige, at det ikke nytter at udbygge vejene, der bliver fyldt hurtigt igen. Argumentet svarer lidt til at sige, at man ikke vil udvide sin forretning, fordi der bare kommer endnu flere kunder, som vil handle.

Stille og roligt bliver vores biler mere intelligente. Mange almindelige biler kan allerede i dag hjælpe føreren med at køre, holde afstand og selv holde sin vognbane. Det er kun begyndelsen.

Vi vil på sigt få biler, der gør op med begrebet om, at biltid er spildtid. Selvkørende egenskaber vil også få betydning for godstransport og persontransport i busser.

Løsninger mangler til brugere af elbiler
Alle taler om elbiler, men kun få taler om, hvordan vi får dem ladet op. Har man ikke egen p-plads tæt på bopælen, bliver det at oplade elbilen pludseligt langt vanskeligere og en barriere i udbredelsen af elbiler.

Der er behov for løsninger til boligforeninger, i gaden og på farten. Når mange af os kører elbiler, nytter det ikke noget, at der er fire ladestandere på motorvejens ladestationer, så det kan blive en lang tur på weekend eller ferie.

FDM's klare opfordring til politikerne er at få sat fremtidens infrastruktur højt på dagsordenen, da den reelt berører langt de fleste vælgere. Også mere, end de er klar over.

Fremtidens infrastruktur bør overordnet planlægges nationalt og prioriteres ud fra, hvor vi får mest mobilitet for pengene, og ikke hvilken virksomhed eller borgmester der råber højest.

Prioriteringen bør tage højde for den grønne omstilling med flere elbiler og mere eller mindre selvkørende køretøjer. Fremtidens infrastruktur skal planlægges til fremtidens transportformer, ikke gårsdagens.

Fortsat økonomisk vækst i Danmark forudsætter høj mobilitet for mennesker og varer, og derfor bør planer for den økonomiske fremtid også indeholde en plan for infrastrukturen.

Det er et oplagt valgtema.

Forrige artikel DTL og Dansk Erhverv: Kommunerne levner ingen plads til markedet DTL og Dansk Erhverv: Kommunerne levner ingen plads til markedet Næste artikel KL: Kommer passagererne til at betale for regeringens rejsekort? KL: Kommer passagererne til at betale for regeringens rejsekort?