Brancheformand: HOT skal bane vejen for større udbud

DEBAT: Hovedstadsudspillet er ganske fornuftigt, men det er vigtigt, at de grønne ambitioner for den kollektive realiseres, og at der skabes et reelt grundlag for bedre sammenhæng og billigere priser, skriver Nikolaj Wendelboe fra Dansk Kollektiv Trafik.

Af Nikolaj Wendelboe
Formand for brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik og administrerende direktør for Arriva Danmark

Med erhvervsministeren og transportministeren i spidsen præsenterede regeringen 24. januar 2019 sit længe ventede hovedstadsudspil.

Bedre sent end aldrig, må konklusionen være, når vi læser udspillet.

Fra Dansk Kollektiv Trafiks side er der ganske vist nogle torne i buketten, men alt i alt er det et ganske fornuftigt udspil, som vi gerne vil kvittere for.

Der er nemlig et stort behov for langsigtede investeringer og omfattende nytænkning i den kollektive trafik, og her er regeringen godt begyndt.

Fremtidens grønne transport bør tænkes ind i udspillet
Fremtidens organisering af den kollektive trafik skal understøtte målet om, at flere danskere skal finde vej ind i den kollektive trafik.

Indfaldsvejene til hovedstadsområdet er nogle af de mest trafikerede i Danmark, og bilisterne spilder mange timer på at vente i trafikkøer.

Det er ikke kun dyrt for samfundet, når danskerne sidder fast i trængsel, det er også et stort problem for miljøet og klimaet.

Den kollektive trafik er i gang med en stor omstilling til bæredygtige løsninger, så branchens klimabelastning kommer helt i bund.

Det må Hovedstadens Offentlige Transport være med til at løse, hvis organisationen skal være levedygtig.

En samlet og økonomisk stærk offentlig myndighed
Det er vores mål, at den kollektive trafik skal være et reelt og prisvenligt alternativ til bilen, før bilisterne i stedet vil tage bussen, metroen, letbanen eller toget.

Den kollektive trafik skal spille en central rolle, hvis vi skal nå Danmarks klimamæssige forpligtelser, og det må indtænkes i udspillet.

Med andre ord har vi – både operatører og passagerer – et stærkt behov for én samlet og økonomisk stærk offentlig myndighed, der kan prioritere de grønne transportformer og gennemføre en visionær plan for trafikken.

Bedre udbud med sammentænkning af trafikformerne
Regeringens udspil om en ny organisering er et godt skridt på vejen, og vi forventer, at passagerne med udspillet vil opleve en hverdag, der hænger bedre sammen.

Men med en omorganisering bør vi også forholde os til, hvordan der kan skabes de rette incitamenter til at få flere til at vælge den kollektive trafik.

Det står ikke klart efter at have læst udspillet. Et fokus på passagererne og på passagervækst bør være omdrejningspunktet for den nye organisation.

En løsning kan være multimodale udbud, der er kendt fra Sverige, til stor glæde for ikke bare operatørerne, men også trafikkøberne.

Det havde Dansk Kollektiv Trafik mulighed for at fortælle til danske regionale trafikselskaber på en studietur til Malmø i november 2018, hvor svenske myndigheder præsenterede de mange fordele ved multimodale udbud.

Sammenhængskraft til en billigere pris
Hvis driften af toget, de lokale busser og den regionale trafik udbydes og indkøbes sammen, får vi en bedre sammenhængskraft i den kollektive trafik og ofte til en billigere pris.

Jo mindre områder der udbydes ad gangen, jo mindre helhed skabes der, og jo mindre effektivt bliver det både for trafikkøber og for operatørerne.

Det bør regeringen tage med i forhandlingerne, når det nye udspil skal konkretiseres.

Hvor er fremtidens S-togsdrift i udspillet?
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i december 2017 sat en ambitiøs målsætning for at udbyde og opgradere S-togssystemet.

Dette er nødvendigt, da S-togene har nået deres nuværende maksimale kapacitet i myldretiden, hvor mange passagerer må lede forgæves efter et sæde og står presset i mellemgangen til og fra arbejdet.

Den situation er ikke med til at styrke den kollektive trafik – tværtimod.

Vi håber, at regeringen fortsætter sit arbejde med at udbyde og opgradere S-togssystemet, som det blev aftalt af et flertal af folketingspartierne.

Hermed sikrer vi, at S-toget i fremtiden kan blive et endnu mere attraktivt alternativ til bilen, og at der kommer mere kapacitet til at håndtere de stigende behov i myldretiden og de stigende befolkningstal i hele hovedstadsområdet.

Forrige artikel Dansk Persontransport: Grønne ambitioner skaber ikke efterspørgsel Dansk Persontransport: Grønne ambitioner skaber ikke efterspørgsel Næste artikel Socialdemokrat: Regeringen vil skabe et centraliseringsmareridt Socialdemokrat: Regeringen vil skabe et centraliseringsmareridt
Banedanmark er storforbruger af Roundup

Banedanmark er storforbruger af Roundup

JERNBANE: Banedanmark er en af landets største forbrugere af den omdiskuterede sprøjtegift Roundup, og trods udsigt til et muligt forbud er brugen ikke faldet i en årrække. Støttepartier kræver handling fra minister.