DØR: Regeringen skruer op for CO2-udledningen

DEBAT: Når regeringen fremmer mere CO2-udledning, stiger prisen på EU’s krav til reduktionen af klimagasser naturligvis også. Sådan skriver Det Økologiske Råds sekretariatschef, Christian Ege, og skyder hul i regeringens økonomiske klagesang.

Af Christian Ege
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Det fremgik af Altinget 12. november, at den danske regering modarbejder et ambitiøst krav til Danmark om reduktion af klimagasser uden for kvotesektoren i 2030. Regeringen frygter, at det bliver for dyrt. 

Men regeringen er selv i gang med at gøre det dyrere at opfylde ved at udskyde alle initiativer til reduktion af CO2 fra transport og landbrug og ved at gå direkte baglæns og øge udslippet på flere områder. 

Alle forudsigelser peger på, at jo længere vi venter med at gå i gang, jo dyrere bliver det at gennemføre reduktioner.

Benzin-bilerne kan speede op, mens el-bilerne må bremse
Regeringen og de andre borgerlige partier har netop i finanslovaftalen besluttet at sænke registreringsafgiften på store, dyre biler. Dermed fremmer man køb af sådanne biler, som alt andet lige har større forbrug af benzin og diesel. 

Men det kunne vel også være elbiler? Ja, men her har man ved et andet forlig indført registreringsafgift på elbiler, idet denne trappes op over fire år. Så vi må også forvente en opbremsning på salg af elbiler, som ellers var lige ved at komme rigtigt i gang.

Biler har en levetid på næsten 20 år, så hvilke biler vi køber i dag får betydning de næste 20 år. 

Da man sidst ændrede registreringsafgiften i 2007 havde det ellers i første omgang en positiv effekt på CO2, idet man gav rabat til de mest CO2-venlige biler. Men man ”glemte” at gøre afgiften dynamisk. 

Derfor har man de følgende år givet afgiftsrabat til en stadig større del af de nye biler. I dag præmierer man cirka 90 procent af de nye biler, som om de var særligt brændstofbesparende med det resultat, at provenuet er raslet ned, mens bilsalget stiger. I stedet for at rette op på dette, gør man det nu endnu værre ved at give en målrettet rabat til de største og dyreste biler.

Det går i den gale retning over hele linjen
Men hvad så med den kollektive trafik? Her prøver regeringen at undergrave Togfonden, men heldigvis har partierne bag denne stadig flertal i Folketinget. 

Men regeringen har netop aflyst indkøb af ellokomotiver, som ellers kunne have sænket CO2-udslippet og samtidig sænket den sundhedsskadelige luftforurening. Desuden foreslår regeringen nu i sin nye vækstplan, som blev fremlagt 23. november, at øge hastighedsgrænsen på visse motortrafikveje, hvilket også vil øge CO2-udslippet og i parentes bemærket også antallet af ulykker. 

Man foreslår også at lempe planloven og åbne op for megabutikker, også uden for byerne i såkaldte aflastningscentre, som kommunerne selv kan udpege. Det vil føre til butikslukninger og tvinge flere til at køre langt i bil for at handle.

Man kan undre sig over, hvordan regeringen vil forklare EU-kommissionen, at Danmark skal have lempeligere krav til CO2-udslip uden for kvotesektoren, for at det ikke bliver for stor en økonomisk belastning, når man samtidig aktivt forøger udslippet fra transporten og fra landbruget.

 

Forrige artikel Rådet for Bæredygtig Trafik: V er på kulsort kurs Rådet for Bæredygtig Trafik: V er på kulsort kurs Næste artikel LA: Har vi organiseret Transportministeriet rigtigt? LA: Har vi organiseret Transportministeriet rigtigt?