EOF: Stor forskel på grøn støtte

DEBAT: Vi bør satse lige så hårdt på at reducere udledningen af CO2 i transporten som i øvrige sektorer, skriver Peter Stigsgaard, direktør for Energi- og Olieforum.

Peter Stigsgaard
Direktør, Energi- og Olieforum

Hvis man for et par år siden fulgte debatten om transportens CO2-udledning, kunne man let få indtryk af, at udledningen var helt ude af kontrol. Der blev skabt et billede af, at udledningen steg og steg, uden at der blev gjort noget ved det.

Realiteten var imidlertid, at bilernes CO2-udledning faldt. Tallene viser, at udledningen i dag er reduceret med 16 procent siden 2007. Det er sket, fordi vi netop har gjort noget ved udledningen gennem krav til bilernes effektivitet og iblanding af bæredygtige biobrændstoffer. I dag synes der heldigvis at være almindelig anerkendelse af den positive udvikling.

Alligevel er der begyndt at dukke kritik op af, at transportens relative andel af Danmarks samlede CO2-udledninger vokser. Isoleret set er det helt korrekt, at transportens andel af CO2-udledningerne er steget. I 1972 udgjorde transportens andel kun 16 procent, mens den i 2013 var steget til 34 procent.

Disse størrelser giver dog kun mening, hvis de sammenholdes med de teknologiske muligheder inden for de forskellige sektorer og de økonomiske midler, som vi vælger at bruge på at nedbringe udledningen af CO2.

Elbiler har ingen betydning
I 2015 forventes staten at bruge 13,2 mia. kr. på støtten til grøn omstilling. Mere end halvdelen af beløbet består af PSO-tilskud til vindmøller, vedvarende energi og decentrale kraftvarmeværker mv.

Til sammenligning bruges der omkring 4,5 mia. kr. om året på at gøre transporten grønnere. Det koster kun forbrugerne en årlig ekstraregning på omkring 250 mio. kr., at vi blander 5,75 procent bæredygtige biobrændstoffer i benzinen og dieselen. Den store post er imidlertid prisen for at fremme energieffektive biler gennem bilbeskatningen. I 2014 skønnes bilkøberne på den konto at have fået en rabat på registreringsafgiften på omkring 3,8 mia. kr. Herudover koster afgiftsfritagelsen af elbilerne ifølge Skatteministeriet staten et mindre provenu på 450 mio. kr. Da antallet af elbiler endnu er begrænset, har de ingen reel betydning for reduktionen af transportens CO2-udledning.

Vi skal vælge effektive midler
Nu er midlerne i statskassen ikke uendelige, så det er vigtigt, at vi vælger de mest effektive midler til opgaven. Der bør derfor bygges videre på den hidtidige succes med at reducere bilernes CO2-udledning. Dels ved en teknisk og teknologineutral omlægning af bilafgifterne, så bilparken kan gøres endnu mere effektiv end i dag. Dels ved at sikre en højere iblanding af bæredygtige biobrændstoffer. I den sammenhæng bliver det afgørende, at udbuddet af 2. generations biobrændstoffer styrkes. Det kunne en dansk produktion af bioethanol baseret på halmaffald som projekteret af Maabjerg Energy Concept ved Holstebro blandt andet bidrage til.

Havde vi valgt at satse ligeså massivt på at reducere udledningen af CO2 fra transporten som fra de øvrige sektorer, så ville vi have haft en endnu grønnere transportsektor end i dag. Men mindre ville også kunne bidrage til at bringe transporten videre ad den grønne vej.

 

Forrige artikel Råd: Ekstra benzinafgift lukker hullet i togfond Råd: Ekstra benzinafgift lukker hullet i togfond Næste artikel Cepos: Faldende Nordsøindtægter er ikke et problem Cepos: Faldende Nordsøindtægter er ikke et problem