EOF: Transporten kan nå CO2-mål inden 2030

DEBAT: Energifondens Grøn Roadmap 2030 viser, at effektiviseringer af bilerne sammen med iblanding af bæredygtige biobrændstoffer kan nedbringe transportens CO2 med 35-40 procent, skriver Peter Stigsgaard, direktør for Energi- og olieforum (EOF).

Peter Stigsgaard
Direktør for Energi- og olieforum (EOF)

Hvad der ikke lykkedes for hverken den tidligere eller den nuværende regering, er nu lykkedes for Energifonden: at formulere en køreplan for grøn transport frem mod 2030.

Energi- og olieforum har med glæde bidraget til arbejdet som del af projektets styregruppe. Med mange forskellige partnere involveret i et projekt af denne karakter kan det nemt blive svært at nå frem til nogle entydige konklusioner. Men det har ikke været tilfældet denne gang.

CO2-reduktion er billigere end forventet 
Den helt overordnede konklusion er, at det ikke behøver at blive nær så dyrt at nå et CO2-reduktionsmål for transporten på 35 – 40 procent i 2030 som ellers stillet i udsigt i den tidligere regerings klimakatalog.

Det skyldes ikke mindst, at effektiviseringer af de eksisterende teknologier forventes at bidrage med næsten 50 procent af den samlede reduktion i transportens CO2 frem mod 2030.

Behov for mange teknologier 
En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at der bliver behov for mange forskellige teknologier, men at iblanding af biobrændstoffer er den billigste vej til mindre CO2-udledning i størstedelen af perioden. Først i slutningen af perioden bliver elbilerne den billigste teknologi under de givne forudsætninger.

Rapporten bekræfter dermed, at de tiltag, som vi i dag har sat i værk for at gøre transporten grønnere, er de rigtige og vil være det i de næste mange år. Fortsatte effektiviseringer af bilerne i kombination med iblanding af bæredygtige biobrændstoffer. Først på længere sigt kan det for alvor betale sig at satse på den andre teknologer i større omfang.

Styrk udbud af biobrændstoffer
Som det anføres i roadmappen, toppede transportens CO2-udledning i 2007. Siden er det i kraft af effektiviseringer og iblanding af biobrændstoffer lykkedes at skære to millioner tons af transportens CO2-udledning. Det svarer til et fald på næsten 16 procent. Det er et væsentligt resultat i betragtning af, at der køres flere og flere kilometer på de danske veje.

Roadmappen er dermed et stærkt argument for, at vi skal arbejde for at styrke udbuddet af bæredygtige biobrændstoffer. Vi må derfor håbe, at det snart lykkes at få sat gang i MEC-projektet i Holstebro, så der kan etableres en dansk produktion af 2. generations bioethanol. Det vil slet ikke være hele løsningen i forhold til at nå et reduktionsmål på 35 – 40 procent i 2030, men det vil være et betydeligt skridt i den rigtige retning.

Forrige artikel LA: Enøjet debat om grøn transport LA: Enøjet debat om grøn transport Næste artikel V: Grøn køreplan kan ikke spå om fremtiden V: Grøn køreplan kan ikke spå om fremtiden