EU's transportministre enige om skærpede regler for cabotage

VEJPAKKE: EU's ministerråd er enige om at bevare cabotagereglerne i deres nuværende form med en skærpelse, mens udstationeringsdirektivet skal gøres generelt dækkende for europæisk godstransport. DI og 3F ser gode takter.

Sent mandag aften lykkedes det EU's transportministre at nå frem til et kompromis om fremtidens regulering af godstransporten på de europæiske veje.

Dermed træder EU-systemets arbejde med den såkaldte vej- og mobilitetspakke et afgørende skridt nærmere en endelig vedtagelse.

Centralt i Ministerrådets fælles fodslag står ikke mindst bevarelsen af de nuværende cabotageregler og klarhed om, at udstationeringsdirektivet som udgangspunkt også omfatter lastvognschauffører, der arbejder på tværs af EU's medlemslande.

Login