Forbrugerråd: Passagererne har brug for en uvildig vagthund

DEBAT: Velfungerende kollektiv transport er afgørende for den grønne dagsorden, for hverdagslivet og for sammenhængskræften. Passagerernes sag har aldrig været vigtigere, mener Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Af Anja Philip,
Formand, Forbrugerrådet Tænk

Kollektiv transport er for mange danskere helt nødvendig for at få arbejds-, skole- og fritidsliv til at hænge sammen.

Men i de senere år har flere valgt den fra.

Konkurrencen fra billigere biler og oplevelsen af længere rejsetid, forsinkelser og sporspærringer på grund af infrastrukturarbejder på jernbanen og i byerne har fået passagertallene til at falde, selvom danskerne generelt pendler længere.

Passagerernes stemme
Passagernes sag har aldrig været vigtigere. For hvis Danmark skal have høj mobilitet og social sammenhængskraft og være frontløber i forhold til at løse klimaudfordringen, er det nødvendigt, at de danskere, der allerede nu bruger bus, tog, metro og letbane, har lyst til at blive ved med det. Og at endnu flere i fremtiden vælger de klimavenlige, kollektive transportformer til.

I de fem år, Passagerpulsen har eksisteret, har vi opbygget et stærkt fundament som passagerernes uafhængige stemme, der fokuserer på den samlede rejse med bus, tog og metro på tværs af transportformer og kommunegrænser.

Vi har udgivet omkring 60 rapporter og indsamlet 150.000 besvarelser fra passagerer. Vi har uddelt priser og ros til trafikselskaber, der har gjort det særligt godt. Og vi har ageret vagthund for passagererne og bidraget til debatten om den kollektive transport med passagernes perspektiv.

Vagthund
Vi står vagt om passagernes forhold, når Movia fjerner fysiske køreplaner fra stoppestederne, så mange passagerer ikke kan se, hvor og hvornår bussen kører. 

Vi står der også, når passagerer med rejsekortet betaler for meget for rejsen, og når passagerer får kontrolafgifter, selvom de har betalt for turen. 

Vi råber op, når passagererne ikke får ordentlig information, og når besværlige procedurer gør, at de heller ikke får den kompensation, de har ret til ved forsinkelser.

En uvildig passagerstemme kan være ubekvem for selskaber, politikere og myndigheder. Ikke mindst fordi mange af de udfordringer, passagererne oplever, bunder i større problemer med infrastrukturen, har eksisteret længe og ikke kan løses med et snuptag.

Spørgsmålet er, om en situation, hvor selskaberne igen undersøger sig selv og kun deres egen del af rejsen og ikke er forpligtet til at dele resultaterne med andre, er bedre?

Uden Passagerpulsen vil hverken passagererne eller beslutningstagerne få et uvildigt, kvalificeret og dokumenteret billede af, hvor stor (u)tilfredsheden er med for eksempel Rejsekortet, DSB's information ved forsinkelser eller sammenhængen mellem køreplanerne.

Ligesom vi heller ikke får et uvildigt billede af, hvad (u)tilfredsheden beror på, eller hvordan situationen kan forbedres.

Kritisk og konstruktiv dialog med branchens aktører er en del af Passagerpulsens og Forbrugerrådet Tænks DNA.

Her opnår vi, uden for rampelyset, mange små og store sejre for passagererne. Når vi indimellem hæver stemmen i pressen, bliver vi ofte beskyldt for at tale den kollektive transport ned. Sådan ser vi det ikke.

Passagererne er forbrugere, der betaler for en service, og ganske ofte kan de ikke – som for eksempel når de køber hvidevarer – skifte til konkurrenten, hvis de er utilfredse.

Hvis den kollektive transport skal konkurrere mod bilen og flyet, skal vi gøre op med holdningen, at passagererne må finde sig i at blive behandlet som nogle, der ikke har et valg.

Regionale råd og lokale erfaringer
Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk vil, hvis vi får lov, også gerne fremover være med til at sætte en udviklingsorienteret dagsorden for den kollektive transport med passagererne i centrum.

Vi vil gerne oprette en række regionale Passagerråd, der med udgangspunkt i lokale erfaringer kan være med til at identificere de udfordringer og potentialer, der skal gribes an for at skabe god mobilitet på tværs af transportformerne.

Passagerrådene kan fungere som høringspart for trafikselskaber og regioner, der arbejder med mobilitetsplaner og sammenhængende transport.

Der findes ingen anden samlende stem­me, interessevaretager og høringspart for brugerne af den kollektive transport i Danmark. Det håber vi, politikerne vil huske på, når de i disse dage tager stilling til, om Passagerpulsens bevilling skal forlænges til gavn for passagererne, mobiliteten i samfundet, klimaet og den grønne omstilling.

Forrige artikel ITD: Nye bøderegler for lastbilchauffører rammer skævt ITD: Nye bøderegler for lastbilchauffører rammer skævt Næste artikel Firma: Er energi­politikkens magthavere faldet i søvn i sjette klasse? Firma: Er energi­politikkens magthavere faldet i søvn i sjette klasse?