Forsker: Vi er en cykelnation, som ved for lidt om cykelulykker

DEBAT: Det kræver dybere viden om årsagerne til uheld, hvis Danmark skal forhindre flere cykelulykker. Undersøgelse viser, at dårlige veje spiller en næsten lige så stor rolle for uheld som cyklisternes adfærd på vejen, skriver DTU-forsker Kira Hyldekær Janstrup.

Af Kira Hyldekær Janstrup
Postdoc, Transportmodellering, DTU Management Engineering.

Utallige kampagner er rettet mod cyklisternes adfærd, og når en cyklist kører galt, er det let at tænke, at det skyldes uansvarlig og distraheret kørsel.

Men faktisk ved vi i dag meget lidt om årsagen. Skal det lykkes at forbedre cyklistsikkerheden, kræver det derfor, at vi øger vores viden om, hvorfor cyklister kører galt. Og det kræver, at vi får kendskab til alle landets cykelulykker.

Cykelulykker er dyrt for samfundet
Trafikulykker koster samfundet mange penge, og særligt de "bløde trafikanter" som cyklister kommer ofte slemt til skade og bidrager til et samfundsøkonomisk tab i form af forringet livskvalitet, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter i sygehusvæsenet og efterbehandling.

Derfor er sikkerhed afgørende og et vigtigt fokusområde.

Alene i 2017 var der ifølge den officielle nationale ulykkesstatistik registreret 502 dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister i trafikulykker.

Få ulykker indgår i statistik
I virkeligheden er antallet af tilskadekomne cyklister langt større.

Der er nemlig mange ulykker med cykler, som vi ikke kender til – de såkaldte mørketal. Mørketallet er de ulykker, som ikke bliver registreret hos Politiet.

Man estimerer, at kun ti procent af cykelulykkerne findes i den officielle statistik. Det til trods for, at Færdselssikkerhedskommissionen siden 1968 har lagt vægt på, at der gøres en indsats for at få viden om alle trafikulykker.

Kampagner er ikke nok til at stoppe ulykker
Når vi nu ved så lidt om, hvorfor cyklisterne kører galt, kan man da diskutere, om det er muligt at lave en kvalificeret og målrettet indsats, der øger trafiksikkerheden for cyklisterne?

For kan vi overhovedet foretage en tilstrækkelig kvalificeret prioritering af indsatserne, når datagrundlaget indeholder så lille en andel af de ulykker, der rent faktisk sker?

Ofte bliver cyklisters adfærd fremhævet som den egentlige grund til de mange cykelulykker, og meget tyder også på, at det ofte har en central betydning.

Derfor er det relevant med kampagner, der retter sig mod cyklisternes adfærd. Men det er ikke nok, hvis vi vil komme alle cykelulykkerne til livs.

Ujævne og glatte veje skyld i mange ulykker
I et lille, lokalt forankret studie blev der anvendt flere data, idet der foruden politiregistrerede data også indgik data fra akutmodtagelser, som blev brugt til at undersøge, hvorfor cykelulykker sker.

Forskerne forsøgte at identificere de faktorer, som ligger bag ulykkerne.

Undersøgelsen viste, at cyklisternes adfærd er skyld i hele 33 procent af de ulykker, hvor en ulykkesfaktor kunne identificeres.

Noget overraskende viste undersøgelsen dog også, at vejens beskaffenhed spiller en rolle i hele 30 procent af ulykkerne.

Særligt viste undersøgelsen, at glatte veje er et problem, men også veje med ujævn belægning og huller blev identificeret som årsag til ulykker. I visse tilfælde blev vejudformningen også identificeret som et problem og en årsag til ulykken.

Erstatningssager i flere kommuner
Dette er blot resultater baseret på data fra et enkelt område af Danmark, og man kan derfor ikke umiddelbart sige, om vejen spiller en tilsvarende rolle for cyklistulykker i andre dele af landet.

Flere kommuner har dog oplevet, at der er blevet rejst erstatningssager, fordi en cyklist er kørt galt som følge af et hul i vejen. Det kunne derfor tyde på, at ujævn belægning og hullede veje kan være et problem for cyklistsikkerheden flere steder i landet.

Bedre sikkerhed kræver bedre data
Undersøgelsen viser tydeligt, at der er et stort behov for bedre data til at identificere de egentlige årsager til de mange cyklistulykker.

Først når vi kender årsagerne, kan vi gøre noget ved dem. Bedre og systematisk indsamlede data kan sikre, at vi opnår viden om alle indsatsområder – ikke kun adfærd og vejbelægning.

Samtidig vil det være muligt at få dokumenteret den reelle betydning af vejens tilstand og udformning for forekomsten af cykelulykker. Hvem ved, måske kan mange af ulykkerne forhindres blot med lidt maling, bedre skiltning eller en fornyet belægning.

Elcykler og -løbehjul kan ændre adfærd på cykelstier
En måde at opnå bedre ulykkesdata på er at sørge for, at information om cyklistulykker indsamles på alle landets akutmodtagelser og på en systematisk og ensartet måde.

I første omgang vil kommuner, forskere og beslutningstagere inden for trafiksikkerhed kunne få gavn af disse data.

Men borgerne i Danmark og dermed samfundet vil også hurtigt kunne få gavn af disse data.

Et bedre datagrundlag muliggør mere viden om god og sikker cykelinfrastruktur, så man bedre kan målrette indsatsen, når det gælder cyklisters sikkerhed.

Det bliver ikke mindst relevant nu, hvor cyklisterne måske skal til at dele cykelstierne med trafikanter på andre typer af transportmidler som for eksempel speed pedelecs og motoriserede løbehjul.   

Læs mere her eller hør mere på Transport Summit DTU 2019.

Forrige artikel Drivkraft Danmark: Elektrofuels kan blive afgørende for transportens grønne omstilling Drivkraft Danmark: Elektrofuels kan blive afgørende for transportens grønne omstilling Næste artikel DI om EU-vejpakke: Regeringen må søge kompromis inden parlamentsvalg DI om EU-vejpakke: Regeringen må søge kompromis inden parlamentsvalg
 • Anmeld

  Birte Strandby · Bogvægten.dk

  Cyklistulykker?

  Det kunne være interessant at vide, hvor mange af ulykkerne der involverer biler?

 • Anmeld

  Kira Hyldekær Janstrup · DTU Management Engineering

  Rigtiig mange eneulykker!

  Hej Birte

  Jeg kan desværre ikke svare på hvor mange af uheldene der involverer en bil, det kræver nogle flere analyser af data, hvilket vi er i gang med. Jeg kan dog fortælle, at ud af de 4205 cyklister der havde opsøgt akutmodtagelsen i perioden, var 50% af uheldene eneulykker. Hvis vi kigger på antallet af anmeldelser hos politiet, i samme periode, var der registreret 1078 cyklister, hvor kun 0,5% af disse ulykker var eneulykker.
  For de ulykker hvor det var muligt at identificere en ulykkesfaktor, blev modparten identificeret som en ulykkesfaktor i hele 33% af ulykkerne. Her kan modparten dog både være bilist, cyklist, fodgænger m.m.

  Jeg håber at have nogle flere analyser klar til Transport Summit 2019, hvor resultaterne for dette studie også vil blive præsenteret.

 • Anmeld

  Poul Sivertsen

  Vejudformning årsag til min ulykke

  Vejbump, vejindsnævring, pullert og høj kantsten udenom den var årsag til min ulykke på cykel. I Jægergårdsgade husnummer 138, fik jeg i mørke pludselig øje på en pullert, drejede til venstre udenom den, men da der også var en høj kantsten udenom den, ramte jeg den og faldt hårdt ned på højre hofte. Nu 7 uger efter har jeg stadig smerter, og går dårligt. Heldigvis brækkede jeg ikke noget. Billede af ulykkessted kan findes i Google Maps ved at indtaste adresse.

  Torsdag den, 11. oktober 2018 var jeg ude at løbe. Efter løb cykler jeg ca. kl. 20:30 ned ad Jægergårdsgade i Aarhus. Aldrig har jeg set så mange biler en mørk aften køre op ad Jægergårdsgade fra Spanien, så jeg var meget fokuseret på dem. Pludselig ser jeg i mørket en pullert foran mig og drejer til venstre udenom den. Trods det falder jeg af cyklen og rammer hårdt på højre hofte. Hvad er årsagen til det? Jo, for til venstre for pullerten, er der stadigvæk en høj kantsten.

 • Anmeld

  Kira Hyldekær Janstrup · DTU Management Engineering

  Sikke en historie.

  Først og fremmest skal man huske at en ulykke sjældent kun har en årsag. Ulykker skyldes ofte en kombination af flere ting, som jeg også kan forstå at det har været i dit tilfælde. Ifølge vores definitioner i det studie vi har lavet, ville din ulykke nok få en vejfaktor og en trafikant faktor, altså et samspil mellem vejens udformning og trafikantens adfærd. Men da vi ikke kender omstændighederne i detaljen, er det vanskeligt at vurdere den specifikke årsag til at netop din ulykke skete.

 • Anmeld

  Poul Sivertsen

  Er ikke i tvivl Kira Hyldekær Janstrup

  Årsagen til ulykken var vejens udformning og at det var mørkt. Ingen lys på pullerten som samtidig havde en høj fortovskant udenom den og dårlig belysning på vejen. Jeg kørte langsomt ned ad bakken, da der var mange biler i modsat retning imod mig. Så skylden til det skete giver jeg Aarhus Kommune som er ansvarlig for Jægergårdsgade. Jeg har skrevet til dem om det skete, men ikke fået noget svar.