Greater Copenhagen: Nyt transport­selskab vil splitte Sjælland i to

DEBAT: Den kollektive trafik i hovedstadsområdet trænger til at hænge bedre sammen, men løsningen er ikke et nyt transportselskab, der splitter Sjælland op i to dele med 11 kommuner, der står uden for samarbejdet, skriver fem politikere fra Greater Copenhagen.

Af Frank Jensen (S) m.fl.
Se alle afsendere til højre eller i bunden

Regeringen vil med deres nye transportselskab – Hovedstadens Offentlige Transport – styrke den kollektive trafik i hovedstaden og sikre mindre bøvl med køreplaner og billettakster for pendlere og passagerer.

Som repræsentanter for de danske kommuner og regioner i Greater Copenhagen er vi enige i visionen: Den kollektive trafik trænger til et løft. Og bus, metro, tog og cykler kan komme til at spille meget bedre sammen.

Trængsel på vejene og kapacitet på banerne er et stort problem, der berører mange borgere. Og udfordringerne vil vokse, i takt med at befolkningstallet i hovedstadsområdet stiger, og vi bliver op mod 200.000 borgere flere frem mod 2030.

Ny struktur deler Sjælland i to
Regeringens svar er en ny struktur, der deler Sjælland i to. Det tegner et forældet syn på udviklingen af hovedstadsområdet, hvor man tænker hovedstaden for sig og resten af landet for sig.

Med regeringens udspil risikerer vi at drive en kile ned gennem Sjælland ved at samle hovedstadsområdets 34 kommuner i ét stort selskab, mens de øvrige 11 kommuner på Sjælland må lave deres eget trafikselskab.

Det er tvivlsomt, om et trafikselskab mellem de 11 kommuner kan opnå en levedygtig volumen til at løfte de store investeringer i infrastruktur, der er behov for. Og om man kan opbygge de fornødne planlægnings- og udbudskompetencer.

Opdelingen i to selskaber risikerer samtidig at føre til afkobling mellem hovedstadsområdet og resten af Sjælland. Det er uholdbart og skadeligt for regionens samlede udvikling – for størstedelen af trafikken fra de 11 kommuner går netop ind og ud af hovedstadsområdet.

Samlet sjællandsk arbejdsmarked
Hver dag pendler 56.000 borgere fra Sjælland, Lolland, Falster og Møn ind til hovedstadsområdet. Og mange virksomheder i de samme områder trækker på arbejdskraft fra København og omegnskommunerne.

Vi har brug for at se det samlede arbejdsmarked på Sjælland og sikre tæt kobling mellem land og by.

Det sporskifte har vi i regionerne og kommunerne taget med oprettelsen af Greater Copenhagen, der forener regionerne og kommunerne i Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden i en fælles indsats for at skabe en højt udviklet og samlet metropolregion.

Lad os styrke DOT
I Greater Copenhagen arbejder vi for at skabe et fælles og integreret arbejdsmarked, hvor det er let og attraktivt at bo, leve og arbejde – og hvor man hurtigt kan komme fra A til B. Vi arbejder for at sikre, at hele regionen får maksimalt udbytte af ny infrastruktur og er koblet op på vores internationale lufthavn i Kastrup.

Her spiller den kollektive trafik en nøglerolle. Den skal hænge sammen for at være attraktiv, og det skal være let som passager at kombinere tog, metro, busser og snart også letbane i løbet af sin rejse. Og gerne i kombination med bil eller cykel.

Derfor arbejder vi allerede med at skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik med fælles billetsalg, kundeservice og trafikinformation til passagererne, ens rejseregler på tværs af DSB, Metroselskabet og Movia gennem DOT – Din Offentlige Transport.

Vores appel til transport-, bygnings- og boligministeren er derfor: Lad os bygge videre og styrke samarbejdet på tværs af hele Sjælland. Og lad os sætte os sammen og se på, hvordan vi styrker DOT. Der er rig mulighed for det, hvis staten og DSB vil være med.

Forrige artikel Danske Vognmænd: Hvorfor skal Trump diktere den danske infrastruktur? Danske Vognmænd: Hvorfor skal Trump diktere den danske infrastruktur? Næste artikel SF: Transportsektoren skal have flere og billigere tog, busser og letbaner SF: Transportsektoren skal have flere og billigere tog, busser og letbaner