Hæstorp til regeringen: Folkevalgte skal ikke fratages indflydelse på offentlig trafik

DEBAT: Idéen om én samlet organisering af den offentlige trafik er god nok. Men kæden hopper af for regeringen, når de vil tage de folkevalgte regionsråd ud af ligningen, mener regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Regeringen vil nedlægge de folkevalgte regionsråd. I samme omgang vil de sammenlægge den kollektive trafik i Hovedstadens Offentlige Transport (HOT) og oprette en administrativ bestyrelse.

Idéen om én samlet organisering af den offentlige trafik er god nok, og det har vi i Region Hovedstaden talt varmt for en del år.

Men kæden hopper af, når de folkevalgte regionsråd tages ud af ligningen.

God kollektiv trafik får hverdagen til at hænge sammen for en masse mennesker – også uden for de store byer.

Jeg tror ikke, at en centraliseret administrativ bestyrelse vil kunne favne den nødvendige bredde og sammenhæng i den offentlige trafik.

Det kan vi i regionsrådet, og det regionale perspektiv bringer vi gerne ind i et tæt samarbejde med staten og kommunerne.

Nye buslinjer til gavn for studerende
Som folkevalgte kan vi tage de beslutninger, som måske ikke altid giver mening på et regneark, men som giver mening for de mennesker, som bor uden for de store byer.

Det gør vi faktisk hele tiden. For eksempel har regionsrådet sikret, at du kan tage natbussen hjem fra byen eller fra den sene vagt på arbejdet. Det kan du også i hverdagene, hvor der ikke kører S-tog, da staten ikke finder det rentabelt.

Det er også muligt for studerende fra Hornsherred at komme hurtigt og direkte til deres uddannelse i Hillerød, fordi vi i regionsrådet besluttede at oprette bus 65E i 2016.

Regionen oprettede samme år buslinjerne 40E og 55E, som kører til og fra store erhvervsområder og uddannelsesinstitutioner.

Virksomhederne efterspørger god kollektiv trafik til deres ansatte. Det har vi i regionen prioriteret, så vi har kunnet skabe gode vækstbetingelser.

Lokaltog gør Nordsjælland attraktiv
Lokalbanerne i Nordsjælland er dyre at drive og vedligeholde, men de er også rygraden i transportsystemet i den del af regionen.

Derfor har vi stort fokus på at vedligeholde infrastrukturen og udvikle stationerne, så de også fremadrettet er attraktive.

For vi tror, at lokaltog er med til at gøre Nordsjælland til et godt sted at bo.

I Region Hovedstaden sørger vi også for, at du får et godt alternativ til at sidde kø i en bil på ringvejene.

Når Letbanen står færdig, får vi en grøn og bæredygtig kollektiv forbindelse, som binder hospitalerne og en lang række uddannelsestilbud tættere sammen.

Beslutninger vil tages bag lukkede døre
Det er alt sammen eksempler på beslutninger, som vi har taget i regionsrådet, og som er svære at retfærdiggøre i et regneark.

Især hvis en administrativ bestyrelse fokuserer mere på forretningen med kollektiv trafik frem for at sikre, at borgernes hverdag hænger sammen både i byen og på landet.

En anden bekymrende konsekvens ved regeringens planer er, at beslutninger om trafik i hovedstaden vil blive taget bag lukkede døre i et bestyrelseslokale.

Du kan som helt almindeligt menneske ikke følge med i eller blande dig i de beslutninger, der bliver taget.

Som folkevalgte taler vi borgernes sag. Vores møder og dagsordner er åbne, og vi lytter til idéer og bekymringer fra borgere, kulturlivet, erhvervslivet og uddannelser.

Det gør vi især, når det handler om noget så vigtigt som prioriteringer i den kollektive transport.

Forrige artikel Dansk Elbil Alliance: Beskat transport efter klimabelastning og ikke værdi Dansk Elbil Alliance: Beskat transport efter klimabelastning og ikke værdi Næste artikel Ole Birk Olesen: Den kollektive trafik er ikke i fare Ole Birk Olesen: Den kollektive trafik er ikke i fare