Handicappede: Flextur er helt afgørende for en god hverdag

DEBAT: Kommunernes mulighed for at tilbyde Flextur er vigtig for handicappede mennesker, der ikke kan transportere sig selv eller bare tage bussen, skriver Danske Handicaporganisationers formand, Thorkild Olesen. Derfor holder hovedløse indskrænkninger ikke, pointerer han.

Af Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer

De politiske forhandlinger om taxilovgivningen trækker tråde til Flextur, som i taxibranchen ses som en potentiel konkurrent og af trafikselskaberne som et nødvendigt servicetilbud. 

Jeg bliver bekymret, når jeg hører om disse drøftelser. Flextur er et vigtigt buskompenserende produkt for mange personer med handicap. 

Jeg håber, at både taxibranchen, trafikselskaberne og politikerne husker brugerne i debatten. Mange af disse har ikke et alternativ, hvis kommunerne holder op med at tilbyde Flextur. Og her deler jeg Ældre Sagens bekymring for, at livskvaliteten og mobiliteten for mange borgere er i fare for at blive svækket.

En mulighed for at komme ud
Mange personer med handicap benytter kollektiv transport. De har brug for et alternativ til de nedlagte ordinære busruter. Og for nogle er kørsel i egen bil eller på cykel ikke en mulighed.

Andre har på grund af handicap svært ved at benytte kollektiv transport på grund af afstanden til og fra stoppestedet. Og nogle af disse er ikke en del af målgruppen for individuel handicapkørsel, for eksempel personer med hjerneskade, udviklingshæmning eller blinde og svagsynede. Her har Flextur været med til at give en mulighed for at komme ud, som de ikke havde før. 

Desuden viser en undersøgelse fra Helsingør Kommune, at man på cirka 17 procent af rejserne medbringer hjælpemiddel, hvilket i de fleste tilfælde er en rollator. Og at det er langt over den andel, man ser i den almindelige kollektive transport. Undersøgelsen viser også, at disse ture er relativt korte, i gennemsnit under fire kilometer.

Kompenserer for busserne
Jeg er enig med både Taxibranchen og Trafikselskaberne i, at Flextur skal udbydes som det, det er: Et buskompenserende produkt. 

For personer med handicap kompenserer Flextur både for manglende nedlagte busruter og afstande til busstoppesteder. Der er et behov for en kollektiv transportform, der tilbyder begge dele. 

Jeg vil opfordre folketingspolitikerne til, at løsningen ikke bliver hovedløse indskrænkninger af Flextur eller monopolisering af den buskompenserende kollektive trafik, men lige præcis en ordning, der er fleksibel for borgerne, og som er ubureaukratisk og fri for visitationer for borgere og kommuner.

Det er muligt, at der skal ske justeringer af Flextur, men ordningen er en vigtig transportform for mennesker med handicap.

 

Forrige artikel Aarhus-chef: Bilernes pres på byerne skal reduceres Aarhus-chef: Bilernes pres på byerne skal reduceres Næste artikel Schmidt: Nu kan vi styrke infrastrukturen Schmidt: Nu kan vi styrke infrastrukturen