Havarikommission: Uopmærksomhed koster liv i trafikken

DEBAT: I en tredjedel af alle de ulykker, som Havarikommissionen har analyseret, er uopmærksomhed en af årsagerne til, at ulykken sker. Og det er ofte små og ligegyldige ting, der stjæler vores fokus, skriver Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

Af Mette Fynbo
Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Der har været meget fokus på, hvor meget opmærksomhed telefonen stjæler, når vi kører bil. Men faktisk er der også en række øvrige forhold, der gør os uopmærksomme i bilen.

I de dybdeanalyser, vi laver, finder vi ofte, at chaufførens opmærksomhed er helt eller delvist fraværende. Det gælder både, når chaufføren er træt og sløv, men også hvis man falder i staver og har tanker og fokus et helt andet sted end på trafikken. Det kan også være forhold inde i bilen, der forstyrrer og stjæler opmærksomheden – for eksempel radioen, der skal indstilles, eller en meget snakkende passager.

Problemet er, at når chaufføren ikke har fuld fokus på trafikken og det at køre bil, så opfanger han farerne for sent og kan for eksempel ikke nå at bremse ned eller undvige, hvis en anden bilist eller måske en cyklist eller fodgænger pludselig befinder sig på kørebanen.

Når Havarikommissionens psykologer interviewer personer, der har været involveret i en ulykke, hører de bilister fortælle, at de havde fuldt fokus på vejen og trafikken – indtil lige inden ulykken. Her så de måske lige en bekendt på fortovet, som de ville vinke til. Eller de ledte efter en CD. Men denne lille og ligegyldige ting stjal opmærksomheden og var medvirkende årsag til ulykken.

Uopmærksomhed er underregistreret
Det er vores formodning, at der er langt flere ulykker, end dem vi registrerer, hvor uopmærksomhed er et afgørende forhold. Ofte er det svært for de involverede at indrømme over for vores psykologer, at de faldt i søvn, mens de kørte bil. Eller at de var i gang med at svare på en sms. For alle ved jo godt, at det er forkert.

I nogle ulykker, kan rekonstruktion af ulykken ud fra spor på vejen og køretøjernes skader, give et indblik i, hvad der er sket op til ulykken. Hvis for eksempel en bil kører af vejen i en kurve, og der slet ikke er bremsespor, og at sporene i rabatten viser, at føreren ikke har forsøgt at undvige ulykken, er det ret sandsynligt, at bilens fører har blundet eller på anden måde været uopmærksom.

Vi formoder ligeledes, at brugen af mobiltelefon under kørslen er underregistreret som årsag til ulykker. Selvfølgelig kan vi spørge, når vi interviewer. Men politiet må ikke uden videre tjekke, om mobilen har været i brug. Ikke uden en kendelse. Og derfor sker det ikke ret tit, da en kendelse kræver begrundet mistanke. Det ville uden tvivl øge mulighederne for viden på dette felt, hvis det blev muligt at trække data om brug af telefonen i ulykkestilfælde uden en specifik kendelse.

Kan gps’en blive mere trafiksikker i brug?
Også gps’en stjæler nu og da vores opmærksomhed i trafikken. Når vi glemmer at indstille, inden vi starter bilen. Men en gps kan også være med til at hjælpe os under kørslen, for eksempel ved at advare om kø ved vejarbejde, så vi får nedsat hastigheden i tide.

Der er ingen tvivl om, at de teknologiske hjælpemidler til at finde vej, fortælle om vejarbejde, advare om kø etc. er i rivende udvikling, så måske er vi nødt til at acceptere dem og i stedet presse i en retning, så de bliver smartere i forhold til brug under kørslen på en trafiksikker måde.

Sådan undgår vi uopmærksomhed
For at forebygge ulykker på grund af uopmærksomhed er det blandt andet trafikantens adfærd, der skal påvirkes, og et af midlerne kan være kampagner om at fokusere på kørslen. Et andet middel er lovgivningen – for eksempel i forhold til brug af mobiltelefon og de straffe, det kan medføre. Det er også vigtigt at have fokus på, når vi uddanner nye trafikanter.

Den teknologiske udvikling i køretøjerne vil også kunne hjælpe os. Der er allerede teknologi, der kan hjælpe uopmærksomme trafikanter med blandt andet at holde bilen på vejen, og med at bremse hvis bilen foran bremser. Der findes også søvndetektor, som kan gøre os opmærksomme på, at vi trænger til en pause. Generelt er det vigtigt, at teknologien hjælper os til mere sikkerhed frem for at blive endnu en opmærksomhedsrøver. Det gælder om at styre udviklingen i en trafiksikker retning for eksempel via afgiftsfritagelse på sikkerhedsudstyr.

Forrige artikel FDM: Hvorfor har vi afgift på sikkerhed? FDM: Hvorfor har vi afgift på sikkerhed? Næste artikel Cevea: Ryanair presser på for dansk discount-arbejdsmarked Cevea: Ryanair presser på for dansk discount-arbejdsmarked