Havarikommissionen: Krav til lastbiltransport i byer kan redde liv

DEBAT: Det offentlige og virksomheder kan være med til at forebygge lastbilsulykker i byerne. Der bør stilles krav til transportfirmaerne om at vælge lastbiler med godt udsyn fra førerhuset, skriver Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

Af Mette Fynbo
Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Når lastbiler kolliderer med fodgængere og cyklister i byer, skyldes det blandet andet, at chaufføren har svært ved at orientere sig på grund af lastbilens udformning.

Stiller det offentlige og virksomheder krav til transportfirmaerne om at vælge lastbiler med godt udsyn fra førerhuset, forbedrer de chaufførens orienteringsmulighed og redder liv.

Københavns Kommunes renovationsordning er et godt eksempel på, hvordan man kan stille krav til de transportfirmaer, der løser opgaven.

Øget sikkerhed kan redde liv 
Det offentlige og virksomheder kan spille en afgørende rolle i at forebygge lastbilulykker i byen. Det viser en undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, som har dybdeanalyseret 30 lastbilulykker. 9 af ulykkerne skete i byen. Det offentlige og virksomheder kan stille konkrete krav til transportfirmaer – og det offentlige bør gå forrest.

Kravene kan være, at typen af lastbil skal have særligt godt udsyn, at kørsel udføres på bestemte ruter og tidspunkter, og at firmaet har retningslinjer for sikker trafikadfærd.

Lastbiler med bedre udsyn
Undersøgelsen viser, at chaufførens begrænsede udsyn kan have livsfarlige konsekvenser både ift. udsyn til fodgængere tæt på lastbilen, venstresvingsulykker og højresvingsulykker. Chaufføren er derfor dybt afhængig af sine spejle til at orientere sig i, og det er svært i komplekse situationer, for eksempel i kryds med trafikanter fra flere retninger. Det øger risikoen for ulykker.

Lastbiler med højtsiddende førerhus og ruder, som gør det svært for chaufføren at se områderne tæt på lastbilen, er langt den mest udbredte lastbiltype. I alle 30 ulykker blev der kørt i denne type lastbil. Men der findes faktisk lastbiler med bedre udsyn.

Vores undersøgelse viser, at omkring halvdelen af de ni ulykker kunne være undgået, hvis lastbilerne havde haft lavtsiddende førerhus og ruder, så chaufføren kunne se direkte ud på fodgængere og cyklister. For det er meget lettere at kigge direkte ud af ruderne i stedet for at se i adskillige spejle.

Derfor anbefaler Havarikommissionen lastbiler med bedre udsyn til kørsel i byer. Det anerkendes dog, at der er gjort et stort arbejde for at uddanne lastbilchauffører i sikker kørsel og i at indstille spejlene korrekt.

Københavns Kommunes renovationsordning som eksempel
Et godt eksempel på, hvordan man kan gøre, ses f.eks. i Københavns Kommune. I forbindelse med udbuddet af deres renovationsordning, blev der stillet krav om, at arbejdet skal ske med lastbiler med ekstra godt udsyn, f.eks. med glasdøre, og hvor chaufføren sidder lavt og kan se fodgængere og cyklister ved direkte udsyn.

Sikker transport bør certificeres
Havarikommissionen anbefaler desuden, at det skal være nemt for myndigheder og virksomheder at vælge sikker transport til fragtopgaver i byerne. Derfor foreslås en certificeringsordning. Det kan være et pointsystem, der belønner firmaer, som har lastbiler med godt udsyn, har gode rutiner for at vedligeholde deres lastbiler eller har retningslinjer for sikker adfærd f.eks. i forhold til brug af mobiltelefon.

En certificeringsordning kan også motivere transportfirmaer til at fokusere mere på trafiksikkerhed.

Nyt køretøjsdirektiv på vej i EU 
EU er i gang med at revidere køretøjsdirektivet, som foreskriver, hvordan bl.a. en lastbil skal designes. Her er en mulighed for f.eks. at stille krav til det direkte udsyn i lastbiler på linje med det eksisterende krav til personbiler.

Der arbejdes fra flere sider på at indføre et sådant krav eller alternativt at indføre en frivillig stjernemærkning, baseret på krav til trafiksikkert design, ligesom man har for personbiler.

En sådan stjernemarkering kan så bruges f.eks. ift. krav i udbud, eller den kan skubbe på udviklingen, ligesom det ses inden for bilindustrien, hvor personbiler med mange stjerner er mere efterspurgte. I denne proces har også Danmark mulighed for at påvirke arbejdet i EU i den ønskede retning.

Forrige artikel Trafikselskaberne: Bliver selvkørende biler et farvel til kollektiv transport? Trafikselskaberne: Bliver selvkørende biler et farvel til kollektiv transport? Næste artikel Vognmænd til cyklister: I har også et ansvar for trafiksikkerheden Vognmænd til cyklister: I har også et ansvar for trafiksikkerheden