Her er aktørernes ønskeseddel for efteråret

OPTAKT: Efteråret banker på døren med en ny transportpolitisk sæson. Altinget har spurgt en række af områdets centrale aktører om, hvad de håber at se på dagsordenen i årets sidste måneder. Se svarene her.

Politikerne er efterhånden ved at vende tilbage fra sommerferie og gør klar til nye transportpolitiske slagsmål.

Snart er det igen tid til finanslovsforhandlinger. Altinget har i den forbindelse foretaget en rundspørge blandt en række aktører på transportområdet for at høre, hvad de forventer og ønsker, at der gives plads til på efterårets politiske dagsorden. Få svarene herunder.

Jesper Højte Stenbæk, chefkonsulent i Dansk Erhverv:

”Infrastrukturen er en af de ting, vi forventer fokus på i efteråret. Flere steder i Danmark er der et stort behov for ny infrastruktur eller udvidelse af den eksisterende. Det ses eksempelvis omkring Aarhus, Aalborg og selvfølgelig København.

Der skal findes et nationalt økonomisk råderum eller nogle alternative finansieringsløsninger for at løse behovet. Hvis det ikke løses, sander infrastrukturen til. Det vil skabe for meget trængsel, som vil være skadeligt for økonomien. Vi tjener simpelthen mindre, hvis folk sidder for meget i kø.

Det er vigtigt for os at nævne, at vi ikke bare sidder og siger, vi skal have noget ny infrastruktur uanset hvad. Vi skal også have pengene til at bygge det. Det skal vi finde på en eller anden måde.”

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd:

”Vi ønsker, at der i efteråret kommer en diskussion om afgiften på elbiler, fordi den indførte afgift har ført til en kraftig nedgang i salget. Jeg er glad for, at S og R har meldt ud, at det skal tages op til revision.

Vi anbefaler, at man fjerner den indførte afgift for at få gang i salget af elbilerne. Det er på længere sigt meget vigtigt, at vi slipper af med forbrændingsmotorer i bilerne. Vi skal gerne holde op med at købe nye benzin- og dieselbiler i 2025. Og derfor er det vigtigt at sætte fuld tryk på elbilerne for at skabe et alternativ.

Vi vælger at tro, at det var en fejl fra regeringens side, at de lagde hindringer i vejen for elbilerne, som de gjorde sidste år.”

Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg:

”Det kunne godt gå hen og blive et travlt transportpolitisk efterår. Vi håber blandt andet på at få tilført flere midler til cykelpuljerne, der udløber nu, så vi kan skabe bedre cykel- og cykelstiforhold. De midler kunne enten komme fra returmidler, nye bevillinger i finansloven eller en kombination af begge.

Nye supercykelstier vil jo alt andet end lige koste mere end normale cykelstier. Ved at få etableret supercykelstier får vi bundet vores sammenlagte kommuner bedre sammen. Der er stadig store områder, der ikke er bundet sammen af cykelstier. Og så er der jo hele sundhedselementet i at få flere op på cyklen.”

Bent Hansen, formand for Danske Regioner:

”Vi håber på at få nogle transportaftaler, som sikrer, at vi har nogle meget velfungerende regionale baner. Der er steder, som virkelig trænger til at få nogle ekstra investeringer og moderniseringer. Det håber jeg bliver prioriteret, når der skal drøftes infrastrukturaftaler.

De sidste otte år har vi haft en passagerfremgang på 25 procent. Det viser, at privatbaner er populære, og skal vi bevare mulighederne for at give et attraktivt tilbud, skal vi investere i nye skinner. Hvis vi ikke får investeret, må vi sætte hastigheden ned, og jo længere ned, hastigheden kommer, jo færre vælger det.”

Lone Fruerskov Andersen, afdelingschef i Passagerpulsen:

”Der bør være et øget fokus på passagernes behov og ønsker hos trafikselskaber og beslutningstagere, når der skal planlægges og justeres i den kollektive trafik. Det er vigtigt at inddrage passagernes oplevelser, når der skal justeres køreplaner, billetteringssystemer eller takstharmoniseringer.

Under de politiske prioriteringer i efteråret bør der derfor kigges på vores Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (NPT), der udkom første gang inden sommerferien.

Især tre ting fandt undersøgelsen særlig vigtig for passagerne, så de kan få hverdagen til at fungere og fortsætte med at benytte sig af kollektive transporttilbud: Køreplanerne skal være pålidelige og robuste, man skal have den nødvendige information ved eventuelle forsinkelser, og så skal der være en fornuftig sammenhæng mellem de forskellige køreplaner, så man kan nå den næste forbindelse.”

Karen Roiy, politisk chef i ITD:

”Vores virksomheder agerer i et konkurrenceudsat marked, hvor man tjener på marginen – ikke mindst på den europæiske bane. Her er danske virksomheder i direkte konkurrence med lande, som har væsentlige lavere lønninger, end vi har i Danmark. Det er et vilkår i det indre marked.

Så for os er det primære fokus, at der sikres gode rammevilkår for vækst i danske transport- og logistikvirksomheder. Vi skal gribe de nye teknologiske muligheder for at sikre effektivitet og kvalitetsprodukter og være foregangsland, når det gælder om at levere innovative transport- og logistikløsninger. Det er vejen til at sikre, at vi er konkurrencedygtige.

Det vigtigste for os er, at der kommer fokus på vækstinitiativer, som man kender det fra søfarten. Vi kunne godt tænke os, at man nedsatte et vækstteam for transport- og logistikbranchen, som kan undersøge vækstpotentialer inden for vejgodstransporten og sammentænke dem med øvrige transportformer. Det skal være attraktivt at drive transport- og logistikvirksomhed i Danmark.

Der bør være fokus på teknologiudviklingen ved blandt andet at knytte forskningsverden tættere på virksomhederne og ved at åbne i lovgivningen for at teste nye teknologiske muligheder som eksempelvis selvkørende biler på udvalgte strækninger.”

Forrige artikel Rigsrevisionen: Staten har styr på vejarbejde Rigsrevisionen: Staten har styr på vejarbejde Næste artikel Esben Lunde indkaldt til samråd om luftforurening