HK og ITD: Vi skal løfte branchen sammen

DEBAT: Transport- og logistikbranchen skal i gang med en charmeoffensiv for at fastholde og skabe flere arbejdspladser, og det kræver en fælles indsats, skriver HK og ITD’s repræsentanter i forening. Sektoren er større end chauffør-korpset, påpeger de.

Af Eigil Johannesen
Fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i HK Transport & Turisme

og Jacob Chr. Nielsen
Administrerende direktør i ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Hundredvis af danske transport- og logistikvirksomheder er dagligt med til at sikre, at gods og varer bliver transporteret på kryds og tværs i Danmark og Europa. 

Det er et vigtigt bidrag til at understøtte væksten i Europa og skaber langsomt, men sikkert, et øget behov for flere transport- og logistikansatte i Danmark. 

Således tegner lastbiler sig i dag for langt størstedelen af den vare- og godstransport, vi ser på de danske og europæiske veje i dag. Og forventningerne til, at denne andel vil vokse på europæisk plan, er stigende. 

I det internationale transportmarked gælder de grundlæggende europæiske principper om fri bevægelighed, og vejgodstransporten bidrager stærkt til at holde hjulene i gang og understøtte Europas væksthjul. 

Men på trods af at der generelt er bred enighed om EU’s og det indre markeds styrker, så ser vi gang på gang, at diskussionerne om forskelle i aflønning og sociale forhold for især chauffører og en tiltagende europæisk konkurrence med tab af arbejdspladser til følge får vejgodstransportens image til at vakle. 

Dermed spænder de ben for vækstpotentialet i branchen og nyskabelsen af arbejdspladser. 

Fremad i fælles front
For HK og ITD er det afgørende, at vi viser en fælles forståelse for de udfordringer, vejgodstransporten og transportvirksomhederne står over for i dag og i morgen. 

Vi skal finde et fælles spor, der både sikrer, at de sociale forhold i vejgodstransportbranchen er tilstede, men også sikrer, at der fortsat er grobund for at fastholde og skabe nye arbejdspladser i hele transport- og logistikapparatet. Vel at mærke ikke kun på chaufførsiden.

Heldigvis har Europa allerede fokus på problemet med chaufførerne og går løsningsorienteret til opgaven. 

EU-Parlamentet har tidligere i år med et bredt flertal bag sig opfordret til at skabe et fælles socialt kodeks for chauffører i den europæiske transportbranche. En linje, EU-Kommissionen også bakker op om. 

Det støtter vi også op om, så længe ambitionerne er med til at forbedre de europæiske transport- og logistikarbejderes dagligdag gennem at sikre konkrete og målrettede tiltag gældende for hele Europa.

Transportsektorens image skal styrkes
Bag ved lastbilerne på vejene er et helt logistisk setup af specialiserede funktionærer, lagerfolk og mekanikere, der er med til at holde strømmen af varer flydende. 

Det skal man huske. 

Blot i Padborg, som er Danmarks internationale knudepunkt for vejgodstransport, arbejder omkring 4.000 mennesker i regi af danske transport- og logistikvirksomheder eller som underleverandører hertil. 

Lignende gælder på andre transportcentre og havneterminaler i Danmark: Vejle, Hirtshals, Køge, Aarhus og Esbjerg for blot at nævne nogle. 

I en stadig tiltagende europæisk konkurrence har de danske transport- og logistikvirksomheder fortsat en fordel her, fordi logistikken traditionelt er et af den danske transportbranches varemærker. 

Det er en position, vi skal fastholde og tage med os videre. 

For at vi kan det, så kræver det, at vi som branche aktivt bidrager til at fremme transport- og logistikerhvervets image og derigennem vækker interessen for investeringer i virksomhederne og vækst i sektoren. 

Fællesskabet kan løfte læsset
En positivt rettet, aktiv indsats og en mere positiv udlægning af sektoren vil ikke kun styrke rekrutteringsgrundlaget. 

Det vil også holde danske transportjob i Danmark og sikre, at branchen tiltrækker nye generationer af chauffører, mekanikere og kontor- og lagerfolk til branchen, der kan fortsætte med at løfte opgaven for den danske transport- og logistiksektor. 

Netop derfor giver vi hinanden hånd på, at vi i fællesskab vil løfte branchen mod fortsat vækst og fastholdelse af arbejdspladser i den danske transport- og logistikbranche.

 

Forrige artikel V: Udbud er ikke taget af bordet V: Udbud er ikke taget af bordet Næste artikel IDA: Energister og transportfolk skal samarbejde IDA: Energister og transportfolk skal samarbejde