Industri skal sikres mod boligudvikling

PLANLOV: Planloven skal indskrænke kommunernes muligheder for at etablere boliger tæt på produktionsvirksomheder. Danske Havne kalder ændringen et vigtigt skridt.

Kommunerne skal i fremtiden tage mere hensyn til produktionsvirksomheder, når der planlægges nye boliger i kommunen.

Det er en konsekvens af den aftale, regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Konservative indgik i sidste uge.

Mens der i vidt omfang lægges op til, at kommunerne får større frihedsgrader, så er der på nogle punkter også tale om en strammere lovgivning for kommunerne.

Login