Debat

Iveco: Regeringen bør overveje at fremme transportsektorens brug af biogas

En satsning på biogas gennem en afgiftsomlægning møntet på transportsektoren er et vigtigt skridt for 2030 klimamålet. Men det giver også ekstra mening netop i den situation, vi står i nu, skriver Håkan Jönsson.

Vi i IVECO håber, at transportminister sammen med flere politiske aktører på energiområdet vil gentænke mulighederne i at fremme transportsektorens brug af biogas, skriver Håkan Jönsson.
Vi i IVECO håber, at transportminister sammen med flere politiske aktører på energiområdet vil gentænke mulighederne i at fremme transportsektorens brug af biogas, skriver Håkan Jönsson.Foto: Pressefoto
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Som Danmarks nye transportminister havde Trine Bramsen (S) knap overstået sin tiltrædelsestale med fokus på transportsektorens rolle i den grønne omstilling, før Europa blev kastet ud i en energikrise fremtvunget af krigen i Ukraine.

Spørgsmålet om, hvor vi skal få den energi fra, som vores samfund er helt afhængigt af, og hvilke energiformer vi skal anvende, rykkede på den tragiske baggrund pludselig meget tæt på. Hvorfra skaffer vi energi til at opvarme boliger og holde produktionen i gang? Hvad gør vi, når energipriserne er på himmelflugt?

Vi, som arbejder i transportbranchen, stiller os selv samme slags spørgsmål. For hvad skal drive vores køretøjer?

Vi skal satse på det, der virker

Håkan Jönsson
Business Director for Iveco Nordeuropa og Baltikum

Som en branche, der er en stor CO2-udleder, er det ikke et nyt spørgsmål for os. Vi har længe arbejdet på alternative løsninger og drivmidler, så en del af svaret kører allerede rundt på vejene.

I IVECO mener vi, at fremtidens løsninger for den tunge transport er en kombination af biogas, el og brint. Allerede nu har vi tunge lastbiler, der kører på biogas. De kører rundt på vejene på en alternativ energikilde, der har en meget ren forbrænding i forhold til konventionelle brændstoffer.

Det er den bedste teknologi på markedet, det er et enormt fremskridt og en tilgængelig løsning, som vi stærkt vil anbefale transportministeren og Transportministeriet at se på med nye briller – ikke mindst i lyset af energikrisen.

Øget biogas giver reducerer CO2-udledningen
Corona-krisen lærte os, at vi som samfund kan mestre meget store omstillinger meget hurtigt, når den offentlige og den private sektor arbejder sammen. Vi vil gerne spille den rolle i den grønne omstilling, som transportministeren har lagt op til i sin indsættelsestale.

Vi har lyttet til Klimarådet, der udkom med sin årlige statusrapport for få uger siden. En af rapportens anbefalinger er, at vi som samfund accelererer omstillingen med ”kendte teknologier og praksisser.” Det er en vigtig betragtning. Vi skal satse på det, der virker, imens vi hele tiden udvikler på ny teknologi.

Teknologien og infrastrukturen, der skal sikre de tunge køretøjer brændstof, er allerede på plads i form af biogastankstationer, og Danmarks 49 biogasanlæg har ekstra produktionskapacitet.

En øget produktion af biogas har potentiale til at levere ekstra CO2-reduktioner i transportbranchen og også i landbruget, hvis affald i form af gylle bliver oprenset og genbrugt. Biogas kan bruges både i fjernvarmenettet, industrien og i transportsektoren.

For vores egen del ved vi, at vores lastbiler, der kører på biogas, har reduceret antallet af skadelige partikler med 95 procent og NOx-gasser med omtrent 95 procent i forhold til tilsvarende køretøjer, der kører på diesel. Reduktionen i udledningen af CO2 er på omtrent 95 procent.

Den billige gas syd for grænsen
Så hvorfor er biogas ikke i brug i større skala, end tilfældet er? En medvirkende årsag er, at Danmark skiller sig ud fra vores nabolande, når vi helt har fravalgt økonomiske incitamenter til at fremme brugen af biogas til transport i Danmark. I Tyskland er gasdrevne lastbiler fritaget for motorvejsafgifter på de vigtige transportstrækninger.

Desuden er gassen syd for grænsen billigere end benzin og diesel ligesom i mange andre europæiske lande, mens den danske regering har afgiftsbelagt biogas til transport hårdere end benzin og diesel. Og langt hårdere end eksempelvis Sverige og Norge gør.

Vi tror på en fremtid, hvor den tunge transport gradvis omstiller sig til at køre på alternative brændstoffer. Der skal flere løsninger i brug. Men det haster med at sætte gang i en omstilling, hvor vi både udleder mindre CO2, forurener mindre og stadig har energi til at transportere varer rundt i landet og i Europa.

Vores klimamål for 2030 kommer pludselig indenfor rækkevidde, hvis vi alle sammen trækker med.

Håkan Jönsson
Business Director for Iveco Nordeuropa og Baltikum

Så kære Trine Bramsen. Vi i IVECO håber, at du som landets transportminister sammen med flere politiske aktører på energiområdet vil gentænke mulighederne i at fremme transportsektorens brug af biogas. Det giver ekstra mening netop i den situation, vi står i nu.

Vi mener, at en satsning på biogas gennem en afgiftsomlægning møntet på transportsektoren er et vigtigt skridt.

Biogas har en dobbelt klimaeffekt, fordi det både fortrænger fossil naturgas i forbrugsleddet og samtidig nedsætter emissionerne af klimagasser fra landbruget. Det kan derfor give en ikke ubetydelig reduktion i CO2-regnskabet i et landbrugsland, der hvert år producerer 13 millioner svin, og som lægger stalde til godt 1,5 millioner køer.

Vores klimamål for 2030 kommer pludselig indenfor rækkevidde, hvis vi alle sammen trækker med.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00