Lorentzen: Uden holdninger skaber vi vanvidsbilister

DEBAT: Trafikanter skal ikke kun have styr på viden om trafikken og færdigheder til at navigere i den. De skal også have de rigtige holdninger. Hensynsløs adfærd dræber nemlig, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører for Venstre. 

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører og medlem af Færdselssikkerhedskommissionen

”Trafikanter skal altid optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.”

Disse to sætninger er helt grundlæggende i vores færdselslovgivning. Hvis alle trafikanter efterlevede bogstav og ånd i dem, så ville der kun ske ganske få ulykker på vejene. Derudover skal køreskoleelever naturligvis lære om de konkrete færdselsregler, der har til formål at afvikle trafikken sikkert og smidigt.

De tre søjler
I min optik består uddannelse af tre elementer: Viden, færdigheder og holdninger.

Når det gælder kørekort, så giver det sig selv, at VIDEN relaterer til teoriundervisningen om regler, skilte og håndtering af teoretiske situationer i trafikken.

FÆRDIGHEDER – det vil sige det mere praktiske håndelag – erhverves i skolebilen ved undervisningskørsel i trafikken og på køretekniske anlæg jævnfør de fastlagt undervisningsplaner.

Det tredje – og måske allervigtigste – element i uddannelsen er HOLDNINGER. Det vil sige et psykologisk beredskab hos den enkelte trafikant til at udvise sikker og hensynsfuld adfærd ud fra den erhvervede viden og færdigheder.

Det nytter ikke, at en ny bilist består både teoriprøve og den praktiske køreprøve til UG, hvis vedkommende efterfølgende kører hensynsløst med hovedet under armen – uden respekt for andres og eget liv og helbred.

Det er et faktum, at specielt unge mænd med masser af hormoner og benzin i blodet er stærkt overrepræsenterede i ulykkesstatistikkerne.

Her er for alvor noget at hente i vores kamp mod trafikdrab og alvorligt tilskadekomne i trafikken. De fleste af disse unge mænd er givetvis velkørende både med hensyn til teori og praktik omkring kørsel.

Men det nytter ikke noget, hvis de bag rattet optræder som vanvidsbilister, der optræder hensynsløst og overtræder fartgrænserne og andre vigtige regler.

I stedet skal alle trafikanter optræde hensynsfuldt, sikkert, positivt og hjælpsomt. Også når medtrafikanterne kommer til at begå en fejl.

Torpederet af en cyklist
Her vil jeg tillade mig at indskyde en negativ oplevelse, jeg selv havde som fodgænger i København sidste år.

Da jeg for grønt lys gik over fodgængerfeltet ved Glyptoteket, blev jeg torpederet af en cyklist, som kørte over for rødt.

Heldigvis er jeg af en vis fysisk pondus og ikke så nem at vælte. Men det værste var attituden hos den formastelige cyklist.

Han drømte ikke om at undskylde sin hensynsløse kørsel, men stak mig i stedet fingeren.

Heldigvis kører mange cyklister hensynsfuldt og sikkert. Men der er også inden for denne gruppe af trafikanter på to hjul behov for øget og vedvarende fokus på ordentlig adfærd og gode holdninger.

Ligesom der er det blandt bilister, motorcyklister og andre grupper af trafikanter.

Holdningerne skal også med
Og her er jeg nået frem til det centrale i dette indlæg. Vi bør i kampagner og i køreundervisningen lægge endnu mere vægt på at bibringe eleverne de rette HOLDNINGER som trafikanter, jævnfør de to geniale sætninger i starten af dette indlæg.

De skal gennem effektiv anskuelighedsundervisning bibringes en dyb forståelse for de alvorlige konsekvenser, hvis de optræder hensynsløst og uansvarligt i trafikken.

Rådet for Sikker Trafik har allerede produceret en række film, der på pædagogisk vis illustrerer dette.

Selvsyn for de unge mandlige bilister
Desuden har arrangementer som bemærkelsesværdige Drivers Event på Sjællandsringen ved Roskilde bidraget til at åbne øjnene hos rigtig mange af de unge farlige mandlige bilister, fordi de ved selvsyn har kunnet opleve, hvilke enorme kræfter der er i spil, når farten tager overhånd.

Arrangementet er målrettet unge trafikanter i alderen 18-24 år, og er tilknyttet muligheden for at melde sig ind i Drivers Club, hvor kyndige kørelærere efteruddanner de unge og giver dem mulighed for at afprøve de fysiske grænser og kræfter omkring deres køretøj.

Jeg mener klart, at vi har behov for flere af den slags trafiksikkerhedsfremmende arrangementer rundt i hele landet, så vi også efter erhvervelse af kørekortet kan holdningsbearbejde og dygtiggøre de unge.

Jeg glæder mig over, at der allerede er indført en vis undervisning i trafikanternes holdninger og adfærd. Det indgår nu i lektionsplanen.

Men jeg er overbevist om, at endnu mere fokus og satsning på dette område vil bidrage til at reducere ulykkestallene på de danske veje – ikke mindst i forhold til de vilde unge mænd, der vælger at køre med hovedet under armen.

Viden, færdigheder og holdninger.

Forrige artikel Borgmester: Udenlandske letbaner giver pengene tyve gange igen Borgmester: Udenlandske letbaner giver pengene tyve gange igen Næste artikel NOAH: Løs trængselsproblemerne ved at investere i kollektiv transport NOAH: Løs trængselsproblemerne ved at investere i kollektiv transport