Midtfyn vil være testcenter for fremtidens mobilitet

INNOVATION: Faaborg-Midtfyn Kommune vil gøre sig selv til centrum for udviklingen af nye løsninger, der kan sikre bedre mobilitet for borgerne uden for de store byer. De lokale løsninger skal adressere globale udfordringer.

For mange over en vis alder vil Faaborg-Midtfyn Kommune hurtigt blive associeret med den hedengangne Midtfyns Festival, som frem til 2004 var det store årlige tilløbsstykke i Ringe.

Først forsvandt festivalen, og få år efter også Ringe Kommune, som blev lagt ind under den nye storkommune sammen med byer som Faaborg, Broby og Espe. En landkommune uden noget oplagt centrum.

Faaborg i syd er den største by med omkring 7.000 indbyggere, og Ringe i nord næststørst med godt 6.000 indbyggere. Herudover en håndfuld lidt mindre byer og så 65 små lokalsamfund spredt godt rundt i den geografisk store kommune. I alt cirka 51.000 indbyggere.

En kommune, som både er helt sin egen, og samtidig deler en række træk, som mange andre danske landkommuner og -distrikter vil kende. Og netop det forhold er afsættet for kommunens nye satsning på innovativ mobilitet.

"Da vi havde kommunalvalg i efteråret, var et af de store temaer borgernes mulighed for at komme til og fra kommunen og rundt i kommunen, hvis man ikke har adgang til en bil," siger Brian Møller Bisgaard (S), der er formand for kommunens nyoprettede mobilitetsudvalg.

Masterclass om mobilitet på midtfyn
Det er hans udvalg, som er den politiske forankring af kommunens beslutning om at tage et aktivt livtag med de mobilitetsudfordringer, borgerne oplever.

Under overskriften 'Fremtidens mobilitet' vil Faaborg-Midtfyn Kommune de kommende år arbejde for at gøre sig selv til et forsøgslaboratorium for udvikling af nye mobilitetsløsninger med særligt fokus på udfordringerne i landområder.

"Vi går systematisk til værks med fokus på design og innovation. Og selv om vi sigter mod at løse lokale problemer, så taler vi jo ind i nogle globale udfordringer," siger Helene Bækmark, kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Første konkrete initiativ var en konference, der løb af stablen onsdag hos Dansk Design Center i København.

Konferencen var arrangeret i samarbejde med Dansk Design Center, rådgivningsvirksomheden Urban Creators og tænketanken Global Future Council on Cities and Urbanization, som er forankret i World Economic Forum.

Her mødtes nationale og internationale eksperter til en række såkaldte masterclasses, hvor de med Faaborg-Midtfyn som afsæt diskuterede forskellige måder at styrke mobiliteten på i landområder.

Leder efter private legekammerater
Det blev blandt andet til debatter om potentialet ved førerløse busser, hvor fraværet af en chauffør kan være en stor økonomisk fordel. Men også mere kortsigtede initiativer som app-baseret samkørsel i nabolaget, styrkelse af lokale fællesskaber, datadeling og de nye speed pedelecs var blandt anbefalingerne.

Til efteråret fortsætter arbejdet i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor virksomheder og lokale aktører inviteres ind i arbejdet med at udtænke løsninger og idéer til fremtidens mobilitet. Hvor det hele skal ende, er endnu uvist.

"Vi er meget åbne for de muligheder, som kommer til at vise sig. Ikke mindst i forhold til at få nogle legekammerater blandt private virksomheder, som kan bringe os videre og selv kan se fordele i at føre tiltag ud i livet hos os," siger udvalgsformand Brian Bisgaard.

En ekspertgruppe nedsat af transportminister Ole Birk Olesen kom tidligere på året med en rapport om fremtidens mobilitet i Danmark.

Her samlede den politiske opmærksomhed sig dog hurtigt omkring storbyernes udfordringer de kommende år, hvor trængslen står til at blive flerdoblet.

Mobilitet mod ensomhed
Men i Faaborg-Midtfyn tager man afsæt i de dele af rapporten, som handler om situationen på landet.

Og som forberedelse til det kommende forløb har man hyret rådgivningsvirksomheden Urban Creators til at lave en såkaldt videnssyntese. En rapport som både opsamler erfaring og viden og allerede kendte mobilitetsløsning og samtidig skitserer udfordringerne og mulighederne for Faaborg-Midtfyn konkret.

”Ude fra set har vi en omverden både globalt og regionalt, hvor urbanisering er den afgørende megatrend, og hvor den teknologiske udvikling giver en række nye muligheder. Og når man ser på kommunen indefra, er det bl.a. vigtigt at hæfte sig ved de 6.000 husstande i kommunerne uden bil,” siger Maria Wass-Danielsen, partner i Urban Creators.

Maria Wass-Danielsen var også en del af regeringens ekspertgruppe for fremtidens mobilitet. Og i forhold til Faaborg-Midtfyn samler opmærksomheden sig særligt om de ældre og unges behov i landdistrikterne.

Det handler grundlæggende om livskvalitet.

”Vi ser generelt en tendens til stigende ensomhed blandt ældre. Her er der behov for en forbedret mobilitet, så de eksempelvis lettere kan deltage i aktiviteter, komme til indkøb og læge. For de unge er det særligt adgangen til uddannelsen og muligheden for spontane aktiviteter samt deltagelse i foreningsliv, der er i fokus,” siger Maria Wass-Danielsen.

Giv os et mobilitetsministerium
Hun peger i den ene ende af skalaen på førerløse busser som noget, der i fremtiden vil kunne gøre en meget stor forskel for den gruppe unge og ældre, som nu oplever afsavn på grund af deres begrænsede mobilitet.

I den mere direkte implementerbare ende af skalaen nævner også hun den app-baserede samkørsel.

Fra politisk side er radikale Ida Auken meget begejstret for den sammentænkning af design og mobilitet, som projektet i Faaborg-Midtfyn har lagt sig an på.

Hun mener, at den traditionelle transportpolitiske debat i alt for høj grad handler om infrastruktur og alt for lidt om mulighederne i digitalisering og innovativ teknologi.

Hun kalder Transportministeriet for et "anlægsministerium," hvor det i stedet burde være et mobilitetsministerium.

"Vi skal have mobilister frem for bilister, og der er designplatforme afgørende. Noget af det mest effektive mod trængsel er at få mere ud af de biler, der kører på vejen. Og der er samkørsel og delebiler gode svar," siger Ida Auken.

Ud over sin rolle som folketingspolitiker for Radikale deltog hun i konferencen som medinitiativtager til den såkaldte Sirikommission og medlem af World Economic Forum Global Future Council on Cities and Urbanization.

Forrige artikel Polsk transportforbund klager til Kommissionen over dansk parkeringsforbud Polsk transportforbund klager til Kommissionen over dansk parkeringsforbud Næste artikel Overblik: Den politiske kalender for resten af 2018 Overblik: Den politiske kalender for resten af 2018