Debat

Nordiske vognmænd: Et nordisk transportministerråd vil fremme den grønne omstilling i hele Norden

Ved at arbejde sammen på tværs af landegrænser kan de nordiske lande udvikle fælles politikker og strategier for landevejstransport. Det vil være til gavn for både transportområdet og den grønne omstilling, skriver bestyrelsen for Nordic Logistics Association.

Et regeringssamarbejde for transport og infrastruktur kan bidrage til at skabe en mere integreret nordisk region, hvor vejtransporten fungerer mere gnidningsløst på tværs af grænserne, skriver bestyrelsen for Nordic Logistics Association.
Et regeringssamarbejde for transport og infrastruktur kan bidrage til at skabe en mere integreret nordisk region, hvor vejtransporten fungerer mere gnidningsløst på tværs af grænserne, skriver bestyrelsen for Nordic Logistics Association.Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Nordisk Råd afholder i år sin 75. session i Oslo fra 30. oktober til 2. november. Sessionen afholdes årligt i det land, som har formandskabet for Nordisk Råd. Næste år har Sverige formandskabet.  

Under sessionen behandler rådets 87 medlemmer nye forslag og får rapporteringer fra de nordiske landes statsministre og andre ministre om, hvordan regeringerne er gået videre med de rekommandationer, som rådet er kommet med. 

De nordiske landes regeringer i Nordisk Ministerråd er blevet enige om den vision, at Norden i 2030 skal være "verdens mest bæredygtige og integrerede region".

Men dette ambitiøse mål indebærer desværre ikke et samarbejde inden for transport og infrastruktur – indtil videre.

Faktaboks

Bestyrelsen for Nordic Logistics Association:

  • Erik Østergaard, adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd
  • Jan-Terje Mentzoni, fungerende adm. direktør i NLF
  • Rickard Gegö, adm. direktør i Sveriges Åkeriföretag
  • Anssi Kujala, adm. direktør i SKAL Finland 

Nordisk Råd har i flere år været stærkt engageret i transport og grænsehindringer. Cirka 40 procent af de sager, som Nordisk Råd behandler i Udvalget for Vækst og Udvikling, er relateret til transport og digitalisering, oplyser sammenslutningen selv. 

Nordisk Råd formulerede derfor allerede i 2018 et krav om at etablere et særligt Nordisk Transportministerråd. Det vil være et afgørende skridt for at opnå et velfungerende samarbejde på det niveau, visionen kræver, mente man. 

I deres erklæring på et uformelt møde i november 2022 blev de nordiske transportministre så enige om at sætte større fokus på samarbejde omkring infrastrukturinvesteringer, grøn omstilling i transportområder og infrastruktursamarbejde knyttet til forsvar.

De kunne dog ikke blive enige om at nedsætte et råd af transportministre til at føre samarbejdet videre. 

Et nordisk transportministerråd 

Det er Nordic Logistics Associations' udtrykte håb, at der på den kommende session bliver udsendt klare signaler om at tage idéen om et nordisk transportministerråd op for alvor. Enten fra det kommende svenske formandskab eller gerne fra et af de kommende formandskaber.  

Det vil vi godt begrunde: Transportbranchen har i mange år haft et stærkt og tæt nordisk samarbejde på tværs af landegrænserne. Det har primært være gennem Nordisk Lastbil Union (NLU), der siden Nordisk Råds etablering i 1952 har fungeret som branchens samarbejdsorgan for vejgodstransporten i Norden.

Læs også

NLU blev i 2012 yderligere formaliseret med stiftelsen af Nordic Logistics Association (NLA) i 2012. Formålet var at sikre, at nordiske vognmænds fælles interesser og erhvervspolitiske mål for deres organisationer bliver tilgodeset i tæt dialog med EU-institutionerne og vejgodstransportens interessenter i Bruxelles.   

NLA-organisationen, med 15.000 nordiske transport- og logistikvirksomheder bag sig, kan med stor tilfredshed se tilbage på, at nordisk enighed i den grad har givet slagkraft i Bruxelles og har været en markant medvirkende faktor til gennemførelse af EU's vejpakker og andre forhold af betydning for erhvervet. 

Allerede på NLA's årsmøde i 2020 i København så bestyrelsen på mulighederne for et tættere samarbejde med de nordiske regeringer i fremtiden og vurderede, hvordan digitaliseringen kan medvirke til at drive håndhævelsen af de nye EU-regler for vejtransport. Et møde, hvor såvel Danmarks daværende transportminister og ambassadørerne fra Norge, Sverige og Finland deltog. 

Vejtransporten er i sagens natur et hypermobilt erhverv med mange grænsekrydsninger.

Et regeringssamarbejde for transport og infrastruktur kan også bidrage til at skabe en mere integreret nordisk region, hvor vejtransporten fungerer mere gnidningsløst på tværs af grænserne. 

Mangler fælles fodslag 

Der er mange ting, man kan tage fat på inden for transport- og infrastrukturområdet. En helt praktisk ting er især på områder som køretøjsdimensioner og kombinationer af køretøjer – blandt andet for modulvogntog. Og langt hen ad vejen er der en vis lighed mellem landene på dette område og på området for særtransporter.

Et nordisk transportministerråd kan fremme fælles forskning og innovation inden for transportsektoren.

Nordic Logistics Association

Men der er ikke fælles fodslag, og det er stadig sådan, at forvaltningen af transporttilladelser og administration af kontrol og håndhævelse lader meget tilbage at ønske. Det betyder, at vognmændene ikke kan fungere optimalt, når de samarbejder på tværs af grænserne. 

Det gælder også hele arbejdet med den grønne omstilling: Hvis ikke vi i de nordiske lande kan finde nogle fælles strategiske mål for omstillingen, så bliver det en blandet landhandel af forskellige politikker om brændstofforsyning og grøn teknologi, der skaber flere barrierer end harmoni i de nordiske lande.  

Ved at arbejde sammen på tværs af landegrænser kan de nordiske lande udvikle fælles politikker og strategier for landevejstransport. Dette kan hjælpe til med at tackle fælles udfordringer, såsom trafiksikkerhed, luftforurening og trængsel. Det gælder ikke mindst i forhold til EU-reguleringen, hvor der ofte savnes en nordisk dimension i ministerrådet.  

Endelig kan et nordisk transportministerråd fremme fælles forskning og innovation inden for transportsektoren. Dette kan føre til udvikling af nye teknologier og praksisser, der forbedrer landevejstransportens effektivitet, sikkerhed og miljømæssige bæredygtighed. 

Det er vigtigt at bemærke, at konkrete fordele naturligvis vil afhænge af, hvordan et nordisk transportministerråd organiseres og implementeres, samt hvor effektivt samarbejdet er mellem de involverede lande.  

Nordic Logistics Association er klar til at bidrage med inspiration og løsninger.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erik Østergaard

Administrerende direktør, DTL Danske Vognmænd
civiløkonom, MBA (GSB Chicago)

0:000:00