Nordsjællandske borgmestre: Sådan kan DSB og Banedanmark stoppe forsinkelser på Kystbanen

DEBAT: De 10 millioner rejsende, der årligt benytter Kystbanen, fortjener rettidig transport uden gentagne forsinkelser og aflysninger. Ny rapport leverer seks anbefalinger til at løse problem, skriver seks nordsjællandske borgmestre.

Af Kirsten Jensen (S), Thomas Lykke Pedersen (S), Henrik Møller (S), Steffen Jensen (S), Anders Gerner Frost (Nytgribskov) og John Schmidt Andersen (V).
Borgmestre i hhv. Hillerød Kommune, Fredensborg Kommune, (fungerende borgmester) Helsingør Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune og Frederikssund Kommune.

Den manglende rettidighed på Kystbanen er et kæmpe problem og har været det længe.

Kun cirka 75 procent af Kystbanetogene kører til tiden, og nogle måneder er rettidigheden endda endnu lavere. Det er naturligvis helt uholdbart og kalder på handling – her og nu vel at mærke!

Både på Christiansborg og i ministerierne er det vores oplevelse, at der mangler viden om årsagerne til de mange forsinkelser.

Behov for dialog på oplyst grundlag
Det har vi gjort noget ved. Vi har bedt COWI om i dialog med DSB og Banedanmark at kortlægge dels de konkrete årsager til forsinkelserne, dels hvordan hver enkelt årsag påvirker de samlede forsinkelser.

På den baggrund har vi bedt COWI komme med konkrete anbefalinger til, hvordan rettidigheden på Kystbanen kan forbedres.

Rettidigheden kan forbedres markant
Anbefalingerne, der blev offentliggjort for nylig, viser, at det i høj grad er muligt at forbedre rettidigheden på Kystbanen – også på kort sigt.

COWI’s rapport konkluderer, at de væsentligste årsager til forsinkelser på Kystbanen er fejl på materiel, fejl på signalsystemet samt påvirkning fra andre forsinkede tog.

Seks anbefalinger til bedre rettidighed
Rapporten kommer med seks konkrete anbefalinger til, hvorledes rettidigheden kan forbedres. Disse tiltag omfatter i prioriteret rækkefølge:

Anbefaling 1: DSB skal fortsætte målrettet og forebyggende vedligeholdelse af materiel.

Kystbanetogene holder for meget på værksted. Der er behov for, at DSB i højere grad sikrer et højt antal mekanikere til vedligeholdelse af disse tog.

Anbefaling 2: Banedanmark skal indsætte ekstra personaleressourcer til vedligehold af signaler, så fejl hurtigere kan rettes, og normal drift genoptages.

Der er for mange fejl på signalsystemerne. Banedanmark vil over de kommende 10 år implementere nyt signalsystem i hele landet. Indtil det er på plads, må Banedanmark i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, prioritere, at det nuværende signalsystem fungerer.

Anbefaling 3: DSB skal medvirke til at reducere antallet af sikringsfejl ved minimering af brug af magnetskinnebremsen.

Denne bremseanordning sliber spåner af bremsen, som falder ned på banelegemet, og snyder signalsystemet til at tro, at der holder tog på strækningen, hvorefter trafikken standses.

Togførerne skal blive bedre til at bruge magnetskinnebremsen og/eller anvende denne bremseform i mindre grad.

Anbefaling 4: Banedanmark skal opstille procedurer for håndtering af forsinkelser, så prioritering og håndtering bliver ens i forsinkelsessituationer.

Som det er i dag, er det ofte et subjektivt skøn, der afgør, hvad man trafikstyringsmæssigt vælger at gøre, når man står med en forsinkelse. Faste procedurer ved forsinkelser vil højne rettidigheden.

Anbefaling 5: DSB skal sikre gode ventetider uden konflikter mellem ind- og udkørende tog i ny køreplan.

Dette har især betydning, når der er opstået forsinkelser, da korte intervaller mellem ankommende og afgående tog kan overføre forsinkelser fra den ene retning til den anden.

Anbefaling 6: DSB skal opstille rangerplan for Østerport og Københavns Hovedbanegård.

Rangering er det, der foregår uden for køreplanen. Eksempelvis bortkørsel af tog, der ikke er i drift. Også her tages beslutningerne ofte ud fra subjektive skøn, og også her anbefales faste procedurer for prioritering og håndtering for at højne rettidigheden for Kystbanetog i drift.

50-70 procent af forsinkelserne kan fjernes på kort sigt
COWI vurderer, at de fire første anbefalinger har størst betydning for at forbedre rettidigheden. Samlet set vil disse anbefalinger kunne reducere hele 50-70 procent af de forsinkelser, der opstår på Kystbanen.

COWI vurderer ligeledes, at anbefalingerne 3-6 kan gennemføres uden anvendelse af store ressourcer, da der primært er tale om ændring af adfærd og forbedret planlægning.

Sammenfattende kan vi dermed konkludere, at det rent faktisk er muligt at forbedre Kystbanens rettidighed markant – også på den korte bane.

Der kan gøres meget for at mindske forsinkelserne, og lige så vigtigt, mange væsentlige initiativer kan sættes i værk her og nu.

Afgørende tiltag koster ikke meget
Vi kan også konkludere, at mange afgørende tiltag til forbedring af rettidigheden ikke er så omkostningstunge – det drejer sig om ændret adfærd og forbedret planlægning.

Med rapportens konklusioner i bagagen kan vi nu tale med operatører og transport- og finanspolitikere på et oplyst grundlag. Vores budskab vil være, at DSB og Banedanmark må tage handsken på og få skabt bedre og mere rettidig drift på Kystbanen.

Der er simpelthen et samfundsansvar, at de cirka 10 millioner årlige rejsende på Kystbanen kan forvente ordentlig og rettidig transport uden gentagne forsinkelser og aflysninger.

Det skylder vi hinanden som borgere i et samfund, hvor mange er helt afhængige af en kollektiv trafik, der fungerer.

Forrige artikel Dansk Luftfart: Flyafgifter er som at skyde sig selv i foden med åbne øjne Dansk Luftfart: Flyafgifter er som at skyde sig selv i foden med åbne øjne Næste artikel Guldborgsund: Offentlig transport skal ikke koste miljøet dyrt Guldborgsund: Offentlig transport skal ikke koste miljøet dyrt