Debat

Professor: Lær af Canada

TRANSPORTDEBATTEN: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada, skriver professor ved CBS Carsten Greve.
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Carsten Greve
Professor, CBS

Hvad gør vi i Danmark med finansiering af fremtidens infrastruktur, når udgangspunktet er, at infrastrukturfonden er tom?

En mulighed er beskatning som med Togfonden. Men alternativet er ikke beskatning i mange år frem. Modellen med Togfonden vil derfor næppe kunne anvendes i forhold til andre fremtidige projekter.

Alternativet kan i stedet være et offentlig-privat partnerskab (OPP). OPP-debatten i Danmark har været lidt låst fast. Nogle er meget optimistiske på OPP's vegne, mens andre udviser stor skepsis.

Fakta

Transportdebatten på Altinget | Transport har til formål at fokusere og styrke den transportpolitiske og transportfaglige debat i Danmark.

Løbende inviterer Altinget l Transport derfor eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for transportområdet.

Fra 1. oktober og en måned frem handler anden udgave af Transportdebatten om finansiering af infrastruktur.

BLAND DIG!
Deltag i debatten - send dit indlæg til [email protected]

Prøv i stedet at kigge på, hvordan Canada har udviklet OPP-modellen. Larry Blain fra Canada var i Danmark i efteråret og gav et bud. Larry Blain har været direktør for Partnership BC, den offentlige OPP-enhed i British Columbia-provinsen i Canada.

Han er oprindelig en investment banker og har erfaring fra den private sektor. Larry Blain ved noget om investeringer i store infrastrukturprojekter. Canada kan være værd at kigge på.

Det afgørende ved OPP er totaløkonomi og projektansvar. Det giver et helhedsperspektiv. Kontrakterne skal skrives præcist. Hvis der er behov for genforhandling, skal kontrakterne også være skruet sammen på en måde, der gør genforhandling mulig.

Carsten Greve, Professor, CBS

British Columbia har nogenlunde samme indbyggertal som i Danmark og har nogle af velfærdsstatslige træk som Danmark og de øvrige skandinaviske lande.

Tag ved lære af Canada
Hvordan har de grebet OPP an i Canada?

De har en central OPP-enhed, der har ekspertisen i OPP-spørgsmål. De er 50 ansatte. Det er OPP-enheden, der står for at forberede og gennemføre OPP-projekter. De relevante projekter er broer, veje, men også f.eks. hospitaler.

OPP enheden vurderer risici ved projekterne. Larry Blain har en forståelse af, at der er mange typer af risici. Ekspertise er påkrævet for at vurdere og prisfastsætte disse risici.

Det afgørende ved OPP er totaløkonomi og projektansvar. Det giver et helhedsperspektiv. Kontrakterne skal skrives præcist. Hvis der er behov for genforhandling, skal kontrakterne også være skruet sammen på en måde, der gør genforhandling mulig.

Finansiering i et OPP behøver ikke kun at være privat finansiering. Larry Blain anbefaler en blandingsfinansiering. Dette gælder også i UK nu, hvor man ellers mest havde satset på privat finansiering. Det betyder, at OPP ikke er så farlig for dem, som frygter, at OPP fører til overtagelse af offentlige projekter af den private sektor.

Canada har et flow af projekter. Der opsamles hele tiden erfaringer. Det betyder, at viden om, hvad der virker eller virker i OPP-projekter, hele tiden øges.

OPP kræver planlægning
Canada har en stabil og robust OPP-politik som er formuleret i dokumenter og policypapirer fra regeringen. Når Larry Blain har foreslået nye OPP-projekter, har han dermed gjort det i bevidstheden om, at regeringens kurs ligger fast, og at de enkelte ministre udfører regeringens politik og ikke hele tiden skifter mening.

Canada har en god og solid faglig vurdering af projekterne fra evalueringsmyndighederne (den lokale Rigsrevision). Usikkerhed fjernes. OPP-enheden ved, at resultaterne af deres OPP-projekter vil blive gransket af andre myndigheder. Det tager dramaet ud af OPP-projekterne.

OPP kræver planlægning, politiske beslutninger og aktiv styring. Det har Larry Blain og Canadas erfaringer demonstreret. Kan Danmark få ny inspiration ved at se nærmere på de canadiske erfaringer med OPP?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Greve

Institutleder, Institut for Organisation, CBS, professor, Institut for Organisation, CBS
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1992), ph.d. (Københavns Uni. 1997)

0:000:00