Q&A: Hvordan mindsker vi transportsektorens klimabelastning?

Q&A: Regeringen har en ambition om, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler som kul, olie og naturgas. I den forbindelse har Altinget spurgt Jeppe Juul fra Det Økologiske Råd og transportordfører Villum Christensen (LA), hvordan man kan mindske transportsektorens klimabelastning.

Det kræver ifølge regeringen en omstilling af transportsektoren, der lige nu står for 24,5 procent af udledningen af alle drivhusgasser. 93 procent af transportsektorens udledning kommer fra vejtransport.

Altinget: magasin har spurgt transport- og energikonsulent i Det Økologiske Råd, Jeppe Juul, og transportordfører for Liberal Alliance, Villum Christensen, hvad der skal gøres for at mindske transportsektorens klimabelastning.

Jeppe Juul
Transportkonsulent i Det Økologiske Råd

Login