Debat

Rådet for Bæredygtig Trafik: En grøn mobilitetsplan skal være førsteprioritet for den nye regering

De dominerende biler har opfostret en generation af bilister, der ser det som sin ret at køre i bil fra start til slut. Det princip er ikke bæredygtigt. Derfor er det vigtigste for den nye regering på transportområdet at udvikle en grøn mobilitetsplan, skriver Poul Kattler.

Afgiftsstrukturerne for biler skal ændres i en fart. Den samlede afgiftsbetaling fra bilerne har med den gældende kurs betydet, at privatbiler kommer til at bidrage stadig mindre til statskassen, skriver Poul Kattler.
Afgiftsstrukturerne for biler skal ændres i en fart. Den samlede afgiftsbetaling fra bilerne har med den gældende kurs betydet, at privatbiler kommer til at bidrage stadig mindre til statskassen, skriver Poul Kattler.Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvor vil Danmark hen med fremtidens mobilitet? Indtil videre dominerer privatbilerne helt persontransporten, ligesom lastbilerne dominerer godstransporten. Fremtiden skal bringe det rette mix af transport med vægt på bæredygtige transportmidler.

De dominerende biler har opfostret en generation af bilister, der ser det som sin ret at køre i bil fra start til slut, hvad enten rejsen går på tværs af landet eller ind og ud af byerne. Det princip er ikke bæredygtigt, hverken for klimaet, for miljøet/forurening, for byerne, for trængslen eller for naturen. Med mulig øget persontransport bliver det kun mere og mere umuligt. 

Temadebat

Hvad er det første, den nye regering skal give sig i kast med på transportområdet?
Folketingsvalget 2022 er overstået, en ny regering har fundet vej til Christiansborg, og et nyt folketingsår er startet. Men hvad burde være i toppen af politikernes prioriteringsliste?

Det sætter vi i en kommende temadebat på Altinget Transport fokus på, når vi spørger en række aktører: 

Hvad er det første, den nye regering skal give sig i kast med på transportområdet? Hvad er der konkret brug for på det område, og hvad skal der til, for at man når målet? 

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected]

 

Derfor er det vigtigste for den nye regering på transportområdet at udvikle en grøn mobilitetsplan. Planen skal forholde sig til, hvor meget af persontransportarbejdet der i 2040 skal finde sted med hvilke transportmidler, således at målsætninger for klima overholdes i takt med at årene går.

Fossile personbiler vil være fortid i 2040. Det kan være, at (el)bilerne vil fylde (kun) 40 procent i 2040 og 20 procent i 2050. Heldigvis for statskassen vil planen betyde, at cyklisme og gang skal øges meget, og at den kollektive transport bliver mere økonomisk ved den større efterspørgsel.

Store og dyre investeringer i vejanlæg, broer og tunneler vil blive overflødige, og pengene kan bruges til noget bedre. Men planen vil også betyde væsentlige omlægninger med nye investeringer, så mere bæredygtig transport kan overtage fra bilernes nutidige dominans.

Pladsen til nye jernbaneanlæg og letbaner kan til gengæld let skaffes fra de enorme vejanlæg, hvor vejbaner kan overtages af energivenlig og effektiv skinnetransport. Er kapaciteten på skinnerne over Øresund for lille i 2030, så løses det ikke ved en ny bro, men ved at der lægges skinner på to af de eksisterende vejbaner på broens øverste etage.

Lastbilerne skal dominere mindre
Transporten skal levere hurtigere på reduktionerne end den gamle regering planlagde. Det peger EU på og det er sund fornuft. Allerede i 2040 skal transporten ned til et rundt nul i udledninger. Energiforbruget skal også ned, for det er ikke kun klimagasser, det handler om.

Det kræver, at der fra 2025 ikke skal sælges og indregistreres nye fossile biler og fossile lastbiler. Og indtil da skal brændstofafgifterne øges, så den eksisterende flåde af fossile biler bringes ned i gear.  

Roadpricing skal forhandles på plads i den kommende regeringsperiode. Analyser fra Dansk Industri viser, at ved samme indtægt til statskassen, så vil roadpricing kunne medføre 35 procent mindre trængsel og aflede 1-1,5 millioner mindre årlige CO2-udledninger med dagens bilpark.

Transporten skal levere hurtigere på reduktionerne end den gamle regering planlagde

Poul Kattler

Den mindre trængsel betyder først og fremmest at der ikke vil være behov for at udvide vejene med deraf følgende belastninger med udledninger og naturødelæggelser. Infrastrukturaftalens vejdele fra sommeren 2021 kan hermed bringes til standsning. 

Lastbilerne skal fremover ikke være så dominerende og skal ikke nødvendigvis køre varer fra start til slut. Jernbanen er effektiv allerede ved 100 kilometer afstande, og i kombination med havne og eldrevne indenlandske skibe kan godset komme rundt i landet. 

Den lokale distribution vil el-lastbiler og el-varecykler så tage sig af. Varetransporten skal naturligvis også indgå i den grønne mobilitetsplan. 

Den kollektive transport skal rettes op
Afgiftsstrukturerne for biler skal ændres i en fart. Den samlede afgiftsbetaling fra bilerne har med den gældende kurs betydet, at privatbiler kommer til at bidrage stadig mindre til statskassen.

Reduktionerne er kommet dyre, fossile biler til gode, og selvom elbilerne skal betale mere i årene, der kommer, så vil det samlede provenu fra registrerings-, ejer- og brændstofafgifterne fra den desværre stigende flåde af biler falde frem til 2030.

Det skaber et hul i statskassen, og hermed betaler bilisterne stadig mindre af de udgifter, bilisterne påfører samfundet. Øgede brændstofafgifter vil imidlertid lukke noget af hullet indtil de fossile biler udfases. 

Dertil kommer at det er blevet dyrere at køre i kollektiv transport. Den kollektive transport skal rettes op, både hvad angår priserne og kvaliteten. Der skal i den grønne mobilitetsplan angives en plan for prisudviklingen. Planen skal beskrive en omorganisering af den kollektive transport, så den fremmer de rejsendes behov og ikke i samme omfang som nu tilgodeser trafikkøberne og operatørerne.  

Lastbilerne skal fremover ikke være så dominerende

Poul Kattler

Desværre er Danmarks jernbaner i en dårlig forfatning lige nu. En grøn mobilitetsplan skal sætte helt usete krav til jernbanerne om kapacitet og kvalitet. Det er simpel matematik, når vi siger, at jernbanerne skal mangedoble passagertallene. Det kræver nye skinner og kræver nye tog. Ingen i sektoren har hidtil dristet sig til at tænke den tanke. Det skal de nu. 

Et særligt indsatsområde for en grøn mobilitetsplan vil være udenrigstrafikken. Fly på europæiske distancer med fossile brændstoffer påvirker klimaet cirka 35 gange så meget som tog på samme distancer.

Togenes strøm bliver grønnere i et rask tempo, mens flyenes brændstoffer efter alt at dømme kommer til at halte bagefter. Energiforbruget ved flyvning er enormt meget højere end ved togrejser.

Så transportministeren skal allerede i de kommende år i den grønne mobilitetsplan sammen med skatteministeren gøre klar til omlægninger af afgifter på flyvning i supplement til, hvad der tilvejebringes internationalt.

Og der er rigelig sund økonomisk fornuft i hurtige og massive investeringer i direkte tog både over Padborg og via den ny Femern forbindelse fra 2029 til europæiske destinationer. Det skal naturligvis foregå i samarbejde med vores skandinaviske nabolande og de destinationer, som vi gerne vil rejse til.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024