Reaktioner fra aktører: Klimaplan er både for lidt, fornuftigt og for meget  

UDSPIL: Målet med regeringens klimaudspil er der stor opbakning til, men midlerne får både kritik fra trafikselskab, taxivognmænd og miljøfolk. Andre brancher er mere positive.

Ikke overraskende har modtagelsen af regeringens klima- og luftudspil delt sig mellem dem, der kalder det for balanceret og realistisk på den ene side, og dem, der mener, at det er for lidt og for uambitiøst på den anden side.

En af de mere overraskende pressemeddelelser med reaktioner på regeringens udspil står Det Økologisk Råd og Dansk Taxi Råd for. De to organisationer går nemlig fælles i brechen for den grønne omstilling af taxibranchen. 

Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd
I taxibranchen er vi parate til at give vores bidrag til at nedbringe transportsektorens CO2-belastning. Men hvis man rent politisk vil sætte strøm til taxibranchen på den korte bane, så er det fuldkommen afgørende, at man følger Klimarådets anbefalinger om at afsætte midler til nogle økonomiske incitamentsstrukturer, så det ikke koster på bundlinjen at træffe det grønne valg. Derfor er tilskud målrettet taxibranchen nødvendige, ellers hænger taxiøkonomien ikke sammen.

Login