Rederier: Den trafikale ligestilling halter

DEBAT: Danmark har en effektiv færgesektor, som flytter masser af passagerer og gods. Desværre er vi ikke altid skarpe nok til at tænke færgerne med i transportsystemet, skriver Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening.

Af Anne H. Steffensen
Adm. direktør i Danmarks Rederiforening

Vores færgetrafik er en integreret del af det danske transportsystem. Det er en naturlig konsekvens af Danmarks geografi og af, at over 30 millioner passagerer hvert år er med på en færgeoverfart.

Faktisk flytter færgefarten flere passagerer end dansk luftfart – og målt på antal biler transporteret en kilometer, så klarer færgerne dobbelt så mange som Storebæltsbroen. Begge dele er tankevækkende fakta, som understreger færgefartens betydning.

"Effektiv transport af personer og gods er vigtigt for vækst og jobskabelse". Det er indgangsbønnen på afsnittet om infrastruktur i det nye regeringsgrundlag – og samtidig også en præcis beskrivelse af, hvorfor færgefarten er afgørende for Danmark. For vi har en effektiv færgesektor, som ikke bare flytter millioner og atter millioner af passagerer, men som også er vigtig på godsområdet, hvor vi er livline på mange punkter.

Når vi taler transport af gods, så bliver over en fjerdedel af det gods, som går igennem danske havne, transporteret på enten fragtfærger, passagerskibe eller via vores færger. Der er således store mængder gods om bord på vores genvejsfærger til ind- og udland - for ikke at glemme de 37 danske ø-færger, som sørger for at bringe gods og passagerer ud til ikke-landfaste dele af landet. Når det kommer til gods, flytter den faste rutefart også Danmark.

Tænk færger ind i trafiksystemet
Men for at fastholde en effektiv færgefart, så kræver det også, at vi tænker overfarterne ind i vores trafiksystem. Tag eksempelvis vores mange, gode havne. Dem er der (mindst) to af for hver færgerute, og det er selvfølgelig helt afgørende, at de er prisdygtige og effektive for at understøtte vores transportsystem. På den måde hænger værdikæden sammen, og det Blå Danmark starter allerede på land.

Desværre er vi ikke altid skarpe nok i Danmark til at tænke færgerne med i transportsystemet. Når modulære vogntog skal køre [den lidt dyrere] omvej over Øresundsbroen frem for at tage færgen – alene fordi man ikke har klassificeret vejen til den type kørsel - så er der tale om en skævvridning.

I det hele taget er det væsentlig at holde fast i princippet om trafikal ligestilling, således at færger og anden infrastruktur indgår på lige fod i transportsystemet. Det betyder, at tilkørselsforhold og infrastruktur rundt om færgerne og deres alternativer skal være sammenlignelige. Dermed bliver det nemlig effektivitet og prisdygtighed, som bliver styrende for trafikken – og den sunde konkurrence er til gavn for samfundet.

Samfundsnytte lige om hjørnet
Måske venter der endda mere samfundsnytte lige om hjørnet. Elfærger er således ved at vinde indpas på mindre danske ruter og senest fik Helsingør-Helsingborg-ruten støtte fra EU til at elektrificere overfarten. Kombinationen af grønnere og grønnere, dansk strøm på færgerne koblet med biler, som står stille på dækket, er til stor fordel for både klima og partikeludledningen. Så efterhånden som LNG-færger, hybridfærger og elektrificerede færger vinder frem, så bliver færgefarten også mere og mere grøn.

Perspektiverne er mange for dansk færgefart, men det kræver, at der hele tiden er øje for deres værdiskabelse i den trafikale planlægning. Alene det, at der afgår en færge til eller fra en dansk havn hvert 47. sekund - døgnet rundt, året rundt – er stof til eftertanke. Og værd at huske på, når det nye Folketing griber fat om at løse Danmarks trafikale udfordringer, så det bliver effektivt af hensyn til ”vækst og jobskabelse”. Her er færgerne også klar til at flytte Danmark.

Forrige artikel V-regionrådspolitiker: Der skal ryddes op efter Togfonden V-regionrådspolitiker: Der skal ryddes op efter Togfonden Næste artikel Arriva: Opskrift på flere passagerer i den kollektive trafik Arriva: Opskrift på flere passagerer i den kollektive trafik