Rederierne: EU's digitale skibsfart er en dundrende fiasko

DEBAT: Målsætningen om at lette de betydelige administrative byrder for skibsfarten i EU kan kun indfries, hvis løsningen rent faktisk er til gavn for rederierne, skriver Peter Olsen, transportpolitisk chef i Danmarks Rederiforening.

Af Peter Olsen
Transportpolitisk chef i Danmarks Rederiforening

”Det sku’ vær’ så godt, og så det faktisk skidt.”

Det er desværre refrænet fra visen ”Sangen om Larsen”, som toner frem, når man taler om EU’s flagskib i forhold til at digitalisere skibsfarten. Den oprindelige tanke var den simple og rigtige at samle myndighedskontakten et sted, når et skib anløb en europæisk havn. Samme brugerflade alle steder i hele EU – alt sammen under overskriften ”Single Window”.

En dundrende fiasko 
Desværre er udviklingen af en fælles it-platform endt som en dundrende fiasko. ”Et vindue” i hvert land er nogle steder blevet til mange, og de administrative byrder er ganske enkelt blevet større trods løftet om det modsatte.

Årsagen til fiaskoen er faktisk lige til. For det første blev det ikke til en harmoniseret løsning, hvor skibskaptajnen møder det samme system uanset EU-land. Den grundtanke led nærmest skibbrud inden blækket i direktivteksten var tørt. Det problem forstærkede medlemslandene så yderligere i den nationale implementering, hvor alle myndigheder i hvert land tilsyneladende havde egne ideer om, hvad netop de havde brug for. Dermed gik fokus på brugervenligheden for skibene fløjten.

Noget må gøres
Heldigvis er selvmålet gået op for politikere og embedsmænd i Bruxelles. Noget må gøres. Men selvom der arbejdes på en fremtidig, ens løsning på EU-plan, er der fortsat mange faldgruber. For nogle myndigheder har brug for få oplysninger, mens andre har brug for ganske mange.

Hele idéen med et Single Window var, at oplysninger kun skulle gives én gang. Når oplysningerne var leveret, ville alle relevante myndigheder selv kunne trække de oplysninger, som de havde behov for. Det giver rigtig god mening, men jo flere særlige krav der stilles til både data og måden, de skal leveres på, desto mere besværligt bliver det.

Tænk på brugerne
Læren er, at hvis der skal høstes samfundsmæssige fordele ved digitalisering, er det afgørende at tænke arbejdsprocesserne fra brugernes perspektiv. Målsætningen om at lette de betydelige administrative byrder for skibsfarten i EU kan kun indfries, hvis løsningen rent faktisk er til gavn for rederierne.

Med Single Window har det i stedet været myndighedernes behov og reglernes indre logik, der har været udgangspunktet. Det er glædeligt, at Kommissionen og de nationale aktører har anerkendt, at den første løsning kørte skævt. Det giver håb om fremdrift. Men det kræver, at man lærer af den tidligere proces.

I hele denne historie er der også læring at hente for det danske, maritime vækstteam. De skal i disse uger komme med anbefalinger om blandt andet digitalisering. Her er det vigtigt, at alle myndighedstiltag meget klart sætter brugerne – og ikke alt muligt andet – i centrum, hvis målet er vækst.

For det behøver ikke blive skidt. Vi vil i hvert fald fra rederiernes side fortsætte med at gøre alt for, at myndighederne let og smidigt kan få de nødvendige oplysninger. Det vil tjene alle parter.

Forrige artikel E.ON-direktør: Vi risikerer at ende som en sort benzin-ø i et elektrisk Europa E.ON-direktør: Vi risikerer at ende som en sort benzin-ø i et elektrisk Europa Næste artikel Taxifører: Sikkerhed frem for alt Taxifører: Sikkerhed frem for alt
Kommuner køber elbusser fra Kina

Kommuner køber elbusser fra Kina

GRØN OMSTILLING: Langt de fleste elbusser produceres i dag i Kina, der for øjeblikket viser muskler på det voksende europæiske marked for offentlig grøn transport. Både Roskilde og København har været på indkøb.