Rederiforening: Vi får snart renere luft i Nordeuropa

DEBAT: Landene omkring Østersøen og Nordsøen er blevet enige om at begrænse skibsfartens NOx-udledning markant, og det er et stort skridt mod renere luft i Nordeuropa, skriver fungerende underdirektør i Danmarks Rederiforening Jesper Stubkjær.

Af Jesper Stubkjær
Fungerende underdirektør i Danmarks Rederiforening

Jeg hører til den betydelige andel af os danskere, der sætter pris på en god løbetur et par gange om ugen. 

Det giver god motion, men det giver desværre også en del luftforurening direkte ned i lungerne i form af blandt andet kvælstofilter og partikler. 

I 2012 døde 430.000 europæere for tidligt som følge af luftforurening, heraf 3.000 i Danmark, har en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur konkluderet i 2015. Så luftforurening er en alvorlig sag.

En stor del af denne usynlige forening kommer fra vores biler og fra industrien, men også fra skibsfarten, der historisk har sejlet på det såkaldte heavy fuel. 

Glædeligvis er landene omkring Nordsøen og Østersøen for ganske nylig blevet enige om at begrænse udledningen af kvælstofilter (NOx) fra nye skibe med 75 procent, når man sejler i Nordsøen eller Østersøen, som dermed bliver til såkaldte NECA’er - NOx Emission Control Areas. 

Skrappe krav virker
Loftet over skibsfartens NOx-udledning kommer i forlængelse af, at handelsskibe, der sejler i Nordsøen og Østersøen, siden 1. januar 2015 har skullet sænke deres udledning af svovl (SOx) med intet mindre end 90 procent. For at leve op til de skrappe krav, kan man som rederi vælge at skifte over til at sejle på den betydeligt renere marinediesel eller at installere et røgrensningsanlæg på sine skibe.

Siden denne miljøzone kaldet SECA (SOx Emission Control Area) trådte i kraft sidste år, er svovlkoncentrationen i luften over Danmark mere end halveret!

Enigheden om nu også at lægge loft over udledningen af kvælstofilter fra skibsfarten er særligt afgørende for os danskere, der er omgivet af vand og af handelsskibe, der fragter gods rundt i Nordeuropa.

De nye NOx-regler kommer til at omfatte skibe bygget fra 2021. Det vil derfor vare nogle år, før reglerne for alvor får effekt, men når det handler om regulering af så stor og international en industri som skibsfarten, er det essentielt, at alle lande går sammen om fælles krav til alle nye skibe. 

Nu er alle ombord
I en årrække har særligt Rusland været tilbageholdende med at tilslutte sig indførelsen af en NOx-miljøzone i Nordeuropa, og da denne type af regulering kræver alle de omkringliggende landes tilslutning, har det krævet en del politisk benarbejde fra blandt andre de danske miljømyndigheders side at få skabt den nødvendige opbakning. 

Det er nu tilfældet, og russerne er derfor med i den fælles ansøgning, der i denne sensommer er sendt afsted til FN’s søfartsorganisation, IMO. Lovgivningen skal formelt vedtages på et møde i IMO’s miljø-komité til oktober. 

Fra dansk skibsfarts side er det rigtig positivt, at de danske myndigheder og de andre lande omkring Nordsøen og Østersøen er nået til enighed om at begrænse skibsfartens udledning af kvælstofilter. Der bor millioner af mennesker i regionen, og renere luft vil være til gavn for os alle. 

De danske rederier er allerede i fuld gang med den grønne omstilling. Det gælder alt fra nye fremdriftskilder som flydende naturgas (LNG) og el til en mere effektiv operation af skibene ved hjælp af data og større omtanke. 

Du kan læse mere om en række af initiativerne på vores temaside www.navigatingresponsibly.dk.

Forrige artikel Trafikselskaber: Bevar kommunernes mulighed for Flextur Trafikselskaber: Bevar kommunernes mulighed for Flextur Næste artikel DI og Tænk: National transportplan skal være helhedsorienteret DI og Tænk: National transportplan skal være helhedsorienteret