Debat

Formænd: En sjællandsk tværforbindelse kan skabe vækst og arbejdspladser

En motorvejsforbindelse på 70 kilometer, der forbinder Kalundborg, Slagelse, Næstved og Rønnede, kan skabe arbejdspladser i industri- og transporterhvervene, forkorte transporttid og øge produktivitet, skriver Mads Elming og Heino Knudsen.

Men vi savner, at Den Sjællandske Tværforbindelse undersøges
som et seriøst projekt, der vil være en milepæl for regional udvikling og
bidrage til at trafikmilliarderne investeres i et Danmark i balance, skriver Heino Knudsen og Mads Elming.
Men vi savner, at Den Sjællandske Tværforbindelse undersøges som et seriøst projekt, der vil være en milepæl for regional udvikling og bidrage til at trafikmilliarderne investeres i et Danmark i balance, skriver Heino Knudsen og Mads Elming.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Heino Knudsen
Mads Elming
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I disse dage forhandler Folketinget om en infrastrukturplan for de næste 10-15 år. Mere end 100 milliarder kroner skal fordeles.

Vi ser frem til en forhåbentlig bred og ambitiøs aftale. Det er helt afgørende for at skabe vækst, arbejdspladser og bæredygtig udvikling, at vi har attraktiv kollektiv trafik og en velfungerende vejnet.

Vi er glade for den brede opbakning til de to helt presserende vejprojekter i Region Sjælland, Færdiggørelse af Kalundborg-motorvejen og motorvejen fra Næstved til Rønnede.

Behov for regionalt udviklingsprojekt på Sjælland
Regeringen dedikerer en del af sit udspil til det de kalder ”regionale udviklingsprojekter”. Statslige investeringer, der bidrager både til den lokal udvikling og trafikafvikling i en hel region.

Det vil være en fremtidssikring også for de nye trafikstrømme, der følger til den kommende faste Femern-forbindelse.

Heino Knudsen (S) og Mads Elming
Regionsrådsformand for Region Sjælland og medlem af Komitéen for den sjællandske tværforbindelse og formand for Komitéen for den sjællandske tværforbindelse og salgs- og marketingdirektør i Ardagh Glass Holmegaard

Det er en relevant og perspektivrig tilgang til infrastrukturen.

Regeringen foreslår i det regi en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, en tunnel under Marselis Boulevard i Århus og udvikling af nye bydele i København, herunder Lynetteholmen.

Vi foreslår et regionalt udviklingsprojekt for Sjælland uden for hovedstaden: Den Sjællandske Tværforbindelse. Første etape er motorvej Næstved-Rønnede. Den resterende del er vejforbindelsen fra Næstved via Slagelse til Kalundborg.

Oplægget i regeringens udspil er en forundersøgelse af Den Sjællandske Tværforbindelse som en 2+1-motortrafikvej.

Vi har forstået, at Venstre bakker op. Det er meget tilfredsstillende, Christiansborg anerkender, at der behov for bedre og mere fremtidssikret trafikløsning. Men tværforbindelsen er mere end en lokal løsning.

Skaber udvikling og arbejdspladser
I fuld skala er Den Sjællandske Tværforbindelse en motorvejsforbindelse på 70 kilometer med hastighed på 130 kilometer i timen, der forbinder Kalundborg, Slagelse, Næstved og Rønnede ved Sydmotorvejen.

’Komitéen for Den Sjællandske Tværforbindelse’ fik i 2015-16 lavet en analyse af Tværforbindelsens samfundsøkonomi og betydning for udvikling og arbejdspladser.

Med infrastrukturaftalens tidsperspektiv kan anlægsarbejdet passende falde sammen med åbningen af Femern-forbindelsen i 2029.

Heino Knudsen (S) og Mads Elming
Regionsrådsformand for Region Sjælland og medlem af Komitéen for den sjællandske tværforbindelse og formand for Komitéen for den sjællandske tværforbindelse og salgs- og marketingdirektør i Ardagh Glass Holmegaard

Rejsetiden kan med en motorvejsløsning reduceres med hele 47 minutter på den samlede strækning. Den samfundsøkonomiske forrentning er god og nærmer sig fem procent i alle scenarier. Der kan skabes 1.600 nye arbejdspladser i industri- og transporterhvervene og øget produktivitet for 3,4 milliarder kroner årligt.

Vi ser meget gerne, at en forundersøgelse rummer muligheden en højklasset, kollektiv trafikbetjening i form af en BRT-løsning på hele eller dele af strækningen. Korridoren er i dag ikke banebetjent og betjenes af almindelige busser.

Der er store perspektiver i en udviklingskorridor fra Kalundborg, Sjællands største industriområde uden for hovedstaden, via Slagelse til Næstved, Region Sjællands andenstørste by, til Rønnede ved Sydmotorvejen helt ned til Lolland.

Det vil være en fremtidssikring også for de nye trafikstrømme, der følger til den kommende faste Femern-forbindelse. Og hvem ved, måske kommer der også en kommende fast forbindelse over Kattegat.

Kan falde sammen med åbning af Femern-forbindelsen i 2029
Man hører ofte, at Christiansborg kun øjner jyske motorveje og investeringer i hovedstaden. Det mener vi egentlig ikke er rigtigt. Der er mange gode takter i de infrastrukturplaner, der er lagt frem, også for Region Sjælland.

Men vi savner, at Den Sjællandske Tværforbindelse undersøges som et seriøst projekt, der vil være en milepæl for regional udvikling og bidrage til at trafikmilliarderne investeres i et Danmark i balance.

Mens færdiggørelsen af Kalundborgmotorvejen og motorvej Næstved-Rønnede haster og allerede har fuldt udbyggede beslutningsgrundlag, så er tværforbindelsen et mere langsigtet projekt.

Med infrastrukturaftalens tidsperspektiv kan anlægsarbejdet passende falde sammen med åbningen af Femern-forbindelsen i 2029.

Vi opfordrer derfor til, at forundersøgelsen omhandler alle muligheder for Den Sjællandske Tværforbindelse, så Folketinget får et fuldt belyst beslutningsgrundlag. Det er nu, der træffes beslutninger for udvikling i fremtiden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00