S: Større trafiksikkerhed og bedre vilkår for handicappede

DEBAT: Regeringens taxi-udspil kan meget let betyde dårligere trafiksikkerhed og ringere vilkår for handicappede, skriver Rasmus Prehn (S).

Af Rasmus Prehn (S)
Transportordfører 

God lovgivning kan blandt andet sikre større trafiksikkerhed og bedre vilkår for handicappede. Dårlig lovgivning kan ødelægge meget.

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilken ny taxilovgivning vi får. Med VLAK-regeringens udspil på taxiområdet får man let det indtryk, at målet er mindst mulig lovgivning, og at alle regler og retningslinjer opfattes som unødige barrierer. Det kan meget let betyde dårligere trafiksikkerhed og ringere vilkår for handicappede.

Vi socialdemokrater er med på en mere moderne taxilovgivning. Også gerne lidt færre regler. Vi havde på det nærmeste indgået en aftale med den tidligere transportminister Hans Christian Schmidt fra Venstre, hvilket jeg allerede har beskrevet i mit sidste indlæg her hos Altinget. Men moderne og fremadrettet taxi-lovgivning er ikke det samme som at lade hånt om trafiksikkerhed og handicapvilkår, som navnlig Liberal Alliance slår til lyd for.

Trafiksikkerhed 
VLAK-regeringen mener for eksempel, at uddannelse af taxichauffører – ud over et almindeligt b-kørekort – er en unødig barriere for taxierhvervet. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vore taxichauffører er bedst muligt uddannet.

Når hele 49 procent af alle med almindeligt b-kørekort, der prøver at tage et erhvervskørekort, dumper, fortæller det lidt om, hvor stor en forskel der er på kvalifikationerne hos en chauffør med almindeligt b-kørekort og så et erhvervskørekort. At dumpeprocenten er hele 64 i København, gør kun historien endnu værre.

Også helbredskravet er større til en erhvervschauffør frem for en almindelig billist. Skal vi være ligeglade med chaufførens helbred, når vedkommende har ansvaret for andre mennesker, herunder børn, syge og handicappede? Det synes jeg ærlig talt ikke.

Chauffører skal finde vej
Jeg tror heller ikke, at de mange, der har prøvet at stige ind i en taxi, hvor chaufføren hverken kan finde banegården, lufthavnen eller rådhuset, er af den opfattelse, at kravet til chaufførens orienteringsevne ligefrem skal være endnu mindre, som VLAK-regeringen foreslår.

Tværtimod mener vi socialdemokrater, at det giver mening at stille krav om, at en chauffør kan finde vej. Hvem har ikke prøvet at tage en hyrevogn, netop fordi man ikke selv kunne finde vej til sin destination, eller fordi man har brug for at kunne koncentrere sig om et telefonopkald eller forberedelse af næste møde.

At bruge tiden på at vise chaufføren vej, når man kører taxi, er dårlig service og ikke derfor, man betaler for at lade sig transportere. Og tænker vi på børn, syge og handicappede, for eksempel blinde, er det helt galt, hvis taxichaufførerne fremover skal være endnu dårligere til at finde vej.

Ikke et eneste ord om handicappede
Socialdemokratiet vil fremover sætte endnu mere fokus på handicappolitikken. I for mange år er handicappolitikken enten blevet glemt eller nedprioriteret. Det gælder, hvad enten vi indretter togstationer, rejsekort, tog, busser, gadeforløb eller andet. Derfor har vi socialdemokrater besluttet os for at opprioritere handicappolitikken på transportområdet. Det gælder naturligvis også, når der skal laves ny taxilovgivning.

Før VLAK-regeringens dannelse var det lykkes os at skabe bred enighed i forligskredsen om, at vi burde have en klart formuleret handicappolitik på taxiområdet. Handicappede er jo en af taxierhvervets store kundegrupper. Derfor var vi mildest talt lange i ansigtet, da VLAK-regeringen og transportminister Ole Birk Olesen (LA) fremsendte det første udspil til ny taxilovgivning kemisk renset for handicappolitik. Ikke en eneste indskudt sætning, ikke et eneste ord, havde VLAK-regeringen ofret på landets handicappede i deres udspil på taxiområdet.

Flere lift-biler
Socialdemokratiet har derfor brugt dele af de første møder i forligskredsen på at kæmpe handicappolitikken ind i den kommende taxilovgivning igen. Det handler naturligvis om tilstrækkelig uddannelse af chaufføren til at kunne håndtere gangbesværende ældre og handicappede, hjælpe dem ind og ud af bilen, hente dem i lejligheden eller hos lægen osv.

Det handler om at sikre, at bilerne er bedst muligt udstyret til at håndtre handicapgrupperne. Det handler om plads nok – også til for eksempel kørestolen. Og det handler om tilstrækkeligt med biler med lift til handicappede. Med indførelse af den nye universaltilladelse, som der er bred enighed om i taxiforligskredsen, vil der efter al sandsynlighed komme flere af de lift-biler der i dag koncentrerer sig om OST-kørsel (social kørsel til og fra sygehuse, plejehjem m.m.) ud i den almindelige taxikørsel, når de ikke kører til og fra sygehusene.

Det er derfor Socialdemokratiets store håb og målsætning, at landets nye taxilovgivning bliver endnu bedre for vore handicappede og ikke mærkbart dårligere, som VLAK foreslår.

Forrige artikel 3F: Fair udbud i ny taxilov 3F: Fair udbud i ny taxilov Næste artikel Norwegian: Giv flere flyselskaber tilladelse til at overflyve russisk luftrum Norwegian: Giv flere flyselskaber tilladelse til at overflyve russisk luftrum