Debat

SF: Fremtiden tilhører den kollektive trafik

TRANSPORTDEBATTEN: Det fine med transport-målsætningerne er, at vi hele tiden forbedrer den kollektive trafik, så bus og tog bærer det meste af trafikvæksten, skriver Karsten Hønge, transportordfører for SF.

Foto: ft.dk
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Karsten Hønge
Transportordfører for SF

Det var en stor sejr for den kollektive transport, at vi i 2009 fik bundet de asfaltglade i den borgerlige lejr op på en aftale, der sikrer en langsigtet udbygning af den kollektive trafik.

Aftalen mellem alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, slår fast, at den kollektive transport skal bære det meste af væksten i transporten.

På anlægssiden er vi godt i gang.

Fakta
Transportdebatten på Altinget : transport har til formål at fokusere og styrke den transportpolitiske og transportfaglige debat i Danmark.

Løbende inviterer Altinget : transport derfor eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for transportområdet.

Transportdebatten vil den kommende tid sætte fokus på 2030-målene, som en bred kreds i Folketinget blev enige om i 2009. Målet er at fordoble togtrafikken og sikre 50 procent mere bustrafik i 2030.

En ny fremskrivning, som DTU Transport har lavet på baggrund af Landstrafikmodellen, viser dog, at togtrafikken, selv med store planlagte investeringer i metro og timemodel, kun vil stige med 38 procent frem mod 2030.

Bustrafikken vil sågar falde med syv procent i perioden.

De konkrete målsætninger tager afsæt i et bredt politisk ønske fra 2009, om at den kollektive trafik i fremtiden skal bære det meste af væksten i transporten.

Men selvom intet tyder på, at man hverken når de konkrete bus- eller togmål, vil den kollektive trafik stadig stige markant mere end vejtrafikken.

Spørgsmålet er dog, hvordan det skal lykkes at nå de konkrete mål, og er de overhovedet realistiske? Eller er 2030-målene allerede forældede og ”ligegyldige”, og hvis det er tilfældet, hvilke målsætninger er der så behov for i forhold til den kollektive trafik?

Deltag i debatten. Send dit indlæg til [email protected].

Mens vi bygger de nye jernbanestrækninger, mener SF, at vi også skal se på de øvrige vilkår for den kollektive transport. Er der noget, som vi kan gøre bedre og smartere for at tiltrække endnu flere passagerer?

SF vil gøre det billigere at tage tog og bus. I første omgang ved at indføre flere fleksible billetter. Det kan være på bestemte afgange eller i bestemte tidsrum, hvor der i forvejen er ledige sæder i togene eller i busserne.

Vi skal også gøre det lettere at kombinere forskellige transportformer.

Karsten Hønge
Transportordfører

Lettere at kombinere
Det har også stor betydning for mange, at man kan arbejde under rejsen. Derfor skal mulighederne for at komme på nettet være langt bedre i alle tog og på udvalgte busruter. Når transporttid kan ændres til arbejdstid, vil endnu flere lade bilen blive i garagen.

Vi skal også gøre det lettere at kombinere forskellige transportformer.

Det skal være lettere at kombinere bilen eller cyklen med toget. Det kræver gode parkeringsforhold og flere muligheder for at tage cyklen med. På den måde kan en station få et større opland at trække passagerer fra.

Det er helt uforståeligt, at Venstre, Konservative og Liberal Alliance ikke ønsker at være med til at gennemføre det historiske løft af togdriften, som aftalen om TogfondenDK indebærer.

De nye investeringer i hurtigere og bedre tog vil blive den største forbedring for de danske togpassagerer siden åbningen af Storebæltsbroen i 1997 og følger klart op på den målsætning, som vi fællesskab skrev under på i 2009.

Superlyntog og timedrift mellem landets største byer vil i stor stil trække passagerer ind i togene.

Opgave uden slutdato
Beregninger har tidligere vist, at timemodellen vil give en vækst på 8,1 mio. rejser fra 2010 til 2025, heraf vil en betydelig del af trafikken blive flyttet fra bil til tog. Vi er godt på vej med at realisere den ambitiøse målsætning.

Vi gennemfører en retfærdig beskatning af udenlandske olieselskaber, og pengene bruger vi på at elektrificere jernbanen. Vi binder Danmark bedre sammen. Samtidig skaber vi tusindvis af jobs i anlægsfasen.

Udover at investere 28,5 mia. til at gennemføre et historisk løft af jernbanen, udvider vi metroen i København med nye linjer til Nordhavnen og Sydhavnen, vi bygger letbaner i Aarhus, Odense og København, og vi styrker busdriften flere steder i landet.

Det fine med målsætningen fra 2009 er netop, at vi hele tiden forbedrer den kollektive trafik, så bus og tog bærer det meste af trafikvæksten.

Det er en opgave uden slutdato.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karsten Hønge

MF (SF), medlem, SF’s landsledelse og daglige ledelse, 3. næstformand, Folketingets Præsidium
tømrer (Aarhus. 1983), journalist (DMJX 2013)

0:000:00