Debat

Gronenberg: Udstationering af chauffører kan svække Danmarks konkurrenceevne

DEBAT: EU diskuterer nye lønvilkår for fragtmænd. Det vil gøre det dyrere at fragte til og fra Danmark, hvor lønningerne er højere, og dermed skade danske firmaers mulighed for at konkurrere, skriver SLD's direktør Jesper Gronenberg.

Danmarks position på det internationale transport- og logistikmarked er større, end landets størrelse berettiger til. Hvis danske firmaer skal beholde den markedsandel, må vi bremse nye modeller for lønvilkår i EU.
Danmarks position på det internationale transport- og logistikmarked er større, end landets størrelse berettiger til. Hvis danske firmaer skal beholde den markedsandel, må vi bremse nye modeller for lønvilkår i EU.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Christoffer Miguel Frendesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jesper Gronenberg
Branchedirektør, SLD

Eftersom lønomkostninger udgør cirka 60 procent af omkostningerne på internationale vejgodstransporter, vil det indebære væsentligt forhøjede omkostninger på en betragtelig del af de transporter, der køres til og fra Danmark, set i forhold til andre lande.

Jesper Gronenberg , Branchedirektør, SLD

I disse uger drøftes det intenst i Europa-Parlamentet og i EU's ministerråd, hvordan rammerne for den europæiske vejgodstransportsektor skal være fremover med EU's vejpakke.

Drøftelser, der naturligvis bliver afgørende for transportbranchen, men rækkevidden af beslutningerne går videre end det. De vedrører for eksempel også en meget bred vifte af danske eksport- og importvirksomheder, hvis konkurrenceevne er på spil.

Overraskende stor markedsandel
I Danmark indtager vi en position på det internationale transport- og logistikmarked, som rækker langt ud over, hvad vores størrelse berettiger til.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Tænk bare på en virksomhed som DSV, som er en uhyre veldrevet global forretning med en årlig omsætning på cirka 75 milliarder kroner. DSV tjener mange penge hjem til Danmark, og det skal vi som samfund være glade for.

Ikke alene har vi i Danmark virksomheder, som kan måle sig blandt verdens bedste på transport- og logistikområdet. Vi har også medarbejdere, hvis kvalifikationer er blandt de bedste i verden. Her tænker jeg ikke mindst på speditørerne, som har en uddannelse, der er ret enestående i sammenligning med andre lande.

Dansk konkurrenceevne afhænger således af, at transporter til og fra Danmark ikke bliver relativt dyrere end tilsvarende transporter i andre EU-lande.

Jesper Gronenberg , Branchedirektør, SLD

Danske speditører blandt verdens bedste
Der er en grund til, at danske logistikvirksomheder beskæftiger mange speditører, som dagligt håndterer komplicerede logistikoperationer overalt på kloden, ofte uden at de pågældende transporter overhovedet har noget med Danmark at gøre.

Det er ikke, fordi de danske speditører er konkurrencedygtige på deres løn, for det er de slet ikke i international sammenligning. Men de er så dygtige, at effektiviteten opvejer de højere lønomkostninger.

Transportbranchen er international, og Danmark har en klar interesse i, at vi har danske transport- og logistikvirksomheder, som klarer sig godt i den internationale konkurrence.

Chaufførmangel i Danmark
Med internationaliseringen af transporterhvervet er det et vilkår, at langt de fleste grænseoverskridende transporter i dag udføres af chauffører fra andre EU-lande af omkostningshensyn, og fordi vi har skrigende chaufførmangel. Det er et internationalt konkurrenceparameter, som danske transportvirksomheder må forholde sig til.

Ændringer i transporterhvervets rammebetingelser påvirker alle – både transportkøbere og forbrugere. Danske virksomheder, der eksporterer deres varer, eller som importerer produkter til fremstilling eller detail, er dybt afhængige af en velfungerende vejgodstransportsektor med konkurrencedygtige priser.

Stop udstationeringsregler i EU
Dansk konkurrenceevne afhænger således af, at transporter til og fra Danmark ikke bliver relativt dyrere end tilsvarende transporter i andre EU-lande.

Det er værd at have med i baghovedet, når det drøftes om og hvordan transportsektoren kan omfattes af udstationeringsregler for chauffører på internationale transporter.

På forhandlingsbordet i EU er blandt andet et par modeller for udstationering, der i udgangspunktet baserer sig på lønvilkårene i start- eller destinationslandet.

Eftersom lønomkostninger udgør cirka 60 procent af omkostningerne på internationale vejgodstransporter, vil det – alt andet lige – indebære væsentligt forhøjede omkostninger på en betragtelig del af de transporter, der køres til og fra Danmark, set i forhold til andre lande.

Til skade for danske eksportvirksomheder, for danske importører og for dansk konkurrencekraft. Det er ikke i det danske samfunds interesse.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Gronenberg

Direktør for interessevaretagelse på energiområdet, Geelmuyden Kiese

0:000:00