Tidligst i 2016 lever Danmark op til krav om ren luft

LUFT: Selvom man flytter central målestation i København, så kommer Danmark ikke til at leve op til EU’s grænseværdier for luftforurening i 2015. Det Økologiske Råd er fortørnet og vil klage til EU.

2015 bliver alligevel ikke året, hvor Danmark lever op til EU’s grænseværdier for luftforurening.

Sådan lyder vurderingen fra Miljøstyrelsen i sin nye luftkvalitetsplan.

”Som det fremgår af denne plan, er der på nuværende tidspunkt en række usikkerhedsfaktorer, som peger på, at overholdelse af grænseværdien for NO2 ikke sker i 2015, men kort tid efter,” lyder det i planen, hvor der desuden ikke er noget bud på, hvad der skal lægges i ”kort tid efter”.

Login