Toyota: Det handler om CO2-reduktion og ikke antallet af elbiler

DEBAT: I debatten om CO2-reduktion er fokus på målet forsvundet til fordel for en ukritisk fiksering på et enkelt middel: elbilen. Regeringen bør koncentrere sig om at reducere CO2-udledningen gennem forskellige teknologier, skriver Anders Tystrup. 

Af Anders Tystrup 
Pressechef i Toyota Danmark

Danmark har sat sig som mål, at CO2-udledningen skal reduceres med 70 procent inden 2030.

Et ambitiøst skridt i retning af nul-emission.

Men i den generelle debat synes fokus at være forsvundet fra målet – CO2-reduktionen – til fordel for en ukritisk fokusering på midlet, som uden større diskussioner er udnævnt til at være elbiler.

Helt præcis 500.000 elbiler i år 2030, hvis det går, som regeringen lægger op til.

I 2019 blev der i alt solgt 225.000 nye biler i Danmark. Hvis vi fremskriver det tal, bliver der altså solgt over to millioner nye biler, inden vi sammen ruller ind i 2030.

Hvis regeringen når sit mål, står vi derfor med cirka 1,5 millioner biler, som er af en anden teknologi end rendyrket el.

Svaret er ikke ensidigt
Det faktum indeholder et kæmpepotentiale for CO2-reduktion – men kun hvis vi formår at fjerne el-tunnelsynet og udnytte alle tilgængelige teknologier netop nu.

For ja, elbiler og brintbiler er på sigt afgørende for at reducere klima- og miljøbelastende emissioner fra vores samlede bilpark.

Men kun få tror vel på, at én bestemt teknologi kommer til at levere den endegyldige løsning.

I stedet vil samspillet mellem flere teknologier være drivende for en kraftig reduktion af CO2, kvælstoffer (NOx) og partikler.

Siden verdens første masseproducerede, elektrificerede fuldhybridbil kom til verden for over 23 år siden, er salget af hybridbiler steget eksponentielt.

Faktisk har over 15 millioner solgte hybridbiler siden 1997 sparet miljøet for 118 millioner tons CO2 på verdensplan – svarende til udledningen fra hele Danmarks befolkning i næsten to år.

Målet opnås ikke kun via hybridbiler
Men hverken Toyota eller Danmark når nul CO2 udelukkende via hybridbiler. Vores strategi for fremtiden er derfor at introducere flere fuldhybridbiler, plug-in hybridbiler, elbiler og brintbiler.

Hybridbilerne er derfor ikke målet, men i stedet den vigtige trædesten på vejen mod ultimative forureningsfrie teknologier som el- og brintbiler, når vi når det punkt, hvor strøm til opladning af elbilernes batterier og til produktion af brint udelukkende stammer fra vedvarende energikilder.

Problemet er bare, at de forureningsfrie teknologier endnu ikke er modne til, at den gængse danskers behov og elbil-teknologien kan mødes på midten.

Rækkevidden og infrastrukturen er et problem for mange bilkøbere, for andre er det prisen, som bliver den afgørende faktor.

Resultatet er derfor, at langt de fleste danskere stadig ender med at rulle ud over kantstenen i en klassisk benzin- eller dieselbil.

Og det er en skam, for der er allerede nu mange alternativer – med klare miljømæssige fordele – hvis udvalget udvides fra spørgsmålet: elbil eller ej.

Netop derfor er det oprigtigt nedslående at læse Bilkommissionens rapport og regeringens udspil til en transportaftale, som begge giver grund til bekymring for den fremtidige reduktion af CO2 i Danmark.

Både Bilkommissionen og regeringen lægger nemlig op til, at flere af de biler, der i dag har lav CO2-udledning, for eksempel elektrificerede hybridbiler, vil stige markant mere i pris end biler med højere udledning, for eksempel benzinbiler.

Forurenende biler bliver de billigste
I Bilkommissionens rapport kan man læse, at en benzinbil, der udleder 44 procent mere CO2 end den elektrificerede hybridbil i samme størrelse, vil stige 3.100 kroner i pris for ejerskab over 15 år, mens den elektrificerede hybridbil vil stige hele 34.100 kroner.

Regeringens aktuelle udspil viser samme tendens – blot i endnu voldsommere grad.

Her vil en af markedets mest populære bilmodeller i benzinudgaven med 36 procent højere CO2-udledning falde i pris, mens hybridudgaven med lav udledning stiger markant i pris og bliver næsten 70.000 kroner dyrere end benzinudgaven.

Rent miljømæssigt er det mere end svært at finde logikken.

Resultatet bliver, at de danskere, hvor en elbil af den ene eller anden årsag ikke er løsningen netop nu, vil finde det økonomisk mere attraktivt at vælge en benzinbil med højere CO2-udledning end en elektrificeret hybridbil med lavere CO2-udledning.

Altså den helt modsatte effekt end tiltænkt med et nyt afgiftssystem, hvilket betyder, at den samlede udledning af CO2 fra bilparken stiger.

Så kære politikere og eksperter: Fokuser nu på hele billedet og på, hvordan vi får reduceret CO2-udledningen gennem flere forskellige teknologier.

Forrige artikel EL: Drop udbudsrunden og lad PostNord uddø sammen med brevene EL: Drop udbudsrunden og lad PostNord uddø sammen med brevene Næste artikel ITD: Dyrevelfærdsbøder skaber psykisk pres for chauffører ITD: Dyrevelfærdsbøder skaber psykisk pres for chauffører