Transportkonsulent: Danmark er langt bagud i de alternative drivmidler

DEBAT: Danmark bør vende blikket mod USA og lade sig inspirere af de alternative grønne drivmidler, der findes til benzin og diesel i bilerne, skriver Brian Gardner Mogensen, direktør/partner i konsulentbureauet Realise.

Af Brian Gardner Mogensen
Administrerende direktør/partner i Realise ApS

I Danmark kører vi stort set alle sammen i biler på rene fossile drivmidler som benzin og diesel. Vi er i Danmark nærmest et uland, når det kommer til variationen og mulighederne for at anvende andre drivmidler i vores biler.

Mange muligheder i USA
Tager man en tur over Atlanten til USA, er mulighederne og variationen af drivmidler markant anderledes. Amerikanerne kører både plug-in-hybridbiler og rene el-biler. Endvidere kører amerikanerne i stor stil i flexfuel biler med høj andel af bioethanol, hvilket reducerer CO2 udslippet markant. I Danmark er alternativet til benzin- og dieselbiler reelt kun rene el-biler, og andelen af el-biler i vores bilpark er til at overse.  

Ifølge de amerikanske energimyndigheder i EIA er der i alt 129 millioner indregistrerede personbiler i USA i 2015. Heraf er cirka 122 millioner konventionelle personbiler. Af de 122 konventionelle biler er der under 1,5 millioner biler, der kører på diesel.

Med andre ord kører tilnærmelsesvis alle konventionelle biler på benzin i USA. Dette skyldes ikke mindst meget skrappe regler i USA med hensyn til udledning af sundhedsskadelige partikler fra dieselbiler, hvilket også er de regler, der i dag giver tyske VW i USA meget store problemer, da det viste sig, at VW havde snydt med udledningen af partikler fra deres VW dieselbiler.

Ved siden af de konventionelle personbiler er der i 2015 indregistreret knap syv millioner personbiler på alternative drivmidler. Heraf er de 3,2 millioner biler såkaldte flexfuel biler, der kører på benzin iblandet bioethanol.

I USA er bioethanol i høj grad affald fra majsproduktion i et typisk blandingsforhold på 85 procent bioethanol og 15 procent benzin (E85). USA er efter Brasilien det største flexfuel land i verden. Biler med hybridteknologi - typisk en benzinmotor kombineret med et el-batteri - tæller i USA i 2015 cirka tre millioner personbiler.

Øvrige alternative drivmidler er gas samt ren el. Rene el-biler har aldrig rigtig for alvor vundet indpas i USA. Der er således kun indregistreret 100.000 rene el-biler i USA i 2015, hvilket minder meget om situationen i Danmark, hvor end ikke afgiftsfritagelse får danskerne til at kaste sig over el-biler.

Ses på de populære pickup trucks og SUV’er i USA er andelen af biler på alternative grønne drivmidler markant større end hos ”almindelige” personbiler. Ifølge EIA er der i 2015 indregistreret cirka 100 millioner pickup trucks og SUV’er i USA. Heraf kører knap 12,1 millioner på alternative grønne drivmidler, hvoraf andelen på flexfuel med bioethanol står for næsten 100 procent.

Flexfuel ikke muligt i Danmark
Der hersker i den sammenhæng en etisk diskussion om, hvorvidt det er ”rigtigt eller forkert” at fylde ”fødevarer i tanken”. Men et faktum er det, at det reducerer CO2 forbruget. I Danmark er det ikke muligt at tanke flexfuel med 85 procent bioethanol.

I stærk fremgang er endvidere hybridteknologien i USA, hvor en traditionel forbrændingsmotor suppleres med batteri og strøm. De amerikanske pickup trucks og SUV’er kan typisk købes i en hybridversion. I blandt andet New York er en voksende andel af de ”gule taxaer” i dag udstyret med hybridteknologi. Det drejer sig blandt andet om Fords Escape taxaer. I Danmark er hybridteknologien i biler stort set fraværende.

Når man sammenligner de danske bilister med de amerikanske bilister, kører danskerne entydigt fossilt. Med andre ord kører næsten alle danskere i biler, der kører på benzin eller diesel.

Ifølge Danmarks Statistik er der i 2015 indregistreret cirka 2,3 millioner personbiler i Danmark. Af dem er der ifølge Dansk Elbil Alliance cirka 4.200 el-biler i Danmark i juni 2015. Hertil kommer et mindre antal plug-in-hybridbiler. I Danmark er det ikke muligt at køre flexfuel biler som i USA, da der ikke er etableret en infrastruktur til for eksempel E85. 

Hvis man bevæger sig over Øresund til Sverige, er biler på flexfuel udbredt, da mellem 1/4 og 1/3 af alle nye biler, der sælges, kører på flexfuel takket være import af brasilianske sukkerrør til Sverige.

Når alt kommer til alt er Danmark et uland, når det kommer til alternative grønne drivmidler i bilparken. Måske vi skal hente inspiration i USA?

Forrige artikel Kronik: Kovending i kampen mod spiritus- og hashkørsel Kronik: Kovending i kampen mod spiritus- og hashkørsel Næste artikel Vognmænd: Endelig tager EU vores bekymringer alvorligt Vognmænd: Endelig tager EU vores bekymringer alvorligt