Debat

Vejsektorens Efteruddannelser: Der er brug for kvalificeret rekruttering og balance mellem faglærte og ufaglærte

Vejsektorens Efteruddannelser har i en miniundersøgelse talt med aktører om rekruttering af arbejdskraft i vejsektoren. Der er brug for kvalificeret arbejdskraft i form af unge, ufaglærte såvel som faglærte, og så kommer der nye opgaver på klima- og miljøområdet, skriver Eva Kartholm.

Der
er rift om de unge, og ingeniøruddannelserne inden for konstruktion, miljø og klima
tiltrækker mange studerende. Men de har bare ikke de rette kompetencer til de
specifikke vejprojekter, skriver Eva Kartholm.
Der er rift om de unge, og ingeniøruddannelserne inden for konstruktion, miljø og klima tiltrækker mange studerende. Men de har bare ikke de rette kompetencer til de specifikke vejprojekter, skriver Eva Kartholm.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Eva Kartholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Vejsektorens Efteruddannelser (VEJ-EU) er vi som vejbranchens førende leverandør af efteruddannelse optaget af, hvilke kompetencer, der efterspørges i branchen.

Vejbranchen er sammensat af mange fagligheder – fra de store strateger, som planlægger hele bydele, broer og motorveje, over teknikere, der får teknikken, processen og økonomien til at spille sammen til de udførende på projekterne, der håndterer kraner, asfaltudlæggere og andet grej, når projekterne konkret skal udføres.

Og ingen kan undværes, når vejbranchen skal levere infrastruktur, som vi alle er så afhængige af hver eneste dag.

Kvalificeret arbejdskraft bliver efterlyst
Som udbyder af uddannelser kan man nogle gange savne en nypudset krystalkugle, der viser, hvilke kompetencer, der vil blive efterspurgt i fremtiden. Et godt kursus kommer ikke ud af det blå, men skabes i et samspil mellem branchens aktører og kursusudbyderen.

På det faglærte område melder en fjerdedel af alle virksomheder om produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft.

Eva Kartholm, sekretariatschef for Vejsektorens Efteruddannelser

Hos VEJ-EU har vi glæde af samarbejde med de aktuelt skarpeste undervisere, som også kan hjælpe os lidt på vej. De er selvfølgelig efterspurgte i branchen, så vi skal også planlægge i god tid og med det krav, at vi faktisk er klar, når behovet for at tilegne sig relevante kompetencer viser sig.

Vi har nu lavet vores egen lille krystalkugle, som skal gøre os klogere på, hvordan anlægsbranchen ser fremtiden. I en miniundersøgelse har tre førende organisationer givet os indsigt i behovet for fremtidens kompetencer. Det drejer sig om Vejdirektoratet, Kommunal Teknisk Chefforening og Dansk Infrastruktur.

De øvrige nordiske lande har lavet tilsvarende undersøgelser, og senere på året udgiver vi en sammenstilling af svarene, så det bliver spændende at se, om vores naboer har løsninger, som vi kan blive inspireret af.

Vores egen undersøgelse viser først og fremmest, at alle efterlyser kvalificeret arbejdskraft på vejområdet.

Vejdirektoratet og kommunerne søger medarbejdere med ingeniørfaglig baggrund, og Dansk Infrastruktur har brug for faglærte medarbejdere ude på projekterne.

En del af ubalancen dækker over konkurrence om arbejdskraften, men det er også vurderingen, at der ganske enkelt uddannes for få.

Balance mellem faglært og ufaglært arbejdskraft
Der er rift om de unge, og ingeniøruddannelserne inden for konstruktion, miljø og klima tiltrækker mange studerende. Men de har bare ikke de rette kompetencer til de specifikke vejprojekter.

På det faglærte område melder en fjerdedel af alle virksomheder om produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft.

Hvis tilstrækkeligt mange læser videre, kan man tilfredsstille behovet for personer med teoretisk teknisk baggrund, men mangler arbejdskraft på det faglærte niveau.

Eva Kartholm, sekretariatschef for Vejsektorens Efteruddannelser

Men her mangler også specifikke kompetencer hos de medarbejdere, som allerede er i branchen.

Der peges for eksempel på mangelfulde IT-kompetencer hos de faglærte, som kan blive et voksende problem i takt med, at branchen digitaliseres. Generelt er der bare ikke unge nok til at tage over, når de ældre generationer forlader ”produktionslinjen”.

Vejdirektoratet oplever, at det ofte er nemmere at rekruttere mere generelle profiler som for eksempel entreprise- og projektledere inden for infrastruktur.

Det står i kontrast til situationen hos kommunerne. Her savner man generalisterne, ikke mindst når når der skal løses anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Infrastrukturbranchens vurdering er, at man har succes med at tiltrække mange nye unge teknikere og ingeniører.

Situationen har imidlertid et indbygget paradoks. Hvis tilstrækkeligt mange læser videre, kan man tilfredsstille behovet for personer med teoretisk teknisk baggrund, men mangler arbejdskraft på det faglærte niveau.

Så branchen har derfor en generel rekrutteringsudfordring på alle kompetenceniveauer.

Nye opgaver byder sig indenfor klima og miljø
Vi bad også de tre dominerende organisationer om at sætte det lange lys på og komme med bud på, hvordan de ønsker og ser udviklingen de næste ti år.

Sammenfattende peger de på, at vi ikke kan uddanne os ud af problemerne. Vejsektoren skal have fokus på rekruttering, fordi nye opgaver indenfor klima og miljø står for døren og skal være med til at tiltrække flere unge.

Her og nu kan VEJ-EU understøtte et kompetenceløft for eksempel hos faglærte, som kan rustes til at løfte opgaver på et taktisk niveau.

Vi samarbejder for eksempel med vejbranchen om forløb, som opruster kompetencer inden for sikkerhedsledelse, kontrol og tilsyn, klima eller jura eller andre specialer i vejbranchen, hvor der mangler ressourcer.

Og i forhold til rekruttering understøtter VEJ-EU i dag studerende med fripladser og rejselegater, og vi lægger os i selen for at levere relevant efteruddannelse til branchen - uanset om det er på strategisk, taktisk eller operationelt niveau.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00