Kommentar af 
Morten Brønnum Andersen

Stockholm og Oslo har punkteret privatbilismen. Sådan kan det lykkes i København

Kørselsafgifter kan være et oplagt redskab til at reducere biltrafikken og trængslen i vores større byer. Men brug aldrig udtrykket 'betalingsring' til at beskrive afgifterne med, skriver Morten Brønnum Andersen.

I Oslo og Stockholm er brugen af bilen faldet i perioden 2019 til 2023. I København er den steget. Én forskel er, at vores nordiske naboer har indført kørselsafgifter i deres hovedstæder.
I Oslo og Stockholm er brugen af bilen faldet i perioden 2019 til 2023. I København er den steget. Én forskel er, at vores nordiske naboer har indført kørselsafgifter i deres hovedstæder.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Morten Brønnum Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

For nyligt faldt jeg i et lokalhistorisk kaninhul, hvor jeg udforskede Christianshavn og Amagerbro i København gennem årene.

Jeg faldt over et billede fra en sommerdag i 1957, hvor en kvindelig cyklist passerer sporvogn linje ni, rundt om hjørnet fra hvor jeg bor.

Med tanke på min egen cykeltur samme sted i trængsel 67 år senere slår det mig, at der blot kan skimtes én bil i horisonten, hvor god plads cyklisten har, samt at vi først for få år siden igen har elektrificeret kollektiv transport med elbusser.

Billederne ovenfor og et kig til nabolandene illustrerer, at vores beslutninger former vores byrum, samt at tingene ikke behøver forblive, som de aktuelt er, skriver Morten
Brønnum Andersen.
Billederne ovenfor og et kig til nabolandene illustrerer, at vores beslutninger former vores byrum, samt at tingene ikke behøver forblive, som de aktuelt er, skriver Morten Brønnum Andersen. Foto: Mogens Falk-Sørensen, Stadsarkivets fotografiske Atelier

Hvor jeg umiddelbart begyndte at længtes tilbage i tid, gav en søgning på 'parkering' et anderledes og lidet indbydende indtryk af København.

Et billede fra en efterårsdag i 1961 viser Israels Plads som en ørken af en parkeringsplads fyldt med folkevogne og Morris’er. Særligt interesserede kan søge på Christiansborg Slotsplads, pladsen foran Folketinget, der i 1974 var en overfyldt parkeringsplads.

Bilerne var mindre – de tonstunge SUV'er var endnu ikke almindelige i bybilledet – men det indikerer den store rolle, som bilen kan indtage i vores byer.

Hvor jeg med misundelse ser tilbage på sporvognene, gik en lokalpolitiker i hovedstadsområdet for nylig til valg på, at parkering er velfærd. Jeg forestiller mig, at vedkommende med længsel ser tilbage på Israels Plads i 1970'erne som peak-velfærd.

Hvis ønsket er at reducere biltrafikken og trængslen i vores større byer, forekommer kørselsafgifter at være et oplagt redskab.

Morten Brønnum Andersen
Chefrådgiver, Danske Regioner, næstformand, Transportøkonomisk Forening

EU-Kommissionens DG Regio, der beskæftiger sig med regional- og bypolitik, har for nylig udgivet 'Report on the quality of life in European cities', der indeholder et kapitel om mobilitet, hvor København skiller sig både positivt og negativt ud.

På en typisk dag bruger 32 procent af københavnerne kollektiv trafik, hvilket er under det målte gennemsnit på 46 procent.

Det formodes at være relateret til, at 35 procent cykler i København på en typisk dag – alene overhalet af Amsterdam og Groningen.

Hvor 68 procent af indbyggerne i Reykjavik bruger bilen på en typisk dag, er det tilsvarende tal i København 34 procent.

Det er et relativt lavt niveau – om end en tredjedel stadig forekommer højt med tanke på de gode muligheder for at benytte cykel, gang, bus, metro og S-tog. Bekymrende er det, at andelen, der bruger bilen på en typisk dag i København, er steget med fire procentpoint fra 2019.

Angående den øgede brug af bilen i København fra 2019 til 2023, er det bemærkelsesværdigt, at brugen af bilen er faldet i samme periode i såvel Stockholm som Oslo.

Både Stockholm, Oslo og København har arbejdet på at forbedre den kollektive trafik og udvikle cykelinfrastrukturen. Men de to andre nordiske hovedstæder skiller sig ud ved, at de har indført kørselsafgifter for biler.

Oslo har via byomdannelse og infrastrukturprojekter med anlæg af cykelstier, fodgængerzoner og rekreative byrum skabt en mere cykel- og fodgængervenlig by.

Læs også

Oslo indførte kørselsafgifter for biler som en del af strategien for at reducere luftforureningen og trafikproblemer.

"Oslopakke 3" blev implementeret gradvist fra 2017 til 2019 og kørselsafgifterne, bompenger, varierer afhængigt af blandt andet tidspunktet på dagen og køretøjets emissionsniveau.

Stockholm indførte med "Stockholmsforsøget" kørselsafgifter i en prøveperiode i 2006. Trods initial modstand blev det en succes, og fra august 2007 blev ordningen permanent.

Der opkræves en afgift for at køre ind i visse områder af Stockholm, primært i byens centrum, i løbet af visse tidspunkter på dagen.

Brug aldrig udtrykket 'betalingsring'. 

Morten Brønnum Andersen
Chefrådgiver, Danske Regioner, næstformand, Transportøkonomisk Forening

Afgiften varierer afhængigt af tidspunktet på dagen og ugedagen samt køretøjets emissionsniveau.

Formålet med denne afgift er at reducere trafikken i de mest belastede områder og opfordre folk til at vælge mere miljøvenlige transportmuligheder som kollektiv transport, cykling eller gang.

I Danmark var en betalingsring en del af regeringsgrundlaget fra oktober 2011: "Regeringen vil fremsætte forslag om en betalingsring i Hovedstadsområdet (…) Betalingsringen indføres for at nedbringe trængslen i og omkring Hovedstadsområdet. Indtægterne, som forventes at udgøre cirka to milliarder kroner, anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring Hovedstadsområdet".

Efter en del virak blev der 21. februar 2012 afholdt et pressemøde i Statsministeriet, hvor daværende statsminister Helle Thorning Schmidt, adspurgt om betalingsringen, messende gentog, at der ville komme 'en rigtig god løsning i morgen'. Hvilket der ikke gjorde – medmindre ønsket var, at betalingsringen skulle lide en højlydt død.

Billederne ovenfor og et kig til nabolandene illustrerer, at vores beslutninger former vores byrum, samt at tingene ikke behøver forblive, som de aktuelt er.

Corona-pandemien accelererede den negative spiral, som den kollektive mobilitet igennem de sidste mange år har befundet sig i.

Læs også

Passagertallene er stødt og roligt faldet, viser Trafikstyrelsens tal tilbage fra 2010.

Med pandemiens fremkomst blev faldet markant, og særligt i byerne og på landet halter brugen af den kollektive trafik stadig efter niveauet før pandemien.

Skal vi vende udviklingen, øge fremkommeligheden på vejene og spare borgere og virksomheder for udgifter og øvrige negative eksternaliteter knyttet til den stigende trængsel, findes der ikke ét quickfix.

Gulerod og pisk må begge i brug.

Aktuelt gennemfører DTU og Sund & Bælt et forsøg med roadpricing for personbiler, der frem mod 2025 tester henholdsvis kilometer- og minutbaserede afgifter.

Om det bliver en kilometer- eller minutbaseret afgift – eller en kombination heraf – er for mig at se mindre vigtigt, end at de største byer får mulighed for at implementere tiltag, der giver mulighed for at styre udviklingen af trafikken ved at opkræve afgifter for det, vi vil have mindre af, hvor provenuet kan bruges til at fremme udbredelsen af det, som vi ønsker mere af.

Færre biler i byen mindsker behovet for parkeringspladser.

Morten Brønnum Andersen
Chefrådgiver, Danske Regioner, næstformand, Transportøkonomisk Forening

Hvis ønsket er at reducere biltrafikken og trængslen i vores større byer, forekommer kørselsafgifter at være et oplagt redskab, der har potentiale til at bidrage til, at den kollektive mobilitets negative spiral kan blive vendt til en positiv.

Færre biler i byen mindsker behovet for parkeringspladser og giver bedre mulighed for at udvide dedikerede busbaner, der gør bussen relativt mere konkurrencedygtig med bilen.

Det vil også give mulighed for, at flere gader kan ensrettes.

Måske skal den ene halvdel af vejbanen overdrages til cyklister – trængsel på cykelstierne er et velkendt fænomen i København, hvilket ladcykler, løbehjul og elcykler alle har bidraget til.

Baseret på erfaringerne fra sidste gang, at kørselsafgifter var på tale, vil jeg opfordre beslutningstagerne til at overveje følgende tre ting, der for mig at se kan bidrage til, at vores største byer bliver mere liveable:

  • Brug aldrig udtrykket 'betalingsring'. Det er negativt ladet. En trængselsafgift eller et fremkommelighedsbidrag afspejler bedre formålet.
  • Indfør trængselsafgiften i en afgrænset forsøgsperiode. Mit bud vil være, at den initiale modstand vil blive mildnet over tid, samt at den politiske modstand kan reduceres ved at betone, at der er tale om et forsøg.
  • Tydeliggør hvad provenuet bruges til – at du for dit fremkommelighedsbidrag muliggør etablering af flere busbaner med højere frekvens, hvilket gør det mere attraktivt for flere at fravælge bilen. Det har eksempelvis næppe gjort noget godt for flyafgiften, der skal fremskynde indsættelsen af grønne fly, at en del af provenuet bruges til at hæve en ældrecheck.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Brønnum Andersen

Chefrådgiver, Danske Regioner, næstformand, Transportøkonomisk Forening
cand.scient.pol

Helle Thorning-Schmidt

Fhv. statsminister (S), partiformand & MF, fhv. MEP, bestyrelsesmedlem, fhv. adm. direktør, Save the Children International, medformand, Facebooks Tilsynsråd
MA i europæiske studier (College of Europe, Brügge, Belgien 1993), cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1994)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024